Domů

Hesla v indexu na horní liště jsou řazena podle české abecedy. Číselný údaj za znaménkem § značí rok v CSD. Nezahrnuty zůstaly předmluva a přílohy.

V češtině se řecká a orientální jména často uvádějí v latinské či jiné zprostředkované podobě (např. akkadská v hebrejské). Všechny takové formy včetně podob zdomácnělých nejsou do jmenného rejstříku Kleió zahrnuty. Přepisy uvádím se slovními délkami a v indexu tak činím také u jmen latinských, jak bývá obvyklé pouze ve slovnících.

Pro zásady výslovnosti viz v přílohách oddíl o přepisech řeckých a latinských jmen.

 

Na textech Kleió se průběžně pracuje.