Te-Teri

Te-čo/Taejodae, k. v Kogurju, b. Susongův§ 53+

Te Kaja, kor. přepis Daegaya, korej. stát§ 42+

team, tým, sportovní klub apod.§ viz pod dostihy, hry, gladiátoři

Teánum§ 1. viz Sidíciní, 2. jiné Teánum Ápúl(ór)um na severu Ápúlie, 318, 90  

Teáte§ viz Marrúcíní

Tebtynis, Tebtunis, m. ve Fajjúmu známé nálezem papyrového archivu; pozd. Theodosiúpolis, dn. Tell Umm al-Baragat§ 129

Sex. Tedius Valerius Catullus§ cos. suff. 31+ 

Te’elchunu z Qedaru, ka. Arabů, „kumirtu a apkallu“§ 689

Tefibi, Iti-ibi z Lykopole, správce 13. hornoeg. nomu§ 2069

Tef-nacht, ř. Tefnaktés, Tnefachthos, k. Dvacáté čtvrté dyn. Šepses-Re§ 730, 720, 716

Tefnachtés II. (?)§ viz Stefinathés 

Tegeá, m. v Arkadii (polis vznikla synoikismem devíti vesnic), gen. Tegey n. Tegeje§ 1266, 1250, 886, 672, 600, 575, 560, 550, 480, 479, 470, 469, 467, 430, 421, 418, 395, 393, 386, 385, 371, 370, 364 - 361, 353, 324, 317, 300, 267, 255, 242, 240, 235, 233, 229, 228, 226, 224 - 222, 220, 218, 210, 207, 200, 195, 192, 188, 173, 147-, 86+

Tegeás z Arkadie, zakladatel Tegeje, s. Lykáonův§ 1560

Tegyra (pl.), ves u Orchomenu v Boiótii, dn. Pyrgos§ 375

Tehak/Taehak, konfuciánské vysoké učení v Koreji§ 384+

Tehuacán, m. v Mexiku§ 2500

technika, slovo moderní, pochází od techné, zručnost, dovednost, umění a od adjektiva technikos. Nižší stupeň řemeslnosti, patlalství, šunt, se jmenoval banausiá. Viz jednotlivé výtvarné a technické obory.

technítai§ viz s. v. herci

technokomplex§ viz pod kultura (archeol.)

technopaignia§ viz carmina figúráta

Sex. Teidius, sen.§ 52

Teichos Dýmaión, "Zeď Dýmských", pevnost u mysu Araxu, založ. Hérákleem pro válku s Élidou§ 219, 218

Teima§ = Tajmá

Ti. Iúlios Teiranés, k. na Bosporu Kimm., s. Rhaiskúporida V., manž. Aelie, o. Sauromata IV. a Tothórsa§ 253+

Teiristasis, Tíristasis, st. jméno Tyrodyza, m. na thrác. straně Propontidy u Perinthu§ 342

Te'irru z Urkiše, dyn.§ 2191

Teis-§ viz též Tís-

Teisandros z Athén§ 1. 657, o. Miltiada III.; 2. 510, o. Ísagorův

Teisandros z Bútu v Aitólii/Lokridě, s. Mikkinův, zachránil Apollónovy peníze§ 279

Teisiás z Athén, s. Teisimachův, strat.§ 510, 416 
Teisiás z Metauru n. Hímery§ = Stésíchoros
Teisiás ze Syrákús, autor učebnice řečnictví§ 459, 450

Teisikratés§ viz Tísikratés

Teisippos z Aitólie, představitel prořímské strany§ 176

Teisón, Tísón z Pater, achaj. nauarch§ 192

Teispés z Anšanu, per. Čišpiš, Čaišpiš a ve farsí Číšpíš, ass. Teušpá, dyn.§ 650, 645, 559

Teišeba§ viz Tešub

Teišabani, urart. pevnost u arm. Sevanu§ 733

Teje, ka v Egyptě§ viz Tij

tekenu, lidská postava na saních, součást egypt. pohřebních rituálů, zřejmě lidská ob읧 1998

Tekmon, molosské m., dn. asi Kastrica§ 168

Tekóe, hebr. a arab. Tuqú', Chirbet Tuqú', m. u Bethlehemu§ 160

Tektosagové, kelt. kmen v Narbonské Gallii z ethnického svazu Volků (Volcae, srov. tam), část odešla a usadila se v Galatii, část po vyplenění Hellady a Illyrií se vrátila domů a část se usadila v Pannonii jako jižní sousedi Bójů (tak poprvé a naposledy zmiňováni v polovině 1. století), splynutím s místními Illyry a Thráky dali vzniknout národu Skordisků, viz tam [podle jedné theorie byl jiným označením pro „hercynské“ Volky mohlo být Kotíni, Cotíní, kteří byli vyhubeni na Slovensku za M. Aurélia]§ 277 - 275, 241, 189, 106 - 104, 64, 49, 44

Téla, m. v Chabchu§ 822

Tela§ viz Antónínúpolis

Telamón, gen. -ónu, mí. na moři u etruské Vetulónie, dn. Talamone, součást obce Orbello u Grosseta§ 225, 87 

Telangána, novodobý indický svazový stát§ 22

Téleás z Magnésie (neznámo, které), vyjednávač Antiocha III.§ 206

Téleboiové, řec. Téleboides, předhellénský loupeživý lid a souostroví mezi Leukadou a Akarnánií nazvaní podle vůdce jménem Téleboás; podle jiné tradice se náčelník jmenoval Tafios, byl synem Poseidónovým a lid s ostrovy Tafiové§ 1555

Teledámos z Argu, promakedonský politik§ 344

Télegonos, "Narozen v dálavě", lat. Proculus, s. Odyssea s Kirkou, manž. Pénelopy, o. Ítala§ 534

Télefos, mýth. s. Hérákleův§ 753

Télefos Euergetés, k. bakterský§ 100, 80

Télefos z Pergama, grammatik a autor biografických spisů, uč. príncipa L. Véra§ 154+

Télekleidés z Korinthu, politik§ 345

Téleklés z Aigeiry, o. Hierónův, achaj. vyslanec§ 160, 155, 151 

Téleklés z Fókaie, scholarchos Střední Akadémie§ 241

Téleklos ze Sparty, k.§ 826, 786, 754, 747, 743, 706

Télemachos z Ithaky, s. Odyssea s Pénelopou, manž. Kirky§ 1170, 534

Télemachos z Akragantu, s. Ainésidámův, tyrannobijec, o. Ainésidáma a Xenodika, děd tyranna Théróna, vládce v Akragantu, z klanu Emmenidovců§ 553, 487

Télemachos z Athén§ 1. zavedl v Athénách kult Asklépiův, 420; 2. navrhovatel zákonů, 330 

Télemnástos z Gortýny, velitel žoldnéřů, o. Antifatův, vyslanec Perseův (?)§ 192, 169, 154

Teleníkos z Athén, stát. věštec§ 459

Teleoníké, snad hell. jméno parthské královny, manž. Fraáta III.; bab. Diliuniké n. Tiliuniké§ 70

Teleos z Korinthu, o. hetéry Chrýsilly§ 490 

Telepinu§ viz Telipinu

Telés z Megar, filosofující spisovatel§ 250

Telesarchos ze Syrie, syrský voják§ 279

Telesforos, nauarchos Antigona I.§ 313, 312
Telesforos z Rhodu, hyparchos Lýsimachův§ 283 a viz pod popravy

Telesia, m. v Samniu, dn. Telese Terme v Kampánii§ 214

telesiás, makedonský tanec se zbraněmi (bellicosa saltatio, srov. řec. prylis, ozbrojený pěšák), pojmenovaný po jeho vynálezci Telesiovi§ 368

Telesiklés z Paru, o. Archilochův§ 680

Telesinos z Athén§ arch. 487

Pontius Telesinus, samnitský vojevůdce/kondottier, spojenec či přítel C. Maria ml., možná s bratrem, jehož jméno neznáme§ 91, 82

Telesilla z Argu, literátka a první známá revolucionářka dějin§ 491

Telesippos z Fer, o. Deiniův§ 369

tělesně postižený, mrzák, invalida, poprvé zmiňovaný člověk na trůnu s vývojovou vadou viz rok 1210, veřejně činný v démokrat. společnosti viz rok 441 a Artemón z Klázomen. Roku 20 daroval vyslanec neznámého indického panovníka Augustovi na Samu mezi dary, viz tam, bezrukého chlapce, který své postižení nahrazoval nohama. Augustus ho vzal s sebou do Říma.

Telestagorás z Naxu, aristokrat v oposici§ 551

Telesteirá z Knidu, dc. Hippokritova, adoptována Theopompem§ 48

Telestés z Korinthu, k.§ 780, 767
Telestés ze Selínúntu, chorický lyrik§ 402
Telestés, dioikétés Ptolemaia Filadelfa§ 252

Telestés z Makedonie (?), zrádný stratégos§ 148

Teleutiás z Kóu, zakladatel kultovního fondu§ 200

Teleutiás ze Sparty, nauarchos, bratr Agésiláa II.§ 393, 391 - 388, 382, 381

televise, tv, radio§ viz hudba

Telfús(s)a, Thelfúsa, m. v Arkadii§ 351, 255, 223, 219, 218, 188 

Telchín/Telchis ze Sykiónu, gen. Telchínu, k.§ 2025, 2005, 99 

Telchínové, řec. Telchínes, praobyvatelé egejské části Hellady§ 1805  

 

Telipinu, k. Chetitů§ 1650, 1525, 1500 

Telipinu, s. Šuppiluliumy I., dyn. v Kumanni a Chalpě, o. Talmi-Šarrumy§ 1370, 1360, 1354, 1350, 1320  

 

Tel Dan, archeol. lokalita na Golánech na místě m. Dán, dř. Lajš, Lešem, v blízkosti hellénis. m. Páneás/Kaisareia Filippú§ 972, 849

Tell Abta§ viz Razamá

Tell Abú Duwari§ viz Maškan-šápir 

Tell Abú Hatáb§ viz Kisurra 

Tell Abú Marja§ viz Apku 

Tell Afis§ viz Chatarikka

Tell al-fará'in§ viz Bútó

Tell al-Haw᧠viz Razamá

Tell Abú Šídža§ viz Pašime

Tell Açana§ viz Alalach/Mukiš  

Tell Afar§ viz Karaná

Tell Aqar§ viz Dér

Tell as-sakan, "Popelový kopec", archeolog, lokalita u Gazy§ 3200

Tell Asmar§ viz Ešnunna

Tell Ašára§ viz Terqa

Tell Bi'a§ viz Tuttul

Tell Brák§ 3500, 3200, 2500 a viz Nagar 

Tell ed-Dafana§ viz Dafné

Tell el-farcha na vých. Delty§ 3500

Tell Choši alias Huwajš§ viz Andarig 

Tell Fachárijá, Fecheríje§ Waššukanni

Tell Fára§ viz Šuruppak

Tell Farfar§ viz Ilan-sura

Tell Haddad§ viz Mê-Turan 

Tell Hádžib§ viz Irridum

Tell Hajkal§ viz Ekallátum (1) 

Tell Halaf§ viz Gúzánu

Tell Hamúkár, archeolog. lokalita na sv. SYR§ před 6000, 3500, 3200   

Tel Harírí§ viz Mari, Mári

Tell Harmal§ viz Šaduppûm 

Tell Hazajl§ viz Allachad, Alachada

Tell Kabri u Naharije v IL§ 1500

Tell al-Lahm§ viz Kuara

Tell Lajlán/Lejlán§ viz Šubat-Enlil

Tell al-Madá'in/Madína§ viz Bad-tibira 

Tell Mauzalat§ viz Antónínúpolis

Tell Mardích§ viz Ebla

Tell Mozán, Muzán§ viz Urkeš 

Tell Mumbáqa§ viz Ekallátum (2)

Tell al-muqajar§ viz Ur

Tell al-Muqdám§ = Leontopolis

Tell Nabí Júnus, Nebí Júnus, pahorek s mešitou v Mosulu§ 672

Tell as-Saadíja§ viz Sadduwatum

Tell as-Sib§ viz Mê-Turan 

Tell Sifr§ viz Kutalla

Tell Sulejme§ viz Awal

Tell Šághar Bázár, Šághir Bázár, angl. Chagar Bazar§ viz Ašnakkum 

Tell Šarísí§ viz Ilan-sura

Tell aš-šuqáfíja, "Vrch střepů"§ 47

Tell Ta´jinat (Tayinat)§ viz Kunulua

Tell ar-Rimáh§ viz Qattará

Tell al-'Ubajd, archeolog. lokalita na jihu IRQ u starého Uru§ 4300, 2600 

Tell az-Zibá'í§ viz Uzarlulu 

Tella§ viz Antónínúpolis

Telliás z Akragantu, n. Gelliás (?), bohatec a filantrop§ 406

Telliás z Fókidy, strat.§ 571

Tellis ze Sikyónu, gen. Tellida§ 708 (Ol.)
Tellis ze Sparty, o. Brasidův§ 424

Telló§ viz Lagaš

Tellús, gen. Tellúry, římská chthonická bohyně§ 485, 268, 44, 40 

Telméssos, m. v Lykii§ 334, 318, 282, 270, 240, 198, 188, 184, 138
Jiný T. viz pod Karchemiš

Téloklés z Athén§ arch. 290, popř. 280, 281 

Télóneia, Télónéa, hrad Priény§ 295

Telónion, Teló Martius; vlastně od telóneion, celnice§ = Toulon

Télos, ost. v již. Sporadách u Rhodu, pozd. Piskopi, dn. opět T.§ 324, 300

Télys ze Sybary, reformistický démagógos, podle jiné verse král§ 510

Tem, též Atum, manž. Mentuhotepa II., m. Mentuhotepa III.§ 2061

Tém᧠= Tajmá

Tembrión z Argolidy (?) n. (?), oikistés§ 1100, 650

temenos, „oddělený, vyčleněný kus“, pův. pozemek, který dostával vojenský velitel (basileus - král) od lidu, později chrámová půda

Témenos z Argu, syn Aristomachův, Hérákleovec, první dórský k. v Argu/Argolidě§ 1266, 1120, 1104, 1100, 1060, 800, 680, 371 

Témenovci z Argu, dórský aristokratický rod pocházející od Héráklea, viz též makedonské Argovce§ 1266, 1104, 800, 680, 576

Temesé§ viz Tempsa

Temmanové, ass. Temmánu, Teman, aram. kočovný kmen v sever. Mesopotamii§ 901, 899, 898, 896, 881   

Temmikové, Temmikoi, předhellénské obyvatelstvo Boiótie§ 1555 a viz Boiótie

Témnos, m. v Aiolidě§ 650, 300, 218, 156, 150-, 17+ 

Tempé, ta Tempé (pl.), gen. č.: Temp, v Tempách, lat. Stenae, údolí a průsmyk v Thessalii mezi Olympem a Ossou s Péneiem§ 480, 317, 198, 197, 185, 171, 169

Tempestás (sg.), Tempestátés (pl.), počasí, špatné počasí, bohyně Bouří, chrám v Římě§ 259

Tempsa, řec. Temesé, m. v Lúkánii u Teríny polohy dnes nezn.§ 194

Temti-agun I., sukkal Sús, posléze sukkalmach§ 1730, 1700, 1698  

Temti-agun II., sukkal Sús§ 1605, 1580 

Temti-chalki z Elamu, sukkal, sukkalmach§ 1698, 1655 

Temti-chiša-chaneš z Elamu, b. Temti-aguna I.§ 1730

Temti-Chumban-Inšušinak, vojevůdce Šilchak-Inšušinakův§ 1140

Temti-pitet z Elamu, s. Šilchak-Inšušinaka§ 1140

Temti-raptaš, sukkal Sús, sukkalmach§ 1635, 1625, 1605 

Temti-sanit z Elamu, sukkal§ 1545

Temti-turkataš, s. Kutir-Nachchunta III.§ 1159

Temusin wang, k. korejského státu Kogurjo§ 37

Temže§ viz Tamesis

Tenaginó Probus, praef. Aegyptí§ 270+, 276+ 

Tenea, m. v Korinthiadě osazené Trojany§ 1184

Tenedos, ost. a m. před pobřežím Tróady (v hellénismu v jednom státu s Alexandrejí Tróadskou); původním jménem Leukofryé, Leukofrys, tj. Bílého obočí, dn. Bozcaada v TR§ 1184, 493, 428, 427, 389, 340, 333, 332, 276, 172, 170, 168, 85, 81, 72

Tenessis§ viz Eritrea

Teng/Deng, stát§ 690, 679

Teng Man/Deng Man, manž. Wua z Čchu§ 690

Teng Suej/Deng Sui, císařovna Cheova, regentka dvou jeho nástupců§ 106+, 125+  

Tengi, vládce Ujgurů§ 216+

Tenkterové, lat. Tencterí/Tenctérí, Tencthérí, germánský kmen n. nárůdek na Rýně§ 58, 56, 55, 19, 16, 8-, 4+, 58+, 69+, 70+, 213+    

Tennés I. ze Sídónu, foin. Tabnit, o. Stratóna I. a Ešmunasara II., b. Am-Aštorethy, k.§ 384
Tennés II. ze Sídónu, foin. Tabnit, o. Stratóna II., k.§ 370, 354, 345

Tenochtitlan, Tenochtitlán, aztecké velkoměsto§ 1800

Ténos, ost. v Kykladách§ 1450, 479, 280, 217, 191, 150, 41

Tent-Amun, dc. Ramessea XI., manž. Smenda I.§ 1095, 1075

Tentnebahenut, manž. Pinudžema I., m. Nani§ 1075

Tentsai, m. Takelota III. Egyptského§ 770

Tentyra (pl.) n. Tentyris, m. v Thébaidě, dn. Dendera/Dandara§ 1998, 127+

Teoman, turkický/hunský náčelník§ viz Tou-man

Teós, m. v Iónii, dn. Sigacık v TR, adj. téjský/téios, Téjané§ 750, 650, 630, 611, 600, 568, 550, 545, 532, 514, 450, 412, 389, 302, 268, 218, 204, 203, 194, 190, 167, 159, 150, 88, 4, 2 a srov. pod herci 

Teós z Egypta§ viz Tachós 

Teotihuacán, m. Mayů v Mexiku, dn. ruiny§ 1800, 50+

Tepe Gaura, archeolog. lokalita na severu IRQ§ 3500

Tepihu§ viz Afrodítopolis

Tepti-achar z Elamu, k.§ 1520, 1393 

Tepti-Chumban-Inšušinak z Elamu§ viz Teumman

Tepurzi, churrit. stát severně od Assyrie v Šubartu§ 1232

Teqeride-amani z Meroé, k.§ 10

Teraneové, lat. Teraneí, arab. klan n. kmen§ 76

Terédón, Diridótis, m. n. ves v jihobab. Meséně, viz pod Charakéné, překladiště obchodu s Gerrhou a ostatní Arábií. Bývá někdy ztotožňován se sumerským Eridu. 

C. Terentílius Harsa, tr. pl.§ 461, 455 

Terentína, jedna z řím. tribuí§ 299

Terentia§ 1. manž. M. Tullia Cicerona, nevlast. ses. vestálky Fabie, m. Tullie a M. Tullia Cicerona, 73, 58, 45, 43-, 6+; 2. manž. C. Cilnia Maecenáta a milenka Augustova, 16, 8

Terentius, otrok T. Pompónia Attika§ 51

Terentius, celé jm. nezn., obětavý druh D. Brúta§ 43

Terentius, pekař v Římě, udavač povýšený na corréctóra§ 364+

Terentius, comes et dux Armeniae, předtím Valeriae§ 367+, 370+, 372+, 373+   

P. Terentius Áfer z Karthága, autor lat. komédií§ 290, 263, 210, 195, 166, 163, 161, 159, 150

Q. Terentius Culleó§ 1. praet. peregr., 187; 2. legát Lepidův a Antóniův, 43; 3. cos. suff. 40+

D. Terentius Gentiánus§ cos. suff. 116+, 122+  

Cn. L. Terentius Homullus Iúnior§ cos. suff. 146+ 

C. Terentius Philomúsus, propuštěnec, zedník§ 100

Q. Terentius Scaurus, grammatik§ 120+, 122+ 

Terentius Strabó Erucius Homullus§ cos. suff. 83+

C. Terentius Tullius Geminus§ cos. suff. 46+

Terentius Varró, celé jméno nezn., možná shodný s praet. A. Terentiem Varrónem§ 83

A. Terentius Varró§ 1. praetor v Před. Hispánii, 182; 2. praet. 78, propraet. Asie 77, 83 

C. Terentius Varró, řec. Terentios Barrón§ cos. 216, procos. 215, 208 

M. Terentius Varró, Augustův legát Syrie§ 23

P. Terentius Varró Atacínus, epický básník§ 116, 82, 35

M. Terentius Varró Lúcullus, b. L. Licinia Lúculla, rod. jm. M. Licinius Lúcullus, adoptovaný jinak neznámým M. Terentiem Varrónem§ 133, 99, 82 - 80, rod. jm. M. Licinius Lúcullus, praet. peregr. 76, cos. 73, 73 - 71, 66, 60, 56

M. Terentius Varró Reátínus, pompéjovský voják, pýthagorik, ethnograf a grammatik, nejplodnější ze všech římských autorů, sepsal 74 titulů§ 769, 275, 116, 90, 71, 59, 50 - 48, 45, 37, 27

C. Terentius Lúcánus, pořadatel pamětihodných gladiátorských her neznámé doby§ 195

(P.?) Terentius Lúcánus, senátor a  majitel literáta P. Terentia Áfra§ 195

A. Terentius Varró Múréna, b. L. Licinia Varróna Múrény§ 35, cos. 23, 25

Terentius Maximus vulgó Lžineró (II.)§ 79+ a viz pod legionáři

 

Terentunové, Terentuní, ligur. nárůdek§ 74

Tereru§ viz Neferkare VII.

Térés, dynastové a k. thráckých Odrysů, gen. Téra:§
Térés I.§ 450, 440, 431, 429, o. Sparadokův a Sitalkův, d. Seuthův
Térova zlatá posmrtná maska byla nalezena v létě roku 2005 poblíž města Kazanlak v srdci BG, jak zněl odhad archeologů. 
Térés II.§ 410
Térés III.§ 350, 347, 343 - 340
Térés IV.§ 212, 184, 177, 151, 149, 148
Térés V.§ 87

Térés z Thrákie, dyn.§ 260

Térés z Thrákie, o. grammatika Dionýsia z Alexandreie§ 170

Klaudios Térés§ ath. arch. 233+

Tereš§ viz Turša

Téreus z Daulidy, thrácký k., gen. Térea§ 1555

 

Tergéste (gen. Tergesta), Tergéstum, řec. Tergéston, Tergesté, m. v Istrii, dn. Triest§ 52, 51, 34-, 29+  

Te'ri z Qedarie, o. Abí-Iatého§ 650, 645

Térillos z Hímery, tyrannos§ 483

Tériás, ř. na východním pobřeží Sicílie§ 288

 

Terína (sg.), m. v Bruttiu nezn. polohy, asi součást spojené obce Lamezia Terme v Kalábrii, dn. jedno z klanových center 'Ndranghety§ 357, 333 

 

Terínaios z Élidy§ 392 (Ol.) 

Teritúchmés z Persie, satrapa médský (?), s. Hydarnův, b. Tissafernův a Stateiry, manž. Amástridy§ 410, 409