Ni-Nin

 

Ni, stát v Číně§ 679

Nianchba, Ni-anch-ba, wezír Unasův v Páté eg. dyn.§ 2498, 2375 

Nianchhathor, Ni-anch-Hat-Hor, snad d. Džoserova§ 2667 

Nianchre, Ni-anch-Re, dvořan v Páté eg. dyn.§ 2498 

Nianchsechmet, Ni-anch-Sechmet, starší podoba Nenech-Sechmet, dvorní lékař§ 2498

Ni-Hor/Hor Ni, egypt. vládce dyn. 0§ 3500 

Ni-Neit, egypt. vládce dyn. 0§ 3500 

Nibé z Ellipi, s. Dalty§ 714

Nibelungové§ viz pod Germáni

Nice§ = Níkaia u Massalie

Nícer, Níger, dn. ř. Neckar v BW§ 97+, 110+, 213+, 262+, 277+, 278+, 368+ a viz pod přesídlení

Nícomachus Fláviánus§ viz Virius Nícomachus Fláviánus 

Nicosia, Nikosia (novořec.)§ viz Ledroi

Nidaba§ viz Nisaba 

Nidada z Greutungů, o. Ovidy, děd Hilderithův§ viz Gebericus

Nidnúša z Déru, "Jeho (obětní) dar", dyn.§ 2000, 1977 

Nidin-Bél, druhé jméno neznámého usurpátora§ 336

Nidíntu-Bél I.§ = Nabû-kudurrí-usur III.
Nidíntu-Bél II.§ = Nabû-kudurrí-usur IV.
Nidíntu-Bél, o. Šamaš-barakku§ 580, 414

Nidugani z Nippuru, kněz sanga§ 2021 

Niedersachsen§ viz Dolní Sasko

Nifatés, h.§ viz Npat 

Niğde, m. a provincie v centrálním TR§ 738

Niger, celé jméno neznáme, praef. praet.§ 185+ 

Níger, řec. Nígir§ 19

Dn. Niger, řeka v západ. Africe, obyvatele kolem řeky nazývali geógrafové Nígrítai, Nígrítae, součást Aithiopů, tj. černoši (odtud pochází hanlivé „negr/nigr“). Starý název ale pravděpodobně s latinským niger, tedy černý, nesouvisí, ale s tuarežským ghir n'igheren, "řeka řek". Od berberských Garamantů mohli Římané a hellénští učenci jméno takto si uzpůsobit. 

Niger, novodobý státní útvar§ 90+ 

Nigérie, moderní západoafrický stát§ 2000, 900, 500

C. Nigidius, praet. Před. Hispánie§ 146

P. Nigidius Figulus, novopýthagorejský filosof a pompéjovec§ 98, 45

Nigimti, Nigimchu, země kdesi v Zágrosu§ 1324, 1308 

Nigriniánus, s. Cárínův s Mágnií Urbikou§ 283+ 

Flávius Nigriniánus§ cos. 350+ 

Nigrínus, tribun jízdy, vzbouřenec§ 361+ 

Níhá, ves v Biqá'§ 199+

Niheb, dolnoegypt. dynasta§ 3500 

Nihongi, Nihonšoki, "Japonská kronika" čínsky psan᧠660, 283+ 

Oficiální kronika o třiceti svazečcích (a jedné knize genealogické, dnes ztracené) o japonské theogonii, pantheonu, mýthech a nejstarších panovnících pořízená v čínštině na příkaz císařovny Genšó/Gemmió roku 720 n. l. Prvním takovým dílem byla kronika Kudžiki publikovaná pod úředním dohledem roku 620+, z velké části zničena požárem roku 645. Roku 682 pověřil císař Temmu skupinu císařských princů, aby se znovu obírali kronikou, ale roku 712 ještě nebyla hotova. Rozhodla tedy Genšó roku 714 o novém teamu. Teprve událost z roku 461 n. l. je potvrzena externím zdrojem. Japonská data se rozcházejí o 120 let, dva datovací cykly, s korejskými a čínskými.  

Nichani, churrit. stát severně od Pochábúří (?)§ 1232

Ni-che-wan, Nihewan, ř. a pánev po zaniklém jezeru v prov. Che-pej na severu Číny§ pravěk (1)

Nichríja, starší ass. též Nachríja, Nachria, Nicharíja, urar. Nichiriani (král. sídlo země Urme/Arme), m. s obchodní osadou/kárum a země v severozápadní Mesopotamii na cestě z Aššuru do Kaniše, snad na horním Balíchu, n. totožné s ass. Nija§ viz Neja

Nairi? Zdoby Zimri-Limovy znám k. Nichríje Bunuma-Adad§ 1233

Níká! "vyhraj!", revoluce v Kónstantínopoli roku 532§ 360+ 

Níkagorás z Athén§ 1. sofista, s. Mnésaiův, o. Minúkiána ml., 200+; 2. ml., s. Minúkiána ml., rhétór, eleusínský dádúchos, kněz Asklépiův, 200+; 3. arch. 485+, poslední známý epón. archón v Athénách, 200+, 387+  

Níkagorás z Messénie, businessman, přítel Archidáma V., nepřítel Kleomena III.§ 227, 219

Níkagorás z Rhodu§ 1. diplomat Démétriův a Seleukův, s. Aristarchův, 299; 2. strat., s. Pamfilidův, adoptován Níkágorou/kath' hypothesián§ 197; 3. nauarch a vyslanec, 172, 170 

Níkagorás ze Zeleie, tyr. § 334 

Níkaia, d. Kybely, naiáda§ 339

Níkaia, jméno makedonských královen:§
Níkaia I.§ 339, 323 - 320, 302, 300, 283, 246, d. Antipatrova, manž. Perdikkova a Lýsimachova, m. Agathoklea a Arsinoé I.
Níkaia II.§ 275, 272, 244, 243, 239, 235, 192, manž. Alexandra VII. a Démétria II.

Níkaia na Hydaspu, m. v dn. PAK§ 326
Níkaia v Bíthýnii, lokalita kdysi zvaná Askania, Ankoné, Helikoré, též dříve Olbiá, jako město vojenských klérúchů podle zakladatele Antigoneia, kterou po roce 301 přejmenoval podle své manž., dcery Antipatrovy, Lýsimachos na Níkaiu, dn. İznik v TR, od roku 1080 hlavní město Sulejmanova sultanátu Rúm§ 339, 311, 307, 289, 275, 150, 149, 116, 112, 85, 72, 35, 30-, 66+, 111+, 113+, 193+, 194+, 235+, 257+, 301+, 313+, 314+, 325+, 326+, 328+, 355+, 359+, 361+, 364+, 365+, 368+     
Níkaia, osada a pevnost u Thermopyl v Lokridě Epiknémídské§ 346, 339, 198
Níkaia, m. u Massalie, dnešní Nice, Nizza § 600, 154

Níkainétos z Abdér, autor epyllií a epigramů§ 250

níkajské vyznání, hlavní věroučný směr křesťanství, katholicismus/orthodoxie§ 270+, 301+, 313+, 314+, 325+, 337+, 338+, 340+, 342 až 344+, 351+, 352+, 354 až 356+, 359+, 362+, 364+, 366+, 367+, 372 až 375+, 377+, 380+, 381+, 383+ 

Níkandré z Naxu, dc. Deinodikova, ses. Deinomenova, manž. Fraxova, zasvětila koru Artemidě§ 700

Níkandros, pirát ve službách Antiocha iii.§ 190

Níkandros z Trichónia, s. Bittův, strat. a protiřímský politik§ 193, 191 - 189, 184, 177, 176, 170 
Níkandros z Athén§ 1. o. navrhovatele zákona jménem [xx]és, 189; 2. arch. 41
Níkandros z Ília, s. Antifanův, významný metoikos v Athénách§ 301

Níkandros z Kolofónu§ 1. lékař, farmaceut a literát, s. Anaxagorův, 200-, 151+; 2. s. Damaia, asi stejnojmenný vnuk no. 1, též autor, 200; 3. stejnojmenný autor (?), viz rok 200
Níkandros z Rhodu, vyslanec§ 170

Níkandros ze Sparty, o. Theopompův, k.§ 826, 786, 739

Nikanebti, Ni-ka-Nebti, kněžka Hathořina a Neithina, manž. Nikaureova§ 2533 

Níkánór z Makedonie (gen. –ora)§ 1. 333, o. Balakra. 2. 327, 326, satrapa Indie I.; 3. 322, 321, 316, 312, 311, satrapa Kappadokie; 4. 319 - 317, přítel Kassandrův; 5. 317, b. Kassandrův; 6. 320, vojevůdce Ptolemaia I.; 7. Alexandrův nauarch, 334 (shodný s č. 1 - 4?); 8. s. Parmeniónův, 330; 9. Démétriův nauarchos, 301 (shodný s no. 334?); 10. s. Filótův, tetrarchés v Makedonii, 180; 
Níkánór, seleukovští hodnostáři§ 1. 292 a viz pod Mesopotamia, satrapa Horních satrapií a zakladatel např. Antiocheje-Edessy a Dúra-Európos, asi b. Níkomédův, s. Didymaie, ses. Seleuka I.; 2. 223, 209, stratégos a královrah; 3. 209, archiereus (shodný s no. 2?); 4. 166, 165, 161, 160, stratégos, s. Patroklův; 
Níkánór ze Stageiry§ 1. Aristotelův zeť, herold Alexandrův, 324, 323 a viz s. v. školy (3); 2. frúrarchos makedonské posádky v Athénách, strat. Filippa V., 229, 201
Níkánór z Cháonie, vojen. velitel§ 429
Níkánór z Alexandreie, C. Iúlius Nicanor, filosof, s. Areiův, b. Dionýsiův (n. pocházel z Hierápole a nebyl synem Areiovým?)§ 7

Níkánór z Alexandreie zv. Stigmatiás, grammatik, s. Hermeiův§ 138+

Níkánór z Épeiru, s. Myrtónův, prořím. politik§ 168

Níkánór z Hierápole§ viz zde výše

Níkánór z Kýrény, grammatik§ 138+

Níkánór Kypriarchés, dyn. z Kypru (?), seleuk. velitel§ 164 

Níkánór, obchodník a provozovatel cesty přes poušť v ET§ 6+

Nikare I., Ni-ka-Re, nezn. k. Osmé dyn.§ 2170 

Nikare II., osob. jméno nezn. k. Šestnácté dyn.§ 1674 

Níkareté z Thespií, dc. Thiónova, manž. Dexippova, fiktivní sponsorka Orchomenu§ 223

Níkarchidés, Alexandrův velitel garnisonu v Persepoli§ 330

Níkarchos z Azóru, s. Alkippův, manž. Antipole, o. Asklépiadův, přítel Antigona Dósóna§ 222

Níkarchos z Orchy, Nikiqarqusu§ viz Anu-uballit z Uruku
Níkarchos, seleukovský stratégos§ 218, 217

Níkásaretos z Boiótie, arch. spolku§ 289, 205

Níkasiás z Opúntu§ 500 (Ol.)

Níkásipolis, Níkésipolis (gen. -pole), z thessalských z Fer, manž. Filippa II., m. Thessaloníky§ 352, 337, 316, 294  

Nikasó, d. Sanballata III., manž. Manasseho, b. velekněze Jadduy§ 445

Níkátór z Kýrény, gen. -ora§ = ?daios z Kýrény

Níkátoreion, mausoleum (?) Seleuka Níkátora v Seleukeji na Moři§ 281

Níkátoris na Eufrátu, m. v Mesopotámii u Európu, založeno Seleukem Níkátorem§ 301

Nikauptah, Ni-kau-Ptah, dvořan k. Itiho v Osmé dyn.§ 2160 

Nikauradžedef, Ni-kau-Ra-džed-ef, též Nikaudžedefre, s. Radžedefův§ 2566 

Nikaure, Ni-kau-Re, wezír ve Čtvrté dyn., s. Chafreho, manž. Nikanebteje§ 2613, 2558, 2533 

Nikdema ze Zamuji, dyn.§ 856

Nikdiara, Nikdêra z Idu, dyn. zamujský§ 856

Níké, bohyně, sochy§ 560, 480, 450, 344, 235, 217, 142, 138, 123, 86  

O její lat. podobě Victórii a její soše v senátu viz tam

Níké ze Syrákús, manž. Kleomenova, milenka Verrova, neobvykle se jménem bohyně, cf. s. v. Létó§ 73

níkéforia (pl.), hry v Pergamu a attalovské říši§ 776, 182, 150  

Níkéforion, kult. středisko Athénino v Pergamu§ 201, 156, 155 

Níkéforion, též Kalliníkon, lat. Callinícum, na soutoku Balíchu s Eufrátem, též Kalliníkopolis, lat. Nícéphorium, m. v Mesopotamii, dn. ar-Ráfqa u ar-Raqqa v SYR§ 244, 54, 295+, 363+, 388+, 390+, 391+     

Jméno má prý od toho, že zde kdysi v diadošských válkách zvítězil Seleukos Níkátór (jiné zdroje hovoří o Alexandrovi). Hellénský charakter mělo ještě v době Crassova tažení. Jméno Kalliníkon dostalo město za císaře Galliena 253-268 n. l. prý na počest sofisty Callinica Sutoria/Kalliníka Sútória (č. asi „Vítězslav Švec“), který sepsal dějiny Alexandra Velikého a zde byl zavražděn. Zřejmě to však bylo jen předměstí Níkéforia a vzniklo asi dvojměstí. Roku 542 n. l. ho rozbořil Chosroés I., Iústíniánus I. dal opravit jen Kalliníkon, od roku 639 v arabském kalifátu. Byl tu křesťanský klášter Mar Zakkaj s oborou se zvěří. Arabové lokalitám říkali Raqqa, Černá/Spálená a Kalliníku Bajdá/Bílá.

Jiné N. bylo u Edessy a v pozdní římské éře se jmenovalo Kónstantíné/Kónstantína. 

Níkéforios, sc. potamos, "Vítězná řeka", obtékala armenské Tigránokerty, asi dn. Batman çayı n. západnější Kahta çayı (?) v TR, přítok Tigridu§ 69

Do Lucullova vítězství nad Tigránem se řeka asi jmenovala aram. Kalat, řec. v překladu Nymfaios; srov. ale jiný přítok Tigridu Parthenios, "Panenská řeka".

Níkératos z Alexandreie, s. Níkératův, proxenos v Ath.§ 181

Níkératos z Athén§ 1. 427, o. Níkiův, Eukratův a Diognétův; 2. 413, 404, s. Níkiův; s. Fileův, navrhovatel zákon, 299
Níkératos z Borysthenu, Neikératos§ 1. s. Papiův, strat., 100; 2. o. úředníka Zórsana, 150+ 

Níkésipolis§ = Níkásipolis

Níkétás, gotský mučedník§ 332+, 375+ 

Níketés z Athén, Níketás§ 1. arch. 332; 2. 239, arch. 225, popř. 224; 3. arch. 84; 4. arch. 73 

Níketés ze Smyrny§ 1. sofista, rhétór, uč. Skopeliánův, 85+; 2. stejné profese, snad o. předešlého, rodiště neznáme, žil v době Augustově, 85+ 

Níkiás z Athén§ 1. 437, o. Hagnónův; 2. 544, 444, 427 - 425, 423 - 421, 419, 417, 415 - 413, 404, syn Níkératův, o. Níkératův, b. Eukratův a Diognétův; 3. arch. 296; 4. arch. 282, 283; 5. 287, 265, arch. 266, s. Filónův; 6. s. Polyxenův, navrhovatel zákona, 229, 194; 7. arch. 124; 8. arch. 10, s. Sarápiónův; 9. malíř, 76, 29 a viz pod malíři (1) 
Níkiás z Acháie, strat.§ 209, 208
Nikiás z Baktrie, k.§ 95, 85
Níkiás z Boiótie, arch. spolku§ 215

Níkiás z Engyia na Sic., vůdce protipúnské strany§ 213

Níkiás z Gortýny, proxenos v Ath.§ 429

Níkiás z Kóu, řím. jménem Curtius Nícias, grammatik a tyrannos (?)§ 61, 41, 33

Níkiás z Makedonie, Perseův dvořan§169

Níkiás ze Syrákús, rhétór§ 459

Níkiás z Tarentu, zrádce§ 278

Níkiás, oikonomos Ptolemaia Kyperského§ 58

Níkiův mír§ 421, 414

Nikippa z Mantineie, dc. Pásiova, zbožná žena§ 60

Níkippé z Písy, ka v Argu/Mykénách, d. Pelopova, m. Eurystheova§ 1311, 1266 

Níkippos z Messénie, efor§ 220

Níkis z Messény, s. Níkónův, zástupce státu v arbitráži§ 146

Nikkal-mati z Chattuše, manželka Tutchaliji II.§ 1460

Nikkú, ass.§ Nekó

Nikobary, ostrovy v Bengálském zálivu pod indickou správou§ 1800 

Níkodámos z Aitólie, stratégos§ 189

Níkodámos z Delf, arch.§ 200

Níkodámos ze Sparty§ 104 (Ol.)

Níkodémos z Athén§ 1. arch. 483; 2. arch. 122

Níkodémos z Élidy, achájský diplomat§ 187

Níkodémos z Kentorip, tyr.§ 339

Níkodémos z Messény, s. Níkarchidův, velmož střídající pány§ 315

Níkodémos, diplomat a rádce žid. kr. Aristobúla II.§ 63

Níkodóros z Athén§ arch. 314

Níkodóros z Mantineie, zákonodárce§ 421, 226

Níkodromos z Aigíny, proathénský politik, démokrat, 488  

Níkodromos z Chalkidy, s. Theodórův, čestný občan Delf§ 265

Níkofanés z Megalopole, achájský vyjednavač§ 226, 225

Níkofémos z Athén§ 1. přítel Konónův, o. Aristofanův, 393, 392, 389; 2. arch. 361

Níkofón z Athén§ arch. 200

Níkogenés z Aigají§ viz pod Lýsitheidés

Níkogenés z Athén/Filaid, s. Níkónův, agónothetés§ 161

Níkocharés z Athén, komický básník§ 400

Níkoklés z Athén§ 1. z prokassandrovské strany, 318; 2. arch. 302, 301 
Níkoklés z Pafu, k.§ 323, 313, 309
Níkoklés ze Salamíny na Kypru, k.§ 436, 374, 361
Níkoklés ze Sikyónu, tyrannos§ 252, 251

Níkoklés ze Sol, s. Pásikratův, triérarchos Alexandrův§ 331

Níkoklés, grammatik a rhétór, uč. Iúliánův v dětství§ 360+ 

Níkokratés z Athén§ arch. 333
Níkokratés z Kýrény, tyr.§ 96

Níkokratés ze Skotússy, tágos Thessalů§ 182

Níkokreón ze Salamíny na Kypru, k.§ 340, 332, 321, 313 - 310

Níkoláos z Aitólie§ 1. loupežník a bohatec, 253; 2. ptolemajovský a posléze seleukovský vojevůdce, 219 - 217, 209 
Níkoláos z Damasku, filosof peripatu, historik a diplomat a poradce Héródův a údajně Kleopatřin, b. Ptolemaiův§ 64, 51, 45, 4
Níkoláos z Korinthu, s. Periandrův§ 628, 588

Níkoláos z Makedonie§ 1. o. satrapy Amynty, 328; 2. hudebník a přítel Andriskův, 151

Níkoláos z Myr, vlastně Patar, biskup§ 1. strýc světcův, 270+; 2. "Mikuláš", 270+

Níkoláos ze Sparty§ 1. o. Sperthiův, 491; 2. s. Sperthiův, 430

Níkoláeia, hry a slavnosti založení Níkoláem Aitólským na svou počest§ 253

Níkolochos z Rhodu, skeptik§ 230

Níkolochos ze Sparty, epistoleus flotily§ 389, 387

Níkomachos z Atarnea, s. Aristotelův s Pýthiadou§ 341

Níkomachos z Athén§ 1. arch. 341; 2. arch. 134; 3. vypečený písař, 410  
Níkomachos z Fanotea ve Fókidě, prospartský informátor§ 424

Níkomachos z Filadelfie v Lýdii§ 108 (Ol.)
Níkomachos z Gerasy, mathématik a filosof§ 100+, 392+

Níkomachos z Rhodu, filos Acháiův, diplomat§ 224, 212 

Níkomachos ze Sparty, epistoleus§ viz Níkolochos

Níkomachos ze Stageiry, lékař, manž. Faistidy, o. Aristotelův§ 384

Níkomachos, milenec Dimna z Chalastry, b. Kebalínův§ 330

Níkomachos, vojevůdce Pyrrha I.§ 277

Níkomachos, seleukovský oikonomos Frygie na Helléspontu§ 253

Níkomédeia v Propontidě (Bíthýnii), do ní převedeni obyvatelé Astaku; sídel. m. království, později sídelní m. císaře Diocletiána a nástupců, dn. İzmit v TR; hrozné zemětřesení, viz tam§ 711, 433, 315, 264, 230, 154, 149, 85, 72, 35-, 90+, 176+, 193+, 212 - 214+, 218+, 219+, 257+, 265+, 268+, 284+, 287+, 293+, 299+, 302 až 306+, 311+, 313+, 314+, 320+, 324 až 326+, 337+, 351+, 353+, 355+, 358+, 360+, 361+, 364+, 368+     

Níkomédés z Kóu§ 1. s. blíže neznámé Olympiady a Aristandrův, b. Kleumachův (nejsou v CSD), diplomat Antigona I., 315; 2. vojevůdce/hipparch Antiocha III., 209; 3. monarchos/epónymní úředník, 205 (nos. 2 a 3 totožní?) 

Níkomédés z Pergamu, rhétór§ 133+ 

Níkomédés z Makedonie, s. Didymaie, ses. Seleuka I., b. Níkánorův§ 292

Níkomédés ze Sparty, poručník Pleistanaktův§ 458, 457, 445

Níkomédés, jméno králů Bíthýnů:§
Níkomédés I.§ 280 - 275, 264, 246, 229, 220, syn Zipoita I.
Níkomédés II. Epifanés§ 167, 156, 149, 132, 112, 108, 107, 103 - 100, 98, 96, 95, syn Prúsiy II.
Níkomédés III. Euergetés Filopatór§ 133, 95, 91 - 88, 85, 81, 79, 74, 59
Níkomédés IV. Filopatór§ = Sókratés
Níkomédés V.§ 95, 91, 74, 47, snad identický s Lykomédem z Bíthýnie, viz tam; syn Níkoméda III.

Níkón, kilický pirát§ 78

Níkón z Athén, gen. Níkóna§ arch. 379
Níkón z Boiótie§ 1. pankratista, 296; 2. boiótarchos 208 či 207
Níkón z Megalopole, s. Níkiův, tragický herec§ 165 

Níkón z Fár v Messénii, pirát§ 183

Níkón z Pergama, o. Galénův, mathématik a architekt§ 129+ 

Níkón z Tarentu zv. Perkos n Perkón (? "druh ptačího dravce/jestřáb?), lat. Nicó Percó, vůdce prokartháginské strany§ 213, 210, 209

Níkón z Thasu§ viz Theágenés z Thasu

Níkónidés z Thessalie, odborník přes technologii dobývání měst, poliorkétik§ 73

Níkopolis v Épeiru§ = Aktion
Níkopolis v Amánu§ snad Sam'al/dn. Zincirli
Níkopolis v Malé Armenii, sídel. m. dnes neznámé polohy (jméno prý od toho, že zde kdysi v diadošských válkách zvítězil Seleukos Níkátór, podle jiného výkladu až po Pompeiově vítězství roku 66)§ dříve Dasteiry na Eufrátu
Níkopolis v Palaistíně§ = Ammaus
Níkopolis u Isského zálivu, není zřejmě totožná s Amánskou, místo vítězství Alexandra Velikého nad Dáreiem III, dn. Islachíja, není v CSD. Nalezen nápis dotvrzující, že to byla polis: „hé búlé kai ho démos alexandron filippú…“.

Níkopolis, m. v Akarnánii, poblíž pozdější Prevezy§ 31, 29

Níkopolis nad Istrem, N. hé pros Istron, též N. ad Haemum/na Haimu, ofic. Colónia Ulpia Nícopolis ad Istrum, dn. ruiny u vsi Nikjup severně od Velikého Tarnova v BG, neležela na Dunaji, ale ř. Iatros, lat. Iatrus, dn. Jantra, pravobřežním přítoku Istru§ 10-, 102+, 251+, 269+, 375+   

Níkopolis ad Nestum, hé peri Nesson, "na Nestu/Nessu", dř. Keirpara, dn. u obce Dabnice a Garmen v BG§ 10

Níkopolis, m. u Alexandreie, pozd. Iúliopolis§ 279, 30

Níkopolis, bohatá žena v Římě, milenka Sullova§ 107

Níkorontés, též Minúros, kelt. vrah vůdce Lúsítánů Viriatha§ 139

Níkósi᧠viz Ledroi

Níkosthenés z Athén§ 1. hrnčíř-umělec černofigurální techniky, 540, 530; 2. arch. 167

Níkostratos, vyhlášený herec/hypokritos§ 399

Níkostratos z Athén§ 1. strat., s. Dieitrefův, 427, 423, 418; 2. 388, syn Aristofanův, autor komédií; 3. arch. 295, 294; 4. s. Filiskův, navrhovatel zákon, 159; 5. arch. 7, popř. 6; 6. Klaudios N., platónik, vide s. v. školy (3); 7. zv. Kalos/Krásný, 404   
Níkostratos z Acháie, strat.§ 198, 197
Níkostratos z Aig v Kilikii, olympioníkos a poslední z oficiálních paradoxoníků§ 37+ 

Níkostratos z Argu, velitel žoldnéřů v per. službách v Egyptě§ 345, 343

Níkostratos z Lárissy, s. Anaxippův, hieromnémón§ 184

Níkostratos z Lykie, vyslanec§ 177

Níkostratos z Makedonie, rhétór§ 117+

Níkostratos z Trichónia v Aitólii, loupeživý předák, o. Dórymachův§ 224, 220 

Níkotelés z Athén§ arch. 391

Níkotelés z Korintha, str. v Syrákúsách§ 404

Níkotelés z Kýrény, b. Annikeridův, filosof§ 330 

Nil§ viz Neilos

Nilipachri n. Zallipachri, churrit. stát na území budoucího Urartu§ 1275 

Nimaat-Hapi, Ni-maat-Hapi, manž. Chasechemuje, ka Druhé dyn. eg., m. Džoserova§ 2703, 2667  

Nimi z Wusunů alias Kchuang Wang/Šílený král, kchunmo§ 121

Nimlot/Namilt, Nemrot, Nemrut, Lamitu, jméno libyjských náčelníků a libyo-egyptských aristokratů a veleknězů Amona Rea:§

Nimlot, b. Osorkona st., o. Šošenqa I.§ 995, 955, 945

Nimlot I., s. Šošenqa I., dyn. v Hérákleopoli§ 945

Nimlot, o. Takelotův (?)§ 770, 745

Nimlot II., s. Osorkona II., manž. Džedmutesanchy/Mut-udž-anches, o. Takelota II.§ 874, 745

Nimlot III., kněz a dyn. v Hermopoli§ 825, 745, 730  

Nimni, Nimri, churrit. stát severně od Assyrie§ 1114

Nimrud§ viz Kalchu

Nimrud dağ§ viz pod Antiochos I. Kommágénský a Kommágéné

nin, sum. "paní", akk. béltu, ve smyslu "královna" asi číst ereš, akk. šarratu

Nin-al-la z Lagaše, d. Ur-Babaa, manž. Gudeova§ 2164, 2144 

Nin-gal, d. Enlilova, manž. Nannarova§ 1836 

Nin-gal-iddin, Ningal-iddin z Uru§ 1. guvernér, o. Sîn-balassu-iqbiho, děd no. 2, o. Sîn-šarra-iškuna a Sîn-tabni-usura, 680; 2. s. Sîn-balassu-iqbiho, vnuk no. 1, 680 

Nin-girsu, Ningirsu, bůh m. Girsu a ochranný bůh Lagaše, s. Enlilův, ztotožňován s Ninurtou§ 2600, 2540, 2510, 2490, 2400, 2450, 2410, 2384, 2144  

Nin-giš-zi-da, sum. léčivý bůh§ 1815, 722

Nin-gu-balag, s. Nannarův s kultem v Uru§ 1933 

Nin-che-du z Lagaše, Ninchedu, d. Ru-Babaa, manž. Nammachaniho§ 2164, 2119 

Nin-chi-li-a, Ninchilia, manž. místokrále ummského Aja-kaly§ 2096 

Nin-chi-li-su, Ninchilisu, manž. Entemenny Lagašského§ 2450 

Nin-chursag, Ninchursanga, "Matka bohů", též Ninmach, ztotožňována s Nintu, Ninlil, manž. Enlilova§ 2600, 2144 

Ninkagina, Nin-ka-gi-na, d. Kakuga Lagašského, m. Nammachániho§ 2255, 2119 

Nin-kal-la, Ninkalla, milenka/lukur Šulgiho§ 2078 

Nin-lil§ viz Ninlil 

Nin-mar, Nin-marki, Nin-MAR.KI (nez. čtení), sum. bohyně, srov. pod E-ninmar§ 2410, 2346

Nin-šata-pada, d. Sîn-kášida Uruckého, kněžka v Dúru§ 1809 

Nin-Šušinak, "Pán Sús", též "král S.", elamský bůh§ 3500 

Nina, Ninó z Kappadokie, arm. Nune, poustevnice a misionářka§ 301+, 342+ 

Nina, m. v zemi Subartum§ viz Ninua 

Nina-Siraran, Ninu-S., Nina m. v Sumeru, dn. Tell Surghul v prov. Zí Qár v IRQ§ 2540, 2384 

Ninašša, m. v Anatolii s assyrskou obchodní osadou, pozd. Nanassos, dn. Nenizi v TR§ 1920 

Nindúša ze Sippar§ viz Iddinúnim

Ninečer, Ni-nečer, alias Baennečer n. [x]nečer-ren, k. Druhé eg. dyn.§ 2945, 2906, 2703 

Ninica§ viz Kirši

Ninlil, Nin-lil, "Paní Vítr", božská manž. Enlilova§ 2700, 2096, 2078, 2039, 1975, 1861 a viz Mulissu a Nin-chursag  

Ninni z Aridy, dyn.§ 859

Ninnius Celer, plebejský rod původem z Kampánie

Q. Ninnius Hasta§ cos. ord. 114+ 

Ninnius Hastiánus§ cos. suff. 160+ 

L. Ninnius Quadrátus, tr. pl.§ 57

Pácuvius Ninnius Celer z Capuy, magnát, b. Stheneův§ 216

Stheneus Ninnius Celer z Capuy, b. Pácuviův§ 216

Q. Ninnius Hasta a [x] Frúgí§ cos. suff. 88+ 

Ninos, bájný k.§ předmluva 

Ninsun, Nin-sun, ka a bohyně, d. Enmerkarova, manž. Lugalbandova, m. Gilgamešova§ 2800, 2700, 2006, 1815   

Nintoku, tennó§ viz Oho-sazaki   

Nintu, Nin-tu, sum. "matka bohů", alias Ninchursag, akk. Bélet-ilí, "Paní bohů"§ 2550, 1731 

Ninua, Ninúa, gen. Ninúje, Nínua, starší Nine, Ninet, m. sídelní Assyřanů, řec. Nínos, Nineui (novozák.), lat. Ninus či Ninivé, Nínívé, bibl. Ninive, tur. Kujundžik, arab. Níniwá, vlastně stará část moderního Mosulu/al-Mausíl§ 2490, 2400, 2191, 2039, 1815, 1779, 1762, 1382, 1366, 1275, 1134, 1114, 1077, 1075, 891, 884 - 882, 878, 859, 857, 856, 853, 827, 813, 811, 806, 717, 696, 687, 681, 676, 672, 670, 668, 665, 663, 661, 659, 653, 649, 646, 645, 642, 623, 612, 606, 155-, 49+, 116+    
Původně asi subarské m. Nina, Ninet, Nine v zemi Nurrugum, srov. rok 2490. Z době Xenofóntově měla lokalita, nebo její část, jména Mespila (sg.). Nínos měla hellénskou polis, jejíž jméno ale neznáme. Tigránés I. se za své parthské války zmocnil mimo jiné města Nínos. Z fragmentu jedné dedikace z prvního století n. l. víme, že nejvyšší úředník města byl „Apollónios, stratégos kai epistatés tés poleós“. Možná v té době stejné poměry jako v Dúra-Európos a osada/město bylo arabisováno; do jaké míry se udrželo původní assyrské obyvatelstvo, usuzovat nelze, neboť v kraji se jako hlavní jazyk usadila aramajština, srov. s. v. Assyrie. Při ruinách N. vybojoval 12. prosince 627+ východořímský císař Hérákleios velkou bitvu a perskou armádou. V osobním souboji urazil hlavu sásánovskému vojevůdci, armenskému šlechtici jménem Roch Vehan n. Ráhzád, řec. Rhazatés. Římané se sice perského ležení nezmocnili, ale ovládli kraj krátce až po Ktésifón. 

Nippur, m. ve střední Babylónii jižně od Babylónu s Enlilovým chrámovým komplexem Ekur, svatyní Enlila s Ninlil, sídlo sumerské a akkadské amfiktyonie; arab. Nuffar§ 2700, 2096, 1626, 1410, 1245, 1228, 1219, 1125, 1103, 1068, 1024, 703, 693, 688, 678, 675, 670, 663, 652, 627, 626, 623, 587, 549 

Nínos§ = Nan(n)á (?)

Ninurta, sum. a akk. bůh vod a války§ 2410, 1828, 681

Ninurta-apal-Ekur z Aššuru, N.-apil-E., k., s. Ilu-chaddáův§ 1275, 1235, 1198, 1183, 1180  

Ninurta-apla-[x], k. v Babylónu§ 811

Ninurta-kudurrí-usur I., k. v Babylónu§ 987, 942 

Ninurta-kudurrí-usur II., k. v Babylónu§ 942 

Ninurta-nádin-šumi, k. v Babylónu§ 1139, 1125, 1099 

Ninurta-tukulti-Aššur, k. v Aššuru§ 1134, 1116 

Ninusu z Lagaše, d. Ur-Nanšeho s Menbara'abzuou, ses. Akurgalova§ 2510