Dynastové III. (Ptolemaiovci)

Seznamy vládců starého světa, iii.

 

V této části:

 

xvii. Ptolemajovci, xviii. Kýréné, xix. Numidie, xxi. Sídón, xxii. Salamis kyperská, xxiii. Kition

 

 

XVII. Králové Egypta, dynastie Ptolemaiů (XXXIII. dynastie)

 

1. Ptolemaios I. Sótér§ (322), 305-285

2. Ptolemaios II. Filadelfos I.§ 285-246

3. Ptolemaios II. a Arsinoé II. Filadelfos vládli spolu jako Theoi Filadelfoi§ 276-270

4. Ptolemaios III. Euergetés I.§ 246-221

5. Ptolemaios IV. Filopatór I.§ 221-205, (204)

6. Ptolemaios IV. a Arsinoé III. Filopatór vládli spolu jako Theoi Filopatores I.§ 211-204

(smrt Filopatóra I. byla dlouho skrývána)§

7. Ptolemaios V. Epifanés§ 204-181

8. Ptolemaios VI. Filométór I.§ 181-145

samostatně§ 181-176

9. s Kleopatrou II. jako Theoi Filométores I.§ 176-170

10. Ptolemaios VI. s Kleopatrou II. a Ptolemaiem VII. Euergetem II. (vulgo Fyskónem) jako Theoi Filométores II., první vláda§ 170

11. Kleopatra II. s Ptolemaiem VII. jako Theoi Filométores III., první vláda§ 170-169

12. (Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos§ 170-169)

Theoi Filométores II., druhá vláda§ 169-164

Theoi Filométores III., druhá vláda§ 164-163

Theoi Filométores I., druhá vláda§ 163-145

13. Ptolemaios VIII. Filopatór II.§ 145

14. Ptolemaios VII., Kleopatrá II. a Ptolemaios VIII. jako Theoi Filométores IV.§ 145

Theoi Filométores III. se přejmenovali na Theoi Euergetai I.§ 145-144

15. Theoi Euergetai I. (Ptolemaios VII. s Kleopatrou II.) s Ptolemaiem Euergetem III. (vulgo Memfítés) jako Theoi Euergetai II.§ 144-142

16. Theoi Euergetai I. s Kleopatrou II. Euergetis jako Theoi Euergetai III., první vláda§ 142-133

17. Ptolemaios VII., Kleopatra III. a Ptolemaios Euergetés III. jako Theoi Euergetai IV.§ 133-131

18. Kleopatrá II. Sóteirá (Filométór Euergetis) Theoi Euergetai V. - Ptolemaios VII. a Kleopatra III.§ 130-124

Theoi Euergetai III., druhá vláda§ 124-118

(Theoi Euergetai V., druhá vláda§ 118-116)

19. Kleopatra II. a Kleopatra III. jako Theai Euergetai (předpokládáno)§ 116

20. Kleopatra III. Filométór Sóteirá II.§ 116-115

21. Ptolemaios IX. Sótér II. Filométór Filadelfos s Kleopatrou III. jako Theoi Filométores Sótéres I.§ 115-114

22. Kleopatra III., Ptolemaios IX. s Alexandrem I. jako Theoi Filométores Sótéres II.§ 114-108

23. Kleopatra III. s Alexandrem I. neboli králem Ptolemaiem X. Alexandrem I. Theem Filométorem III. jako Theoi Filométores Sótéres III.§ 108-101

24. Ptolemaios X. Alexandros I. Filométór III. s Bereníkou III. jako Theoi Filométores IV.§ 101-88

25. Ptolemaios XI. Sótér II. Filométór Filadelfos (vulgo Lathyros) s Bereníkou III. Filométór Filadelfos§ 88-80

26. Bereníké III. Filométór Filadelfos§ 80

27. Bereníké III. s Ptolemaiem XI. Alexandrem II.§ 80

(smrtí Alexandra II. skončila legitimní linie Ptolemájovců)§

28. Ptolemaios XII. Theos Filopatór Filadelfos Neos Dionýsos (vulgo Aulétés)§ 80-79

29. Ptolemaios XII. s Kleopatrou VI. Tryfainou II. Filopatór Filadelfos§ 79-69 (?)

30. Kleopatra VII. Tryfaina III. s Bereníkou IV. (o existenci Kleopatry VII. viz roky 79 a 69§ 58-57

31. Bereníké IV. (spolu se Seleukem VII., ?)§ 58-56

32. Bereníké IV. s Archeláem Kappadockým§ 56-55

33. Ptolemaios XII., druhá vláda§ 55-51

34. Kleopatra VIII. Filopatór s Ptolemaiem XIII. Filopatorem III. jako Theoi Filopatores II. (od r. 48 ve válce)§ 51-47

35. Kleopatra VIII. s Ptolemaiem XIV. Filopatorem IV. jako Theoi Filopatores III.§ 47-44

36. Kleopatra VIII. s Ptolemaiem XV. Filopatorem Filométorem (vulgo Kaisarión)§ 44-30

37. Ptolemaios XV. Filopatór Filométór§ 30

38. S. P. Q. R.§

XVIII. Králové v Kýréně a další vládci

1. Battos I. (alias Alexandros)§ 631-590

2. Arkesiláos I.§ 590-579

3. Battos II. Eudaimón§ 579-540

4. Arkesiláos II. Chalepos§ 540-530

5. Battos III. Chólos§ 530-520

6. Arkesiláos III., první vláda§ 520-159 (?)

démokrati᧠519-518

Arkesiláos III., druhá vláda§ 518-513

7. Feretímé§ 512-krátce

8. Battos IV.§ dobu neznáme

démokratiá§

9. Ofellás z Pelly, stratégem Ptolemaia Sótéra I.§ 322-312

Ofellás z Pelly, stratégem Kýrénských§ 312-308

10. Magás, stratégem Ptolemaia Sótéra I.§ 308-283

Magás, jako král§ 283-258

11. Apamé (II.)§ 258

12. Apamé a Démétrios Krásný§ 258-250 (?)

démokratiá, stratégem velitel žoldnéřů Lykopás z Aitólie§ 250-246

13. ptolemájovská stratégie§ 246-163

14. Ptolemaios VII. Euergetés II.§ 163-145

ptolemájovská stratégie§ 145-116, resp. c. 100

15. Ptolemaios Apión§ c. 100-96

démokrati᧠96-74

16. S. P. Q. R., provincia Cyrenaica (roku 66 spojena s Krétou)§ od roku 74

 

XIX. Dynastové a králové Numidů

 

Před r. 220 v Numidii existovaly rivalisující říše kmenových svazů Massaésylů („král“ Syfax) a Massylů („králem“ Gula, Gala n. Guda).

1. Syfax§ ?-203

2. Gula (n. Gala či Guda)§ ?-206

3. Oizalkos§ 206-205

4. Kapussa§ 205

5. Lakúmaza§ 205-204

6. Masinissa I.§ 204

Syfax spojil celou zemi Numidů§ 204-203

Masinissa získal potvrzení král. titulu od Římanů§ 203-149

7. Vermina (na části území)§ 203-200

8. země rozdělena: Micipsa, Gulussa a Mastanabal§ 149-?

9. Micipsa samostatně§ ?-118

10. země rozdělena: Adherbal, Hiempsal I. a Iugurtha118-117

11. Adherbal a Iugurtha§ 117-112

12. Iugurtha samostatně§ 112-105

13. země definitivně rozdělena Římany: západní část k Mauretánii, ve východní vládl Gauda§ 105-81

14. východní část dále dělena: Hierbás, Hiempsal II.§ před r. 81

15. Hiempsal II., Masinissa II.§ 81-60

16. Iúba I., Mastanesósos§ 60-46

17. nové dělení Numidie: další západní část připojena k Mauretánii, z části knížectví P. Sittia, z většiny území vytvořena Provincia Africa Nova§ 46-44

18. Arabión, syn Massanassův (dynasty?)§ 44-25

19. zbytek Numidie prohlášen provincií a připojen k provincii Africa§ 25

 

XX. Vládcové Mauretánie, bukurové

 

1. Baga, první známý král Maurů§ kol. r. 200

2. Bokchos I.§ před 105 - 81 (?)

3. země rozdělena: Bógud I. na západě, Bokchos II. na východě§ 81 - 44

4. Bokchos III., nástupce Bógudův§ 44 - 33

5. Bógud II., nástupce Bokcha II.§ 44 - 39

v letech 39 - 33 vládl Bokchos III. ve spojené říši§

6. S. P. Q. R.§ 33 - 25

7. Iúba II.§ 25 - 23 n. l.

8. Ptolemaios§ 23 - 40 n. l.

S. P. Q. R.§

 

XXI. Králové Sídónu

 

1. Ešmun‘asar§ 400-384

2. Bód‘aštart§ 384-370

3. Stratón I. (= ‘Abd‘aštart)§ 370-358

4. Tennés§ 358-345

5. Euagorás II. ze Salamíny§ 345-342

6. Stratón II.§ 342-333

7. oligarchická republika§

 

XXII. Králové kyperské Salamíny

 

1. Euelthón§ 530-515

2. Sironús§ 515-?

3. Chersis§ ?-497

4. Onésilos§ 497

5. Gorgús§ 497-460

6. Euanthés§ 460-450

7. Abdémón§ 450-411

8. Euagorás I.§ 411-374

9. Níkoklés§ 374-361

10. Euagorás II.§ 361-351

11. Pnytagorás§ 351-332

12. Níkokreón§ 332-310

13. Meneláos, stratégem Kypru§ 312-306

(celý ostrov 306-293 v moci Démétria I. Poliorkéta, do roku 58 ptolemájovský, pak římský, v letech 48-30 naposledy ptolemájovský)

 

XXIII. Králové v Kitiu

 

1. Bá‘al-melek I.§ 479-449

2. Azbá‘al§ 449-425

3. Bá°al-melek II.§ 425-400

4. Bá‘al-ram§ 400-392

5. Melekiathón§ 392-361

6. Démoníkos z Athén§ 388-387

7. Púmiathón§ 361-313

(pak již shodně s osudy ostrova)§