Da-Dan

Daaové§ viz Dahové

Dabrum, Dubrum, m. v Mesopotamii nezn. polohy§ 2119

Dácia§ viz Dákové

Dácia Ápúlensis, římská provincie, dn. Sedmihrady/Transylvánie; srov. Dákové§ 5300, 775, 700, 650, 10, 106+, 117+, 118+, 272+  

Dácia auréliána, prov. jižně od Dunaje se správním střediskem v Serdice§ 272+, 274+ 

Dácia mediterránea, po rozdělení D. auréliánovské, hl. m. Serdika§ 272+

Dácia rípénsis, "poříční/pobřežní", se sídlem v Ratiarii§ 272+

Dadaršiš z Persie, Dáreiův satrapa Baktrie§ 521

Dadasa, pevnost v Kappadokii§ 67d

Dadasig, k. v Kiši§ 2550, 2540 

Dadastana (pl. i sg.), mí na bíthýnsko-galatském pomezí§ 364+, 365+ 

Dadbaná z Isinu, k.§ 2021, 1975, 1861 

Flávius Dadés, ibérský dyn.§ 75+

Dadilu z Kaska, k.§ 740, 738 

Dadu z Apiaku, dyn.§ 2292

Dádúša z Ešnunny, dyn.§ 2028, 1830, 1797, 1787, 1782    

Dafidás/Dafitás z Telméssu, literát§ 138

Dafnai, eg. Tahapanes, Tahpanhes, m. ve vých. Deltě s tábory kárských a iónských žoldnéřů v egyptských službách, arab. Tall Dafanna/Tell Defenneh, na pélúsijském ramenu§ 664, 587, 568

Dafnaios ze Syrákús, strat.§ 407, 405

Dafné, mí. osm kilometrů od Antiocheie nad Orontem, srov. pod Kolossos v sedmi divech světa, dn. Harbiye v prov. Hatay v TR§ 245, 169, 166, 113, 69, 41, 31-, 37+, 113+, 129+, 162+, 185+, 194+, 261+, 272+, 299+, 362+        

Dafné, pevnost na Istru u Tránsmarisky§ 367+

Dafnis z Kýrény, gen. -nida, zkorumpovaný sluha Níkokratův§ 96

Dafnis z Abýdu, tyr.§ 512

Dafnis z Mílétu, architekt§ 353

Flávius Dagalaifus, comes domesticórum, velitel císař. gardy, mag. equitum, mag. officiórum, Germán nezn. rodu§ 363 až 366+, cos. 366+ 

Dagán (akk.), řec. Dagón, západosem. a filistínský bůh s kultovním centrem pro Palaistínu v Azótu, ve starší dobách uctíván v Poeufrátí a v Assyrii, srov. theoforní jména§ 147

Dagestán, údělná republika Ruské federace§ 91+, 198+, 287+ a viz pod Dahové

Dagi z Koptu, nomarch, s. Džefiho§ 2160

Dagi z Théb, wezír v Jedenácté dyn.§ 2061, 2010 

Dagon, mí. v Palaistíně§ 135

Dahové, Dáhové, Daové, Daoi, jiné jméno pro Západní Saky-Massagety/Skythy, srov. Dáaové; podle jiných domněnek íránský kmenový svaz žijící východně od Kaspiku na území dn. Turkmenistánu§ 2200, 679, 328, 282, 217, 38+, 45+, 61+  

Součástí Dahů podle všeho byli původě též Parnové, tedy Parthové. Dahistán je jiné jméno pro Hyrkánii. S novodobým Dagestánem, údělnou ruskou mnohonárodní republikou na západním břehu Kaspiku, nemá jméno D. nic společného: slovo Dagestán/"Země hor" se skládá z perského stán, země, a turkického dağ/dag, hora (persky a arab.: Dághistán, tur.: Dáğistan).

Dahšúr, řec. Tachyris, archeolog. lokalita s nekropolí u stejnojmenné vsi jižně od Gízy§ 2613, 2505, 1998, 1928, 1878 

Dáchla, ad-Dáchla, arab., oasa západně od Nilu v ET§ 2566, 524

Daidán§ viz Dédán

Pompéius Daidúchos z Athén§ arch. 164+ 

[Daidú]ch[o]s (?)§ ath. arch. 181+  

Dailám/Dajlám, hist. země v IR při jižním Kaspiku§ 241+

Daisan, ř. v Orrhoéně, řec. Skirtos, přítok Chábúru§ 202+

Daje, země v horách Armenie n. Médie§ 699

Dáimachos§ viz Déimachos

Dáimenés, sicilský žoldnéř§ 397

Daisitiátové, lat. Daesitiátae/Daezitiátae, pannonský kmen§ 120, 6+, 8+, 9+   

Daiviet§ viz Namviet

Daja, angl. Daya, ř. v Uríše§ 260

Dajaukku, Dajukku§ viz Déiokés z Médie

Dajr-al-madína, Dér el-..., archeolog. lokalita na Nilu§ 1600

Dajr al-bahrí, Dér el-..., archeolog. lokalita ibid.§ 1600

Dakiki z Aššuru, o. ensiho Sulílího§ 2000

Dakkúru§ viz Bít Dakkúri

Dakora (pl.), m. v Kappadokii u h. Argaia§ 355+

Dákové, řec. Dákoi, Dákiá, lat. Dácí, Dácia, Dákia, ethnická skupina či kmenový svaz neznámého původu (vč. řím provincie již. od Istru)§ 339, 278, 200, 112, 108, 60, 55, 50, 45, 44, 35, 31, 29, 14, 13, 10-, 6+, 61+, 69 až 71+, 84 až 87+, 90+, 98+, 100+, 101+, 105 až 107+, 109+, 118+, 147+, 157+, 159+, 162+, 167+, 169+, 175+, 180+, 193+, 193+, 197+, 214+, 217+, 235+, 236+, 240+, 248+, 250+, 251+, 258+, 260+, 268 až 270+, 272+, 284+, 293+, 308+, 316+, 336+, 343+, 361+, 363+, 369+, 376+, 379+, 381+      

Snad původně jeden z kmenů či klanů thráckých Getů, pozd. pak přímo označení pro Gety nebo národ blízký, srov. tam; starší řec. označení je Dáoi, z toho lat. Dávus/jméno pro otroky. Dákové a Getové hovořili stejným jazykem. Zřejmě původně hellénské označení pro pravobřežní Gety severně od Haimu, později možná pro getské obyvatele žijící západně při Dunaji (v provincii), kdežto vlastní Getové východně u Pontu (mimo provincii) v dn. Rumunsku, Moldově a Ukrajině; v letech 107 - 272 n. l. řím. provincie na území dn. Rumunska, po jejich vyklizení Auréliánem pro uchování lesku říše vytvořena jižně od Dunaje na území dn. BG provincie Dácia rípensis a mediterránea, viz pod Germáni a Getové.

Dakšin§ viz Dekánská plošina

daktylios§ viz prsten

Dala'il z Arábie, s. Abí-jatího (?)§ 651

dalekohled§ 28 a pod astronomie

Dalmatia, Dalmacie, Dalmatové, též Delmatia, Delmatové, rozsáhlý konglomerát ill. kmenových svazů a jeho území, od ill. delma/dalma, ovce§ 385, 181, 167, 158, 156, 155, 136, 119, 78, 52, 51, 49, 48, 46, 44, 35 - 33, 16, 11, 9-, 6+ až 10+, 14+, 17+, 18+, 20+, 28+, 42+, 66+, 69+, 71+, 89+, 103+, 116+, 169+, 173+, 193+, 229+, 268+, 270+, 282+, 284+, 293+, 301+       

Dalmatius, armád. tribun, o. imp. Proba, Claudie a biskupa Dometia§ 276+

Dalmatius, plným jménem Flávius D., s. Cónstantia I. s Theodórou, o. Fl. Dalmatia a Fl. Hannibaliána§ 293+, 333+ (?), 335+, 337+, 351+     

Dalmatius, plným jménem Flávius Iúlius D., s. předešlého, b. Hanniballiánův§ 293+, cos. 333+, 335+, 337+  

dálnice, silnice dálničního typu v Římě§ 123

Daltá n. Taltá, k. v Ellipi, o. Nibého a Išparabáry§ 737, 714

Dámagón ze Sparty, jeden z oikistů Trachínské Hérákleie§ 426

Dámagetés ze Sparty, o. efora a jednoho ze „Sedmi“ Chílóna§ 556

Dámagétos z Iálysu, k.§ 668

Damannó z Lýdie, manž. Kadyova, vražedkyně§ 757

Dámarété ze Syrákús§ 1. dc. Thérónova, manž. Gelónova a Polyzálova, 491, 483, 480, 477, 396; 2. 215, 214, d. Hieróna II.

dámaréteia, dámaráteion, syrákúská mince, Sikelióty zvaná padesátilibrovka, pentékontalitron§ 480

Dámarátos (dór.), ión.-att. Démararátos:

Dámarátos z Efesu§ 4 (Ol.), 1 n. l. (Ol.)

Dámarátos z Korinthu, s. Bakchidy§ 640

Z vlasti utekl po Kypselově protibakchiadovském puči. Dorazil do Itálie s řemeslníky, kteří naučili Etrusky umění korinthských vás. Oženil se s Etruskyní Tanaquil a stal se otcem L. Tarquinia Prisca, pátého k. římského, a Arrúta/Árúnta. Toho synem byl Egérius, jeho L. Tarquinius Collatínus, cos. roku 509 (jehož ženou byla Lucrétia, d. Sp. Lucrétia Tricipitína); jiný D. z K. byl politik a řečník, vůdce promakedonské strany v Korinthu; jiný D. byl ž. Aristotelovým

Dámarátos z Messénie (?), olympioníkos, o. tyr. v Élidě Aristotíma§ 271

Dámarátos ze Sparty§ 1. 739, 510, 508, 491, 399, k., syn Aristónův; 2. 207, o. Nábidův

Dámarátos z Rhodu, strat.§ 321

Damás, strat. v Syrákúsách§ 339

Damás n. Dámasiás z Kydónie§ Ol. 25+

Dámasandr᧠viz Tímandrá

Damasénór z Mílétu, tyr.§ 611

Dámasiás z Amfipole§ 320 (Ol.)

Dámasiás z Athén§ 1. arch. 639; 2. arch. 585-583 (nebo až 580), vnuk čís. 1?

Dámasippos z Pelly, revolucionář§ 163, 162

Dámasistratos z Chiu, o. historika Theopompa§ 378

"Damaskios"/z Damašku, jméno neznáme, ž. Hermeia a jeho synů v Alexandreji, neoplatónik, poslední scholarchos v Athénách§ 171+, 350+ 

Damaskos, řec., ass. a eg. Tamasqu, arab. Dimašq, sídel. m. Koilé Syrie§ 1482, 1373, 773, 740, 738, 732, 518, 333, 322, 311, 261, 242, 218, 144, 125, 95, 88, 85, 84, 76, 69, 64, 63, 47, 43, 36, 23, 10-, 30+, 49+, 66+, 295+     

Zřejmě nejdéle trvale obývané město planety. V hellénismu přechodně Démétrias; slovo předsemitské nebo souvisí s aram. „šumění vody“ (?), eg. Api/Upi (jméno provincie) a Tamasqu či Dumáqu, v západosem. jazycích Aram, v bab. (al-Amarna) a ass. Timašqu, Timašqa, Dimašqu n. Iméri, Iméríšu, Ša-iméríšu ("země oslů"), dn. arab. Dimašq aš-Šám („severní“), něm. Damaskus, franc. Damas, čes. Damašek. Město dobyto na (Východo)Římanech 18. září 634 muslimskými Araby pod velením Chálida ibn al-Walída.

Dámasos z Athén, přivedl epoikii do Teu§ 650

Dámasos z Kúria na Kypru, k. (jiný D. byl bratrem Démokritovým a jiný papežem, který zemřel r. 384 n. l. a zavedl do křesťanství veršované náhrobní nápisy)§ 709

Damaspiá z Persie, manž. Artaxerxa I., m. Xerxa II.§ 424

Damasus (I.), řím. biskup§ 366+, 373+, 374+, 393+   

Damiános z Efesu, magnát a sofista§ 176+

Dámidás z Messénie, jeden z volených strat. autokratorů§ 724

Dámippos z Makedonie, posel Filippa V.§ 212

Damiq-ilíšu, "Jeho bůh je dobrý", k. v Isinu§ 3200, 2021, 1828, 1814, 1798, 1794, 1647   

Damiq-ilíšu z Přímoří, k.§ 1690, 1664

Damiqtum, m. Urnammua Urského§ 2119

Dámis z Megalopole, žoldnéř v Alexandrově armádě, představitel Spolku Arkadů§ 318, 315

dámiúrgos, démiúrgos, úředník v Élidě, člen předsednictva nejvyšších volených úředníků§ 370

Damnaios, o. velekněze Iésúa§ 62+

damnátió memoriae, trest výmazu z paměti; panovnické jméno zmizelo z úředních záznamů a veřejných nápisů§ 3008, 96+, 138+, 192+, 212+, 222+, 238+, 300+, 310+, 340+, 383+         

Dámo-, démo-§ viz také pod Démo-, démo-

 

Damodarasena, s. Rudraseny II. a Prabhavatígupty, b. Divakaraseny a Pravaraseny II.§ 375+ 

dámódes, dámódové, blíže neznámá sociální vrstva ve Spartě§ 397

Dámofantos z Élidy, hipparchos§ 219

Dámofilos z Boiótie, boiótarchos mezi roky 215 až 208§ 215

Dámofilos z Henny, velkostatkář, „megaloplútos“, manž. Megallidy; na začátku povstání za svou krutost ke služebnictvu sťat sekyrou v hennském divadle§ 138

Dámofilos, sochař a malíř§ 494

Dámofón z Písy, k., gen. Dámofónta§ 644, 588, 580

Dámokleidés z Théb, jeden z Pelopidův souspiklenců§ 379

Dámoklés z Argu, aristokratický pučista§ 195

Dámokratidás z Argu§ 1. k., 576; 2. vůdce démokratů, 417

Dámokritos z Acháie, strat.§ 149, 148

Dámokritos z Kalydónu, strat.§ 200, 199, 193-192, 191

Dámostratiá, manž. praef. praet. Cleandra, milenka Commodova§ 185+

Dámón z Athén§ 1. filosof a hudebník, gen. Dámóna [vyslovoval prý své jméno krátce: Dămón]§ 450, 362; 2. manž. Agaristy, 415 

Dámón z Delf§ 132 (Ol.)

Dámón z Kentoripy, tyr.§ 397

Dámón z Kýrény, blíže neznámý spisovatel, není v CSD

Dámón z Thúrií§ 376 (Ol.), 372 (Ol.)

Da'mot/Di'amat, Da'mat, D'MT, království v Eritreji a Tigraji§ 600

Aksum je snad pokračováním prvního státního útvaru na severoeth. území, království D'MT se sídelním městem v lokalitě Jecha/Jicha (Yeha) v Tigray. Království existovalo možná už v 8. století. Do té doby kladou archeologové vznik paláce; mladší odhad je až 6. – 5. století, nicméně je nejstarší stavbou v Ethiopii a východní Africe. Míval kdysi osm pater a základnu o šedesáti na šedesát metrů. Prvním doloženým králem byl W’RN HYWT s titulem mlkn, král, další tři byli mukarribové "Da'matu a Saby": RD‘M, RBH, LMN. Souvislost se Sabou není jasná stejně jako datace. V Jeze stál chrám sabejského/maribského boha Almaqáha. Kolem roku 500 byla Jecha zničena neznámo kým a po staletích temna se vynořil Aksum.

Dámotelés z Aitólie, diplomat Spolku§ 190, 189

Dámotelés ze Samu, tyr.§ 600

Damqi z Babylónu, náhradní král§ 671

Damúrás, Danurís, Tamyrás, ř. ve Foiníkii již. od Bérýtu, dn. arab. Nahr Dámúr§ 218

Dámusi z Kitia, k.§ 709

Danala, mí. v Galatii§ 66

Ɖà Nẵng, Danang, m. ve středním Vietnamu§ 175

Danaos, k. v Argu§ 700

Danaé, d. Akrisiova, ka v Argu§ 700, 245

Danaé z Alexandreie, tchyně Tlépolemova§ 203

Danaé, dc. epikúričky Leontie, milenka Sófronova§ 245

Danaos z Egypta, bájný k. Argu§ 1600

Danaové, „mořský národ“, Danuna či Danunijim z řec. Danaoi, Danawoi; srov. pod Kilikie§ 715

Danaster, Danastris§ viz Tyrás

Dandanikové, Dandarikové, Dandariové, Dandarie či Dandanie, skythský kmenový svaz kolem Maiótského jezera§ 775, 393, 71-, 45+ 

Dandara§ viz Tentyra

Dandés z Argu§ 472 (Ol.)

Dani, papuánský lid§ 5999

Daniél, jedna z knih židovského Starého zákona pojmenovaná podle její ústřední postavy, babylónského Žida a hodnostáře u dvora chaldajských králů§ 165

Daniélus, Daniél z Armenie, comes oddílu lučištníků§ 373+  

Dánsko, novodobý stát; Dánové viz Maióti§ 5999, 5200, 5000, 113

Danthéléthové§ viz Denthélétové

Dánúbios, Dánuvius§ viz Istros

Danuna, Danunijim§ viz Danaové a Kilikie