X

Xanten, m. u Düsseldorfu, dř. Vetera a Colónia Ulpia Tráiána, CUT§ 16, 8

Z lat. Ad sanctós, „U svatých“, sc. sv. Viktora, založeno Drusem a zváno Vetera castra, „Starý tábor“, n. jen Vetera (srov. tam). Se zhruba osmi tisíci vojáky a zázemím mohlo mít i patnáct tisíc obyvatel.

Po fiasku augústovsko-tiberiovských germánských válek chátralo. Obnoveno Trajánem roku 110 n. l. jako Colónia Ulpia Tráiána zkráceně Colónia Tráiání (srov. Tráiectus ad Rhénum, Rýnský přívoz, z toho Ultrá tráiectum, dn. holandský Utrecht; není v textu CSD). Roku 275 Franky téměř zcela zničena, obnovena jako menší obec Tricensimae, která někdy v pátém století zanikla.

Roku 363 zde byl popraven s 360 spolubojovníky legionář Victor údajně proto, že odmítl obětovat bohům státního kultu (Victor z Xanten). Lokalita a kostel byla z toho důvodu známa jako U svatých, Ad sanctós (doloženo listinně poprvé roku 838), z čehož pochází pokroucené Xanten. Ve středověku byl Viktor ctěn jako drakobijec.

Xanthippidés z Athén nebo Xanthippos§ arch. 479
Xanthippos z Athén§ 1. = Xanthippidés; 2. 500, 489, 484, 479, 472, 447, syn Arifrónův, o. Perikleův a Arifrónův, švagr Megakleův; 3. s. Perikleův, b. Paralův, 429 
Xanthippos ze Sparty, velitel hellénských žoldnéřů v kartháginských službách v I. púnské válce§ 256, 245
Xanthippos, stratégos Ptolemaia III.§ 245, pravděpodobně jedna a ta samá osoba jako X. ze Sparty

Xanthos ze Sard, lýdský historik§ 716, 450 a viz v indexu s. v. dějepis 
Xanthos, bůh a jeho slavnosti xanthie, celonárodní svátek Makedonců Dia-Xantha§ 182
Xanthos, ř. a m. v Lykii, dn. Kinik v TR§ 360, 309, 196, 178, 177, 167, 42, 350+ 
Xanthos ze Samu, literární majitel Aisópův, filosof§ 564

Xanthos§ viz Skamandros

Xenagorás n. Xeinagorás z Halikarnássu, syennesis§ 479

Xenagorás ze Syrákús, první postavil šestiřadou veslici§ 704

Xenainétos z Athén§ arch. 401

Xenaios, méchanik a stavitel antiošských hradeb§ 301

 

Xenarchos z Aigiry, strat., b. Archontův§ 175-174
Xenarchos ze Syrákús, mímograf§ 450

Xenarés ze Sparty, s. Knidiův§ stratégos 420

Xenetos z Epizefýrských Loker, o. Dóridy, manž. Dionýsia I.§ 398

xeniá, viz proxeniá

Xenios z Élidy, vůdce oligarchů§ 401 

Xenodikos z Akragantu, strat.§ 309, 307

Xenofanés z Aitólie§ 252 (Ol.)
Xenofanés z Athén, vyslanec Filippa V.§ 216-215
Xenofanés z Kolofónu, zakladatel eleatské školy filosofické§ 570, 478, 475

Xenofantos z Rhodu, s. Agéstratův, nauarchos§ 220

Xenofilos, za Alexandra velitel hradní posádky v Súsách a za Seleuka I.§ 331, 317, 316

Xenofón z Athén, gen. Xenofónta§ 1. z Ercheie, syn Gryllův, manž. Filésie, o. Grylla a Diodóra, voják, historik a filosofující sókratovský autor, 606, 567, 430, 411, 407, 401, 399, 394, 378, 365, 353; 2. 429; 3. arch. 287
Xenofón z Efesu, autor milostného románu§ 150+

Xenofón z Korinthu§ 464 (Ol.)

Xenofón z Kóu, s. Hérákleitův, archiatros na dvoře Claudiově, možná i jeho vrah, též tajemník přes řecky psanou agendu, občansky C. Stertinius Xenophon§ 41+, 53+, 54+   

Xenoitás z Acháje, seleukovský vojevůdce§ 221

Xenokleidés z Korinthu, strat., s. Euthykleův§ 426

Xenokleidés z Chalkidy, předák prořímské strany§ 192

 

Xenoklés z Athén§ arch. 168
Xenoklés z Messénie§ 744 (Ol.)

Xenokratés z Chalkédonu/Kalchédonu, scholarchos Akadémie§ 396, 339, 331, 314, 300

Xenokrité z Kýmy v Kampánii, manž. Aristodémova§ 492

Xenokritos z Athén, vůdce kolonistů§ 444

Xenokritos z Lokridy, zákonodárce a učitel Zaleukův§ 700, 663

Xenón z Athén, gen. Xenóna§ 1. arch. 133; 2. arch. 9
Xenón z Hermióny, tyrannos§ 229
Xenón z Makedonie (?), Filippův stratégos§ 186
Xenón z Pater, jeden z představitelů autonomistické frakce ve Spolku Achájů§ 170, 167
Xenón, seleukovský vojevůdce, identický se samovládcem Hermióny (?)§ 221

Xermodigestos z Paionie, zrádný důvěrník Audoleontův§ 286

 

Xerxés, jméno perských králů, per. Chšajáršá (údajně s významem „válečník“), bab. Achšíwarši, hebr. Achašveruš, cf. Ahasver:§
Xerxés I.§ 2292, 580, 518, 510, 492, 486, 484, 481, 480, 477, 470, 466, 465, 462, 399, 394, 324, 311, 286, 255, 39+ 
Xerxés II., s. Artaxerxa I. s Damaspií§ 424, 423 

Xerxés z Armenie, dynasta, manž. Antiochidy, d. Seleuka II. a s. Antiocha III.; snad s. Arsama§ 230, 225, 212, 205
Xerxés z Pontu, syn Mithridáta VI.§ 63

Xiangkhuang, Xieng Khuang, laoská provincie s Planinou džbánů§ 500

Xifilínos, Ióannés X., kónstantínopolský mnich z 11. st., pořídil excerpt z Cassia Dióna§ 164+, 229+

Xisúthros§ viz Ziusudra  

 

xoanon, pl. xoana, archaické kultovní podoby bohů vyřezávané ze dřeva (xeó, otesávám)§ 544

Xychos, spiklenec u dvora Filippa V. Makedonského§ 179