X

Xanten, m. u Düsseldorfu, dř. Vetera a Colónia Ulpia Tráiána, CUT§ 16, 8-, 9+ 

Z lat. Ad sanctós, „U svatých“, sc. sv. Viktora, založeno Drusem na místě osady Cibernodúnum (?), a zváno Vetera castra, „Starý tábor“, n. jen Vetera (srov. tam). Se zhruba osmi tisíci vojáky a zázemím mohlo mít i patnáct tisíc obyvatel.

Po fiasku augústovsko-tiberiovských germánských válek chátralo. Obnoveno Trajánem roku 110 n. l. jako Colónia Ulpia Tráiána zkráceně Colónia Tráiání (srov. Tráiectus ad Rhénum, Rýnský přívoz, z toho Ultrá tráiectum, dn. holandský Utrecht; není v textu CSD). Roku 275 Franky téměř zcela zničena, obnovena jako menší obec Tricensimae, která někdy v pátém století zanikla.

Roku 363 zde byl popraven s 360 spolubojovníky legionář Victor údajně proto, že odmítl obětovat bohům státního kultu (Victor z Xanten). Lokalita a kostel byla z toho důvodu známa jako U svatých, Ad sanctós (doloženo listinně poprvé roku 838), z čehož pochází pokroucené Xanten. Ve středověku byl Viktor ctěn jako drakobijec.

Xanthippidés z Athén nebo Xanthippos§ arch. 479
Xanthippos z Athén§ 1. = Xanthippidés; 2. 522, 500, 489, 484, 479, 472, 447, syn Arifrónův, o. Perikleův a Arifrónův, švagr Megakleův; 3. s. Perikleův, b. Paralův, 446, 429 
Xanthippos z Fókidy (Elateie?), s. Amfaretův, strat. a hérós§ 304

Xanthippos ze Sparty, velitel hellénských žoldnéřů v kartháginských službách v I. púnské válce§ 256, 245
Xanthippos, stratégos Ptolemaia III.§ 245, pravděpodobně jedna a ta samá osoba jako X. ze Sparty

Xanthippos, trierarchos§ 256 

Xanthos z Argu, s. Triopův, kolonisátor Lesbu§ 1565

Xanthos z Míléta, měšťan pokoušející se vykoupit manželku Hérippu§ 276

Xanthos z Théb v Boiótii, k.§ 1135, 1126 

Xanthos ze Sard, lýdský historik§ 716, 450 a viz v indexu s. v. dějepis 
Xanthos, bůh a jeho slavnosti xanthie, celonárodní svátek Makedonců Dia-Xantha§ 182
Xanthos, ř. a m. v Lykii, dn. Kinik v TR§ 545, 360, 334, 309, 260, 226, 197, 196, 178, 177, 167, 150, 42, 41-, 43+, 190+, 350+ 
Xanthos ze Samu, literární majitel Aisópův, filosof§ 564

Xanthos§ viz Skamandros 

Xéfarnúgos z Ibérie, kr., aram. Chséfarnúg§ 58+, 75+

 

Xenagorás n. Xeinagorás z Halikarnássu, syennesis§ 479

Xenagorás ze Syrákús, první postavil šestiřadou veslici§ 704

L. Gellius Xenagorás z Athén§ arch. 172+  

Xenainétos z Athén§ arch. 401

Xenaios, méchanik a stavitel antiošských hradeb§ 301

 

Xenarchos z Aigiry, strat. a diplomat, b. Archontův§ 183, 175, 174
Xenarchos ze Seleukeie na Kalykadnu, peripatétik§ 30

Xenarchos ze Syrákús, mímograf§ 450

Xenarés ze Sparty, s. Knidiův§ eforos, str., 421, 420

Xenaretos z Messénie, s. Telesarchův, důstojník§ 208 

Xenetos z Epizefýrských Loker, o. Dóridy, manž. Dionýsia I.§ 398

xeniá, viz proxeniá

Xenios z Élidy, vůdce oligarchů§ 401 

Xenodámos z Kythér, chorický lyrik§ 700

Xenodikos z Akragantu, strat.§ 309, 307 


Xenofanés z Aitólie§ 252 (Ol.)
Xenofanés z Athén, s. Kleomarchův, vyslanec Filippa V.§ 216 - 215
Xenofanés z Kolofónu, zakladatel eleatské školy filosofické§ 570, 490, 486, 475

O Xenofanovi z Lesbu, iambickém básníkovi, není známo nic (není v CSD).  


Xenofantos z Rhodu, s. Agéstratův, nauarchos§ 220

Xenofilos, za Alexandra velitel hradní posádky v Súsách a za Seleuka I.§ 331, 317, 316

Xenofilos z Chalkidiky, pýthagorik, uč. Aristoxenův§ 370 

Xenofón z Athén, gen. Xenofónta§ 1. z Ercheie, syn Gryllův, manž. Filésie, o. Grylla a Diodóra, voják, jako autor Anabase zřejmě použil pseudonymu Themistogenés ze Syrákús, historik a filosofující sókratovský autor, 1275, 606, 567, 447, 430, 411, 407, 401, 399, 394, 385, 378, 365, 362, 353-, 39+, 85+; 2. strat., 429, s. Eurípidův; 3. 296, arch. 287
Xenofón z Aitólie, strat.§ 198

Xenofón z Efesu, autor milostného románu§ 150+

Xenofón z Korinthu§ 464 (Ol.)

Xenofón z Kóu, o. Claudie Hédie§ 54+

Xenofón z Kóu, s. Hérákleitův a Claudie Hédie, o. Baebie Rufíny a Ti. Claudia Kleónyma, archiátros na dvoře Claudiově, možná i jeho vrah, též velitel sapérů, tajemník přes řecky psanou agendu, občansky C. Stertinius Xenophon§ 41+, 53+, 54+

Xenofón z Kóu, obč. Ti. Claudius Xenofón, s. Ti. Claudia Kleónyma§ 54+

Xenophón§ viz s. v. Claudius Xen.

Další X. z Athén, b. Pýthostrata, autora epu Théséis, sepsal životopisy Epameinóndův a Pelopidův, též verše o Théseovi, jiný z Kypru složil dějiny Hannibalovy (viz s. v. dějepis 2), jeden psal o zázracích, další patřil k básníkům staré attické komédie, X. z Antiocheie napsal Babylóniaka (milostvé povídky/erótika) a X. z Paru byl sochař (žádný z nich není v CSD).    

Xenoitás z Acháje, seleukovský vojevůdce§ 221

Xenokleidés z Korinthu, strat., s. Euthykleův§ 433, 426

Xenokleidés z Chalkidy, předák prořímské strany§ 192

 

Xenoklés z Adramyttia, rhétór§ 88, 78 

Xenoklés z Athén§ 1. arch. 168, 167; 2. arch. 197+ (?); 3. o. Karkina tragika, 415; 4. tragický básník, s. Karkinův, b. Démotímův, asi zvaný Dátis, 415 
Xenoklés z Messénie§ 744 (Ol.)

Xenokratés z Akragantu, b. Thérónův§ 487

Xenokratés z Chalkédonu/Kalchédonu, s. Agathenorův, scholarchos Akadémie§ 396, 339, 336, 331, 322, 314, 300

Xenokratés z Chiu, obchodník poctěný v Ath.§ 250

Z dalších Xenokratů jeden byl příbuzný Xenokratův z Chalkédonu, autor pohřební řeči na Arsinoé II., jiný složil spis o taktice, byl též filosof Xenokratés, autor nezdařilých elegií, další skládal písně a jeden byl sochařem (nikdo z nich není v CSD).  

Xenokrité z Kýmy v Kampánii, manž. Aristodémova§ 492

Xenokritos z Athén, vůdce kolonistů§ 444

Xenokritos z Lokridy, chorický lyrik, zákonodárce a učitel Zaleukův§ 700, 663

Xenón z Aigea, vyslanec§ 160, 155 

Xenón z Akragantu, lékař, o. Akrónův§ 429 a viz pod lékaři

Xenón z Athén, gen. Xenóna§ 1. arch. 133; 2. arch. 9
Xenón z Delf, archón§ 189, 180

Xenón z Hermiony, tyrannos§ 229, 225 
Xenón z Makedonie (?), Filippův stratégos§ 186
Xenón z Pater, jeden z představitelů autonomistické frakce ve Spolku Achájů§ 170, 167

Xenón, seleukovský vojevůdce, identický se samovládcem Hermióny (?)§ 221

Xenón, poslední seleukovský frúrarch Sard§ 190 

Xermodigestos z Paionie, zrádný důvěrník Audoleontův§ 286

 

Xerxés, jméno perských králů, per. Chšajáršá (údajně s významem „válečník“), bab. Achšíwarši, hebr. Achašveruš, cf. Ahasver:§
Xerxés I.§ 2292, 1200, 580, 518, 510, 492, 491, 486, 484, 481, 480, 477, 470, 466, 465, 462, 430, 399, 394, 324, 311, 286, 255, 37-, 39+ 
Xerxés II., s. Artaxerxa I. s Damaspií§ 424, 423 

Xerxés z Armenie, dynasta, manž. Antiochidy, d. Seleuka II. a s. Antiocha III.; snad s. Arsama§ 230, 225, 223, 212, 205
Xerxés z Pontu, syn Mithridáta VI.§ 111, 63

Xiangkhuang, Xieng Khuang, laoská provincie s Planinou džbánů§ 500

Xifarés z Pontu, s. Mithridáta VI. se Stratoníkou§ 65

Xifilínos, Ióannés X., kónstantínopolský mnich z 11. st., pořídil excerpt z Cassia Dióna§ 164+, 229+

Xifóniá, přístav a mys sev. od Syrákús§ 263

Xích Quỳ, pův. jméno vietnamského království Vanlang§ 175

Xisúthros§ viz Ziusudra  

 

xoanon, pl. xoana, archaické kultovní podoby bohů vyřezávané ze dřeva (xeó, otesávám)§ 1640, 544

Xois, gen. Xoidy, m. v Deltě, eg. Chasuu/Chasut, dn. arab. Sachá n. Kafr aš-šajch§ 1786, 1740, 1600  

 

Xúthos z Thessalie, s. Hellénův§ 1555

Xúthos, flétnista, oblíbenec Antóniův§ 41 

 

Xychos, spiklenec u dvora Filippa V. Makedonského§ 179

Xyniai, Xyniá, m. ve Fthíótidě u Thaumak§ 214, 198