Tri

Triákontaschoinos, „Třicetischoiní“, území na jih od eg. Elefantiny; severní částí byl Dódekaschoinos§ 186, 165, 30, 24 

Trianda, m. na Rhodu§ viz Iálysos

triarchie, trojvláda, v Épeiru, viz také Ptolemaiovci a triumvirové v Římě§ 239, 234

C. Triárius, Lucullův legát§ 72, 70 - 67, 47

Triárius Máternus Lascívius, praenomen nezn., vyhlédnutý vojáky k vládě§ cos. ord. 185+, 193+  

A. Triárius Rufínus§ cos. ord. 210+ 

trias, "trojice", gen. triady, hé hagiá trias/svatá trojice, křesťanský pojem, první výskyt§ 176+

Triballové, thrácký kmen jižně od Dunaje v pozdější Moesii, dnešní Srbsko§ 424, 376, 339, 335, 334, 280, 278, 110, 29, 235+ 

Tribokové, lat. Tribocí n. Tribocés, germánský kmen v Alsasku§ 100, 72, 58, 356+ a srov. pod Brógomagus 

Tribolé, m. snad v Lúsitánii n. dn. Andalúsii, nezn. polohy§ 147, 146 

tribón§ viz rouška bederní

Tribóniánus, Flávius Tr., císařský úředník a právník, editor códiku Iústiniání§ 100+, 290+ (totožný s následujícím?)  

Tribóniános ze Sidy, komentátor Ptolemaiův a autor astrologických prací§ 100+, 290+ 

tribunál, soudní, procesy§ viz pod soudy

tribúnítia potestás, tribúnská moc§ 36, 23

tribúnus aerárií§ 1. TR.AER., tr. státní pokladny, spravoval původně odvody poplatných států, 70; 2. ze společenské vrstvy aeráriů zrovnoprávněné s rytíři, se státní pokladnou nesouviseli (?), 70, 59  

tribúnus celerum, TR.CEL., "velitel jízdních/rychlých", řec. pl. hégemones tón kelerión§ 753

tribúnus plebis, tribun lidu, tribúnát v Římě, řec. démarchos§ 494, 457, 471, 449, 82, 70
Tr. přístupen plébejům a jezdcům. Je jediným z plébejů, který směl být později přítomen jednáním senátu s právem veta čehokoli projednávaného (zpočátku dostávali usnesení písemně, neboť nesměli dovnitř, ale vysedávali před vchodem do curie a dokumenty parafovali "T"/T littera). Po skončení úřadu se tr. stával členem senátu a jezdeckého řádu. Od roku 448 se mezi tribuny dostávali i patricijové. Voleni byli tr. lidu 10. prosince.  
Za principátu se tr. stal součástí císařských pravomocí (srov. právo veta, tzn. že císař kontroloval sám sebe) a v polovině 3. st. n. l. zanikl. O obdobě římského vetó viz grafé paranomón pod Athény
tribúní mílitum§ 311 a viz zde násl.

tribúní mílitum consulárí potestáte, "vojenští tribúnové s konsulskou pravomocí", řec. chíliarchos (-és)§ 444, 438, 434 - 432, 426, 425, 422, 420 - 414, 408 - 394, 391 - 389, 387 - 376, 370 – 367
Proč a jak vůbec podobná instituce vznikla, není jasné. Tradiční výklad spekuluje o tom, že nebyli po ruce velitelsky zdatní adepti konsulského úřadu, takže je zastoupili vojenští tribunové/tribúní mílitum, tribúní mílitárés, kterých bylo na legii šest, ve velení se v průběhu roku vystřídali v dvouměsíčním taktu, museli mít za sebou pětiletou zkušenost služby v poli a vykazovat rytířský census; podřízeni byli na tažení konsulům. Od 311 byly počty armádních tribunů zvýšeny. Původně voleni pořádali též odvody/díléctús, kdy si z nastoupených mužů vybírali nejvhodnější pro své legie. Volívali se tribuni do prvních čtyř legií, do ostatních si vybírali konsulové podle svého uvážení. 
tribus, pl. tribús, č. tribue, původně se dělili Římané na tři fýly později byli svobodní Římané rozděleni do tribúí vícero§ 753, 578, 495, 471, 387, 358, 332, 318, 304, 299, 241, 220, 169, 168, 88
římské tribue:
Původní trojicí tribúí byli Ramnés/Ramnénsés, Titiés/Titiensés a Lúcerés/Lúcerénsés. Každá tribue se dělila pův. na deset curií. Tribue bývají moderně někdy vykládány za zbytek indogerm. "kast": Ramnés panovnická a kněžská, Titiés řemeslnická a Lúcerés válečnická.  

Občany poprvé rozdělil do čtyř tribuí (administrativních okresů) král Servius Tullius roku 578. V roce 495 byli římští občané přeskupeni do 21 tribuí (v seznamu bez čas. údaje u zkratky) a od té doby do roku 241 počet tribuí rostl až do čísla 35, které bylo konečné (od roku 88 byli noví občané zařazováni do stávajících tribuí).
V roce 387 byly přidány další čtyři tribue a jejich počet tak zvýšen na 25. Přírůstek nových občanů si vyžádal utvoření nových tribuí v letech 358, 332, 318, 299 a 241, kdy přibyly vždy dvě další, srov. zde níže.

Proletáře v roce 304 censor Q. Fabius rozdělil do čtyř tribuí (tzv. městských; ostatní byly „venkovské“ - s pozemky a tudíž bohaté). T. r. se na Foru Romanu poprvé vystavovaly Fasti, tj. seznamy úředních dnů praetorů, ve kdy se rozsuzovaly soudní pře atd., později vlastně celoroční kalendář v našem slova smyslu. Původcem této akce byl písař Ap. Claudia Caeca, syn propuštěnce Cn. Flavius, který zastával t. r. aedilitu. Cn. Flavius byl též autor spisu o právnických postupech, zajímal se i o postavení třídy proletářů, proletarii (srov. rok 578). 
V roce 221 byli římští propuštěnci, kteří byli až dosud po tribuích rozptýleni, soustředěni do čtyř (esquilínské, palatínské, suburánské a collinské). 

tribue                                                       zkratka, rok

Aemilia                                                     Aem.
Aniensis                                                   Ani. 299
Arniensis                                                  Arn. 387
Camilia                                                     Cam.
Claudia                                                     Cl.
Clustumina                                               Clu.
Collina                                                      Col.
Cornelia                                                   Cor.
Esquilina                                                  Esq.
Fabia                                                        Fab.
Falerna                                                    Fal. 318
Galeria                                                    Gal.
Horatia                                                    Hor.
Lemonia                                                   Lem.
Maecia                                                     Maec. 332
Menenia                                                   Men.
Oufentina                                                 Ouf. 318
Palatina                                                    Pal.
Papinia                                                     Pap.
Pollia                                                        Pol.
Pomptina                                                  Pom. 358
Publilia                                                     Pub. 358
Pupinia                                                     Pup.
Quirina                                                     Quir. 241
Romilia                                                     Rom.
Sabatina                                                   Sab. 387
Scaptia                                                     Scap. 332
Sergia                                                      Ser.
Stellatina                                                  Stel. 387
Suburana, Succusana                                Sub., Suc.
Teretina                                                   Ter. 299
Tromentina                                               Tro. 387
Velina                                                       Vel. 241
Voltinia                                                     Vol.
Voturia, Veturia                                         Vot., Vet.
Po vydání ediktu Caracallově o udělení římského občanství všem obyvatelům říše roku 212 n. l. (constitutio Antoniniana) už občané do tribue nebyli zařazováni či přidělováni. 

tribut, lat. tribútum, řec. foros, apoforá, poplatek, daň přímá, viz pod daně, též členský příspěvek, ale v mezinárodních vztazích uznání státní podřízenosti formou pravidelných poplatků a vydání stanoveného množství určitých komodit (koně, zboží, kovy etc.), srov. pod daň a otroci u chóris oikúntes§ 167, 145, 58+ 

tribútum, přímá daň§ viz s. v. daně

Tricassí, Tricassés, Tricassíní, řec. Trikasioi, kelt. nárůdek na horní Seině§ 356+ a viz pod Augustobona

trícennália, oslava třicátého výročí nástupu na trůn§ 336+, 353+ 

Trícénsimae, "Třicítky", ležení/pevnost v centru osady Ulpie Tráiány/CUT v Dolní Germánii, dn. Xanten v NRW§ 352+, 359+, 360+  

Tridentum, m. původně keltských Raetů na severu Itálie v Tridentském lese/saltus tridentínus řeky Athesis/Atisón, dn. Etsch/Adige, pozd. m. v První Raetii, dn. Trento v Jižních Tyrolích; § 600, 102-, 357+ 

triéra, válečná loď, první§ 788, 704

triérarchiá, jedna z athénských leitúrgií, povinnost vystrojit válečnou loď, viz leitúrgie a symmoriá. Triérarchové byli obvykle zároveň veliteli té bitevní lodi, kterou sami financovali§ 508, 482, 378

Triest§ = Tergesté(s)

Triệu, dynastie státu Nan-jüe/Nam-Viet, tam jmenný výčet§ 175, 112

Triệu Ðà, čín. Čao Tchuo/Zhao Tuo, k. Nam-Vietu/Nan-jüe§ 175

Trigibildos, lat. Tarbigilus, vůdce Greutungů v Anatolii, comes a vzbouřenec§ 376+, 392+ 

Trifanum, mí. mezi Sinuessou a Minturnami na jihu Latia§ 340

Trifiodóros/Tryfiodóros z Egypta, básník epů-leipogrammat§ 250+

Trifýliá, Trifýlis, nejjižnější část Élidy§ 657, 397, 371, 370, 365, 363, 244, 240, 219 - 217, 208, 199, 196

Trichónion, m. v Aitólii, dn. u Gavalu§ 220, 207, 194, 193

Trichónis, jezero v Aitólii§ 207

trichrýson, trichrýsa (pl.), "trojzlaťák", ptolemaiovská mince§ 259

Trikeron či Kefalai, Cephalae, dn. mys Misuráta v Libyi, viz Neápolis v Africe

Trikká, Trikké, Triké, m. v Thessalii, zmiňována již v Íliadě, Asklépiovo rodiště s nejstarším hellénským asklépiem (srov. tam; totéž tvrdili Epidaurští), dn. Trikala, která se jako obec od roku 1997 opět jmenuje Dimos Trikkaon/Démos Trikkaón§ 319, 196

Trikorythos, obec v Attice, součást Tetrapole§ 1555

Trimáb, ř. v Paňdžábu (PAK), srov. Paňdžáb§ 326 - 325

Trimeros, též Diomédovy ostrovy/Diomédeiai nésoi, it. Tremiti, o-vy před ápulským pobřežím§ 8+, 28+ 

Trínakié, m. na Sicílii, snad jiné jméno pro Paliké/Menainon; Trínakioi, část Sikelů, asi od Trínakriá, pův. názvu Sicílie§ 440
Trínakri᧠viz Sicílie

Trinidad, o. v Karibiku§ 2000

Trinovantové, Trinovantés, kelt. kmen britský v Anglii§ 6+, 9+, 43+, 60+  

Triokala (pl.), sikulské m. na západu Sicílie, dn. Caltabelotta§ 104, 103

Triopás, Trióps z Argu, k.§ 1565, 1551, 1505

Triopion§ 1. m. s Apollónovým chrámem u Knidu, 412; 2. m. nezn. polohy kdesi v Apúlii, 302

Triparadeisos, mí. v severní Syrii, od per. pairidaéza, obora, arab. firdaus, souvisí s křesťanským užitím slova, odtud „ráj“, arab. džanna, džanat ‘Adn, Eden; o významu viz půda; srov. pod ráj§ 321

Tripodiskos, m. v Megaridě§ 728, 575 

Tripoiai (pl.), m. v Bottiaji§ 423

Tripolis, m. ve Foiníkii, dn. arab. Tarábulus aš-šark, „východní“ (libyjský je T. al-gharb, "západní"); založen jako osada Sídónu, Tyru a Aradu§ 354, 335, 333, 162, 110, 105, 63
Tripolis nad Maiandrem v Lýdii, dř. Neápolis n. Apollóni᧠356+

Tripolis, m. v Thessalii§ = Azóros
Tripolis, kraj na severu Lakóniky na hranicích s Megalopolí§ 192

Tripolis, Tripolitania, země África Tripolitána, svazek měst Oea (dn. Tripoli v Libyi), Sabrathy a Leptis§ 75+, 81+, 193+, 203+, 363+, 372+ a viz jednotlivá města 

Triptolemos, s Démétrou ústřední hérós kultu v Eleusíně§ 1436

triremis, trojřadka§ vide lodě

Trisantona, ř. v Anglii, dn. Trent§ 47+

Tritaiá, m. v Acháji; Tr. spolu s Fárai, Dýmé a モlenem věnoval Augústus Patrám§ 281, 280, 220, 219, 217, 160, 146

Tritaios z Megalopole§ 272, adoptivní o. Aristodáma z Figalie, vládce v Megalopoli

Tritantaichmés ze Sagartie, pers. Čišantachma, usurpátor v Zagru§ 521

Triteuta z Illyrie, manž. Agrónova, m. Pinnova§ 230, 228

Trítón, Trítónis, Trítónítis, ř. a jez. v Libyi, Trítónis limné, dn. Šatt al-džaríd/Pobřeží datlových palem v TN§ 1780, 480

trittýs, „třetinka“; po Kleistheneově reformě v Attice se územní, reformovaná fýla skládala ze tří trittýí (městské, přímořské a vnitrozemské)§ 508

triumphus, starší triumpus, řec. ta epiníkia, č. triumf, tj. triambos/„trojkrok“, tříkrokový tanec (srov. ale s řec. thriambos z průvodu na Dionýsovu oslavu, odkud možná lat. výraz pochází), pův. slavnostní průvody Arválských bratří se zvoláním triumpe, triumpe, triumpe, později průvod na oslavu vítězství v řádně vypovězené válce, při níž došlo k rozšíření území a když prý v bitvě padlo minimálně na pět tisíc nepřátel.

Prvním republikánským triumfátorem prý byl roku 509 P. Valerius Poplicola cos. po bitvě s véjskými Tusky, v níž padl jeho kollega v úřadu L. Iúnius Brútus, srov. tam (na Tusky předtím triumfoval král Servius Tullius 25. listopadu 571 a 25. května 567). Za monarchie a republiky bylo slaveno minimálně 298 triumfů a ovací. Prvním triumfátorem, který nebyl římského ani latinského rodu, byl roku 19 L. Cornélius Balbus "Minor", synovec stejnojmenného bohatce a přítele všech nejmocnějších mužů Říma ("Maior"), viz roky 62 a 40.

Tr. musel povolit senát a začal vjezdem do města průvodem na Forum a odtud na Capitól, kde vojevůdce obětoval býka. Vojevůdce v purpurové toze a obličejem nabarveným načerveno suříkem/miltos, lat. minium, barvou krve, jel na voze taženém bílým čtyřspřežím (oděv a vůz zavedl král Tarquinius Priscus, vide rok 616) Za ním stál státní otrok, který nad ním držel zlatou dubovou ratolest/coróna etrusca a neustále jemu opakoval: „Respice post té, hominem té esse mementó/Ohlédni se a pamatuj, žes člověk.“ Bílé koně republika zrušila, ale použil to, snad inspirován Dionýsiem Syrákúským, M. Furius Camillus roku 396 a pak až Božský Iúlius roku 46, jak mu bylo senátem dekretováno; vůz a "etruský věnec" byly trvale uloženy v chrámu Iova Optima Máxima na Capitóliu.

Před vozem byli vedeni vznešení a významní zajatci, v průvodu neseny ukázky kořisti, modely a obrazy dobytých měst a zemí či tamních pamětihodností, též ukořistěné poklady. Vojáci v průvodu pokřikovali ió triumphe a na svého velitele pěli posměšné necensurované popěvky. Slavilo celé Město. K udělení triumfu nebylo zapotřebí vojenského vítězství (srov. např. rok 180 o přesídlení národa Apuanů).

M´. Curius Dentátus vedl roku 275 poprvé v triumfu slony, kořist po Pyrrhovi. O dvacet pět let později vedl L. Caecilius Metellus po bitvě u Panormu v triumfu před svým vozem 120 katháginských slonů. Už to po něm nikdo nezopakoval, a dodnes v žádném průvodu, viz rok 251. První triumf bez vojenského vítězství byl senátem povolen roku 180 za přesídlení ligurských Apuánů do Samnia; proč v něm byli vedeni zajatci, známo není, neboť bojováno nebylo. První triumf mimo Řím držel Antónius roku 34 v Alexandrii.

L. Cornelius Balbus, prokonsul Afriky od roku 21 př. n. l., se vypravil proti G. a v březnu roku 19 držel v Římě triumf: jako první z Římanů, který neměl občanství rodem (Pún), ale udělením (pocházel z Gád). Zároveň byl posledním z "prostých" občanů, nikoli z panovnické rodiny. 

Poslední triumfy republikánské éry držel Octaviánus roku 29; jako prínceps netriumfoval. Za principátu si císařové určovali triumfy, ačkoli často ani nebyli na frontě. Tráiánus držel roku 107 zřejmě největší triumf historie a s ním spojené oslavy, které trvaly 123 dnů v kuse. Po obsazení Ktésifontu roku 116 n. l. mu udělil senát právo slavit tolik triumfů, kolik si jich jen přál...

Naopak z římských vládců Tiberius (triumfoval před nástupem k moci), Gáius, Nerva a Antónínus Pius během své vlády nikdy nad nikým netriumfovali. Antónínův předchůdce Hadriánus roku 118 uspořádal triumf za svého zesnulého adoptivního otce, sám od sebe netriumfoval. Augústus omezil roku 10 právo velkého triumfu jen na členy principovy rodiny. Ostatním velitelům byli ponechány vnější odznaky.

V dobách chaotických třetího století n. l. byly takové podniky vzácností. Zatímco za republiky se v rozmezí let 509 až 29 konalo přes dvě stě triumfů, za principátu do roku 303 pouze dvacet. Být veden v triumfu neznamenalo automatické odsouzení na smrt. Řada poražených dynastů dožila v italské internaci jako např. Perseus či Zénobiá/Zajnab. Arabská královna z Palmýry byla ostatně jedinou živou ženou, nad níž bylo Římany triumfováno (rok 274 n. l.): Kleopatrá VIII. se ponížení vyhnula. Jeleny při svém triumfu nad Zénobií roku 274 použil ve čtyřspřeží císař Auréliánus. Pak je obětoval Iovovi Kapitólskému, jakoby namísto královny (?), a dal si neskromné přízvisko restitútor orbis, obnovitel pořádku ve světě.

Pozoruhodný byl také osud císaře Tetrica a jeho syna, které porazil Auréliánus. Oba byli vedeni v triumfu (proti občanům!), ale vzdorocísař byl vzat na milost: jeho syn se dostal do senátu, Tetricus obdržel správu Lúkánie. Je to ostatně jediný případ, kdy u Římanů někdo přežil občanskou válku. Podobným takovým případem, zřejmě bez větších bojů, je jistý Vetranió, proticísař Konstanta (337 – 350) a prý bídák, který se dal císařem přemluvit a odešel do soukromí! Dokonce bez triumfu.

Constantius slavil svůj první a poslední vjezd do Říma roku 357 jako triumf. Jel na zlatém vozu posázeném drahokamy tvořícími na slunci určitý světelný efekt. Před ním pochodovali vojáci se standartami s draky na hrotech zlatých tyčí s drahokamy. Do draků utkaných z nachových nití šel vzduch tlamami, takže syčeli a kroutili ocasy. 
Něšťastník Priscus Attalus, jehož Visigoti udělali podruhé císařem, byl v rámci míru s Honóriem v Ravenně vydán. Byl veden v Římě v triumfu (!) a pak mu dal roku 414 císař useknout dva prsty a poslal do vyhnanství na Lipary, kde zemřel přirozenou smrtí; byl to zřejmě poslední z triumfů.
malý triumf, viz ovátió§ 503, 458, 180, 143 (zasáhla Vestálka), 82 (nejmladší triumfátor)
triumf, dvakrát za rok§ 290

triumf, odmítnutí ze zdravotních důvodů§ 198+

Fástí triumphálés populí Rómání, Seznam triumfů národu římského, byly publikovány někdy v rozpětí let 19-10, zřejmě roku 12 př. n. l. a zachovaly se jako součást většího nápisu Fasti Capitolini (moderní označení) v Capitolském museu v Římě. Nalezeny 1547 na Foru Romanu a na Capitol uloženy Alexandrem Farnesem. Kritické vydání: Atilius Degrassi, Fasti Capitolini, Torino 1954. Původně byly fástí triumphálés s fástí cónsulárés umístěny Augustem na jeho vítězném oblouku na Foru, popř. někde v jeho okolí, viz rok 29. 

Seznam triumfů začíná éru a. u. c. rokem 752, nikoli 753, jak bývalo obvyklejší, jak počítaly fasti Capitolini a jak počítá Kleió. Data jsou v juliánském kalendáři. V originálu nezačíná zápis na řádku datem v a. u. c., ale jménem triumfujícího. Obrat triumphávit dé..., „triumfoval nad...“, je na nápisu zkrácen na dé, „nad“, popř. ex... O římském kalendáři, kalendách, ídách etc. viz pod Bohové s jejich svátky. 
Zkratky: f. – fílius, syn, n. – nepós, vnuk

752 král Romulus, syn Martův, (triumfoval) nad Caeninským/de Caeninensibus (Caenína v Latiu), k. Mart. (1. března) 
[752] král Romulus, syn Martův (ii.), [nad Antemnaty/de Antemnatibus; Antemnae, sabínské město]
[11 řádků zničeno, v nich třetí triumf Romulův, a to nad Véjany/de Veientibus, tři Tulla Hostilia: nad Albány/de Albanis, nad Albány a Fidenskými/de Albanis Fidenatibusque] 
[xxx] král [Ancus Marcius nad Sab]íny a nad [Véjskými, ...] 
[xxx] král L. Tarquinius Priscus i., syn Dámarátův, nad Latiny/de Latineis, k. Quint. (1. července) 
588 král L. Tarquinius Priscus, syn Dámarátův (ii.), nad Etrusky/e Etrusceis [k. A]pr. (1. dubna) 
585 král L. Tarquinius Priscus, syn Dámarátův (iii.), nad Sabíny/de Sabineis, id. Sext. (13. srpna) 
571 král Ser. Tullius, nad Etrusky, 6 k. Dec. (26. listopadu) 
567 král Ser. Tullius (ii.), nad Etrusky, 8 k. Iun. (25. května) 
[xxx] král Ser. Tullius (iii.), nad Etrusky, 4 non.[10. n. 12. ...] 
[xxx král] L. Tarquinius [Superbus, syn Priskův,] vnuk Dámarátův, [nad Volsky/de Volsceis ...] 
[xxx] král L. Tarquinius Superbus, [syn Priskův, vnuk Dámarátův (ii.), nad Sabíny ...] 
[509] P. Valer[ius Volusi f. ... Poplicola,] consul, [nad Véjskými a Tarquinskými, k. Mart.] (1. března) 
[505] M. Valerius [Volusi f. ... Volusus,] consul, [nad Sabíny ...] 
[505] P. Postumius [Q. f. ... Tubertus,] consul, [nad Sabíny ...] 
[504] P. Valerius [Volusi f. ...] Poplicola [(ii.), [consul (iv.), nad] Sabíny a Véjskými, [...] non. Mai. (7. května) 
503 P. Postumius [Q. f. ... Tubertus,] consul (ii.), o[vace nad Sabíny], 3 non. Apr. (3. dubna) 
503 Agrippa [Menenius C. f. ...] Lanatus, consul, nad [Sabíny], pr. non. Apr. (4. dubna) 
502 Sp. Cassius [... Vicellinus,] consul, nad [Sabíny? ...] 
[496?] A. Postumius [P. f. ... Albus] Regillensis, [dictator, nad Latíny/de Latineis ...] 
[494] M´. Valerius [Volusi f. ... Maximus,] dictator, [nad Sabíny a Medullskými (Medullia v Latiu) ...] 
[6 řádků zničeno, v nich 487 T. Siccius Sabinus nad Volsky/de Volsceis a 487 C. Aquillius Tuscus, ovace nad Herniky/de Hernicis]
[486] [Sp. Cassius ... Vicellinus (ii.), consul (iii.), nad Volsky, Herniky ...] k. Iun. (1. června)
475 [P. Valerius P. f. Volusi n.] Poplicola, [consul, nad Véjskými] a Sabíny, k. Mai. (1. května) 
474 [A. Manlius Cn. f. P. n. Vulso, consul, ovace nad Véjskými], id. Mart. (15. března) 
[468] [T. Quinctius L. f. L. n. Capitolinus Barbatus, consul (ii.), nad Volsky z Antia/de Volsceis Antiatibus ...] 
[462] [L. Lucretius T. f. T. n. Tricipitinus, consul, nad Aequy a Volsky ...] 
[462] [T. Veturius T. f. ...] Geminus [Cicurinus, consul, ovace nad Aequy] and [Volsky ...] 
[459] [Q. Fabius M. f. K. n. Vibulanus, consul (iii.), nad] Aequy [a Volsky ...]/de Aequeis et Volsceis, non. Mai. (7. května)
459 [L.] Cornelius Ser. f. P. n. [Maluginensis Uritinus], consul, nad Volsky z Antia, 4 id. Mai. (12. května) 
458 [L.] Quinctius L. f. L. n. Cincinnatus, [dictator], nad Aequy, id. Sept. (13. září) 
449 [L. Valerius] P. f. P. n. Poplicola Potitus, [consul], nad Aequy, id. Sext. (13. srpna) 
449 [M.] Horatius M. f. L. n. Barbatus, [consul, nad] Sabíny, 7 k. Sept. (26. srpna)
443 [M. Geganius] M. [f. ...] Macerinus, [consul (ii.),] nad V[olsky], non. Sept. (5. září) 
437 [M. Valerius M. f. M´. n. (?) Lactuca Maxi]mus, [consul, nad ...], id. Sext. (13. srpna) 
[25 řádků zničeno, v nich 431 A. Postumius Tubertus nad Volsky a Aequy, 428 A. Cornelius Cossus nad Véjany, 426 Mam. Aemilius Mamercinus nad Véjany, 421 N. Fabius Vibulanus, ovace nad Aequy, 410 C. Valerius Potitus Volusus, ovace nad Aequy, 396 M. Furius Camillus nad Véjany, 392 L. Valerius Potitus nad Aequy, 392 M. Manlius Capitolinus, ovace nad Aequy, 390 M. Furius Camillus ii. nad Gally/de Galleis, 389, M. Furius Camillus iii. nad Volsky, Aequy a Etrusky, 385 A. Cornelius Cossus nad Volsky, 380 T. Quinctius Cincinnatus Capitolinus nad Praenestinskými/de Praenestinis]
[367] [M. Furius L. f. Sp. n. Camillus (iv.), dictator (v.), nad Gally, xxx] Nov. (x. října/listopadu)
361 [T. Quinctius ... Pennus Capitolinus Crispinus, dictator, nad Gally xxx]nalia 
361 [C. Sulpicius M. f. Q. n. Peticus, consul (ii.), nad Herniky, ... Ma]rt. (x. února/března)
360 [C. Poetelius C. f. Q. n. Libo Visolus], consul, nad Gally a Tíburty/de Galleis et Tiburtibus, obyvateli Tíburu v Latiu, 4 k. Sext. (29. července) 
360 M. Fabius N. f. M. n. Ambustus, consul, ovace nad Herniky, non. Sept. (5. září) 
358 C. Sulpicius M. f. Q. n. Peticus (ii.), dictator, nad Gally, non. Mai. (7. května) 
358 C. Plautius P. f. P. n. Proculus, consul, nad Herniky, id. Mai. (15. května) 
357 C. Marcius L. f. C. n. Rutilus, consul, nad obyvateli Príverna/de Privernatibus, k. Iun. (1. června) 
356 C. Marcius L. f. C. n. Rutilus (ii.), dictator, nad Etrusky/de Tusceis, pr. non. Mai. (6. května) 
354 M. Fabius N. f. M. n. Ambustus (ii.), [consul (iii.),] nad Tíburty, 3 non. Iun. (3. června) 
350 [M. Popi]llius M. f. C. n. Laenas, consul (iii.), nad Gally, quirínália (17. února)
346 [M. Va]lerius M. f. M. n. Corvus, consul (ii.), nad Volsky z Antia a Satriky, obyvateli Satrika/de Antiatibus Volsceis Satricaneisque, k. Feb. (1. února) 
343 [M. Vale]rius M. f. M. n. Corvus (ii.), consul (iii.), nad Samnity/de Samnitibus, 10 k. Oct. (22. září) 
343   [A. Cor]nelius P.f. A.n. Cossus Arvina, consul, nad Samnity, 9 k. Oct. (23. září) 
340 [T.] Manlius L. f. A. n. Imperiosus Torquatus, consul (iii.), nad Latíny, Kampány, Sidicíny (část Kampánů) a Aurunky/de Latineis, Campaneis, Sidicineis, Aurunceis, 15 k. Iun. (18. května) 
339 [Q. P]ublilius Q. f. Q. n. Philo, consul, nad Latíny, id. Ian. (13. ledna) 
338 L. Furius Sp. f. M. n. Camillus, consul, nad Pedy (obyvatelé města Pedum jižně od Říma) a Tíburty/de Pedaneis et Tiburtibus, 4 k. Oct. (28. září) 
338 C. Maenius P. f. P. n., consul, nad obyvateli Antia, Lávínia a Velíter/de Antiatibus, Lavinieis, Veliterneis, pr. k. Oct. (30. září) 
335 [M. Vale]rius M. f. M. n. Corvus (iii.), consul (iv.), nad Kaleny (obyvateli kampánského města Calés)/de Caleneis, id. Mart. (15. března) 
329 [L.] Aemilius L. f. L. n. Mamercinus Privernas, consul (ii.), nad Príverny, k. Mart. (1. března) 
329 C. Plautius P. f. P. n. Decianus, consul, nad Príverny, k. Mart. (1. března) 
326 Q Publilius Q. f. Q. n. Philo (ii.), první proconsul, nad Samnity a Palaeopolitány, k. Mai. (1. května) 
324 L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor, dictator, nad Samnity, 3 non. Mart. (5. března) 
322 L. Fulvius L. f. L. n. Curvus, consul, nad Samnity, quirínália (17. února)
322 Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullianus, consul, nad Samnity a Ápuly, 12 k. Mart. (18. února) 
319 L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor (ii.), consul (iii.), nad Samnity, 10 k. Sept. (23. srpna) 
314 C. Sulpicius Ser. f. Q. n. Longus, consul (iii.), nad Samnity, k. Quint. (1. července) 
312 M. Valerius M. f. M. n. Maximus, consul, nad Samnity a Sórány (obyvatele Sóry v Latiu), id. Sext. (13. srpna) 
311 C. Iunius C. f. C. n. Bubulcus Brutus, consul (iii.), nad Samnity, non. Sext. (5. srpna) 
311 Q. Aemilius Q. f. L. n. Barbula, consul (ii.), nad Etrusky, id. Sext. (13. srpna) 
309 L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor (iii.), dictator (ii.), nad Samnity, id. Oct. (15. října) 
309 Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullianus (ii.), proconsul, nad Etrusky, id. Nov. (13. listopadu) 
306 Q. Marcius Q. f. Q. n. Tremulus, consul, nad Anagnijskými (sídelní m. Herniků) a Herniky/de Anagnineis Herniceisque, pr. k. Quint. (30. června) 
305 M. Fulvius L. f. L. n. Curvus Paetinus, consul, nad Samnity, 3 non. Oct. (5. října) 
304 P. Sempronius P. f. C. n. Sophus, consul, nad Aequy, 7 k. Oct. (25. září) 
304 P. Sulpicius Ser. f. P. n. Saverrio, consul, nad Samnity, 4 k. Nov. (29. října) 
302 C. Iunius C. f. C. n. Bubulcus Brutus (ii.), dictator, nad Aequy, 3 k. Sext. (30. července)
301 M. Valerius M. f. M. n. Corvus (iv.), dictator (ii.), nad Etrusky a Marsy/de Etrusceis et Marseis, 10 k. Dec. (22. listopadu) 
[299] M. Fulvius Cn. f. Cn. n. Paetinus, consul, nad Samnity a Nequinskými (Nequinum v Umbrii)/de Samnitibus Nequinatibusque, 7 k. Oct. (25. září) 
298 Cn. Fulvius Cn. f. Cn. n. Maximus Centumalus, consul, nad Samnity a Etrusky, id. Nov. (13. listopadu) 
295 Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullianus (iii.), consul (v.), nad Samnity, Etrusky a Gally, pr. non. Sept. (4. září) 
294 L. Postumius L. f. Sp. n. Megellus, consul (ii.), nad Samnity a Etrusky, 6 k. Apr. (27. března) 
294 M. Atilius M. f. M. n. Regulus, consul, nad „Volsones“ (? možná Volsky) a Samnity, 5 k. Apr. (28. března) 
293 Sp. Carvilius C. f. C. n. Maximus, consul, nad Samnity, id. Ian. (13. ledna) 
293 [L. Papiriu]s L. f. Sp. n. Cursor, consul, nad Samnity, id. Feb. (13. února) 
291 [Q. Fabius Q. f. M. n. M]aximus [Gurges, proconsul, nad Samnity, xxx] k. Sext. (x. července/1. srpna)
[21 řádků zničeno, v tom 291 L. Postumius Megellus ii. nad Samnity a Apuly/de Samnitibus et Apulis, 290 M'. Curius Dentatus nad Samnity, 290 P. Cornelius Rufinus nad Samnity, 290 M'. Curius Dentatus ii. nad Sabíny, 283 M'. Curius Dentatus iii. nad Lucany/de Lucaneis, 283 P. Cornelius Dolabella nad Senonskými Gally/de Galleis Senonibus] 
[282] [C. Fabricius C. f. C. n. Luscinus, consul, nad Samnity, Lúkány a Bruttiy/de Samnitibus, Lucaneis Bruttieisque], 3 non. Mart. (5. března) 
281 [Q. Mar]cius Q. f. Q. n. Philippus, [consul,] nad Etrusky, k. Apr. (1. dubna) 
280 [Ti. Coru]ncanius Ti. f. Ti. n., consul, nad Vulsinskými (Vulsinií) a Vulcinskými (Vulcinií)/de Vulsiniensibus et Vulcientibus,] k. Feb. (1. února) 
280 [L.] Aemilius Q. f. Q. n. Barbula, proconsul, nad Tarentskými, Samnity a Sallentíny n. Sálentíny/de Tarentineis, Samnitibus et Sallentineis, 6 id. Quint. (10. července) 
278 C. Fabricius C. f. C. n. Luscinus (ii.), consul (ii.), nad Lúkány, Bruttiy, Tarentskými a Samnity, id. Dec. (13. prosince) 
277 C. Iunius C. f. C. n. Brutus Bubulcus, consul (ii.), nad Lúkány a Bruttiy, non. Ian. (5. ledna) 
276 Q. Fabius Q. f. M. n. Maximus Gurges (ii.), consul (ii.), nad Samnity, Lúkány a Bruttiy, quirínália (17. února) 
275 M´. Curius M´. f. M´. n. Dentatus (iv.), [consul (ii.), nad Sa]mnity a králem Pyrrhem/de Samnitibus et rege Pyrrho, [x]. Feb. (x. ledna/února)
275 [L. Cornelius] Ti. f. Ser. n. Lentulus [Caudinus], consul, nad Samnity a [Lúkány], k. Mart. (1. března) 
273 [C. Claudius] M. f. C. n. Canina, [consul (ii.), nad Lúká]ny, Samnity [a Bruttiy], quirínália (17. února) 
[272] [Sp. Carvilius C. f. C. n. Ma]ximus (ii.), [consul (ii.), nad Samnity, Lúkány, Bruttiy] a Tarentskými, non.[5. n. 7. dne xx] 
[272] L. Papirius L. f. [Sp. n.] Cursor (ii.), consul (ii.), nad Tarentskými, [Lúkány, Samnity] a Bruttiy, [...] 
[270] [Cn.] Cornelius [P. f. Cn. n. Blasio, consul], nad Rhéginy (obyvateli Rhégia)/de Regineis, [...] 
[268] [P.] Sempronius P. f. P. n. [Sophus, consul], nad Pícény/de Peicentibus, [...] 
[268] Ap. Claudius Ap. f. C. n. [Russus], consul, nad Pícény, [...] 
[267] M. Atilius M. f. L. n. Regulus, consul, nad Sallentíny (národ v Kalábrii), 8 [k. Feb.] (25. ledna) 
[267] L. Iunius L. f. L. n. Libo, consul, nad Sallentíny, 8 k. Feb. (25. ledna) 
266 D. Iunius D. f. D. n. Pera, consul, nad Sassinskými (obyvatelé Sarsiny/Sassiny v Umbrii), 5 k. Oct. (27. září) 
266 N. Fabius C. f. M. n. Pictor, consul, nad Sassinskými/de Sassinatibus, 3 non. Oct. (5. října 266) 
266 N. Fabius C. f. M. n. Pictor (ii.), consul, nad Sallentíny a Messápiy/de Sallentineis Messapieisque, k. Feb. (1. února 265; rok tehdy ještě začínal březnem) 
266 D. Iunius D. f. D. n. Pera (ii.), consul, nad Sallentíny a Messápiy, non. Feb. (5. února 265) 
264 M. Fulvius Q. f. M. n. Flaccus, consul, nad Vulsinskými, k. Nov. (1. listopadu) 
263 M´. Valerius M. f. M. n. Maximus Messalla, consul, nad Kartháginci a Hierónem, králem Sicilanů/de Poenis et rege Siculorum Hierone, 16 k. Apr. (17. března)
260 C. Duilius M. f. M. n., consul, první námořní triumf, nad Sicilany a kartháginskou flotilou/de Siculeis et classe Punica, k. Interk. 
259 L. Cornelius L. f. Cn. n. Scipio, consul, nad Kartháginci, Sardinií a Korsikou/de Poenis, Sardinia Corsica, 5 id. Mart. (11. března) 
258 C. Aquillius M. f. C. n. Florus, proconsul, nad Kartháginci, 4 non. Oct. (4. října) 
[258] C. Sulpicius Q. f. Q. n. Paterculus, consul, nad Kartháginci a Sardinií/de Poenis et Sardeis, 3 non. Oct. (5. října) 
[257] A. Atilius A. f. C. n. Caiatinus, praetor, námořní triumf nad Sicílií a Kartháginci/de Sicilia et Poenis, 14 k. Feb. (19. ledna) 
[257] C. Atilius M. f. M. n. Regulus, consul, nad Kartháginci, [8 ... ] 
[256] L. Manlius A. f. P. n. Vulso Longus, consul, námořní triumf nad Kartháginci [8 ...] 
[254] Ser. Fulvius M. f. M. n. Paetinus Nobilior, proconsul, nad Cossúrskými/Kossýrskými (dnešní Pantelleria) a námořní triumf nad Kartháginci/de Cossurentibus et Poenis, 13 k. Feb. (20. ledna) 
254 M. Aemilius M. f. L. n. Paullus, proconsul, nad Cossúrskými a námořní triumf nad Kartháginci, 12 k. Feb. (21. ledna) 
253 Cn. Cornelius L. f. Cn. n. Asina, proconsul, nad Kartháginci, 10 k. Apr. (23. března) 
253 C. Sempronius Ti. f. Ti. n. Blaesus, consul, nad Kartháginci, k. Apr. (1. dubna) 
252 C. Aurelius L. f. C. n. Cotta, consul, nad Kartháginci a Sicilany, id. Apr. (13. dubna) 
[250] L. Caecilius L. f. C. n. Metellus, proconsul, nad Kartháginci, 7 id. Sept. (7. září) 
241 C. Lutatius C. f. C. n. Catulus, proconsul, námořní triumf nad Kartháginci na Sicílii, 4 non. Oct. (4. října)
241 Q. Valerius Q. f. P. n. Falto, propraetor, námořní triumf ze Sicílie, pr. non. Oct. (6. října) 
241 Q. Lutatius C. f. C. n. Cerco, consul, nad Falisky/de Falisceis, k. Mart. (1. března) 
241 A. Manlius T. f. T. n. Torquatus, consul (ii.), nad Falisky, 4 non. Mart. (4. března) 
[236] P. Cornelius L. f. Ti. n. Lentulus Caudinus, consul, nad Ligury/de Liguribus, id. Interk. 
[235] T. Manlius T. f. T. n. Torquatus, consul, nad Sardy, 6 id. Mart. (10. března) 
[234] Sp. Carvilius Sp. f. C. n. Maximus, consul, nad Sardy, k. Apr. (1. dubna) 
233 Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus Verrucosus, consul, nad Ligury, k. Feb. (1. února) 
[233] M´. Pomponius M´. f. M´. n. Matho, consul, nad Sardy, id. Mart. (15. března) 
231 C. Papirius C. f. L. n. Maso, consul, nad Korsy/de Corseis, první triumf na Albské hoře (mons Albánus), 3 non. Mart. (5. března) 
228 Cn. Fulvius Cn. f. Cn. n. Centumalus, proconsul, námořní triumf nad Illyry/de Illurieis, 10 k. Quint. (22. června) 
225 L. Aemilius Q. f. Cn. n. Papus, consul, nad Gally, 3 non. Mart. (5. března) 
223 C. Flaminius C. f. L. n., consul, nad Gally, 6 id. Mart. (10. března) 
223 P. Furius Sp. f. M. n. Philus, consul, nad Gally a Ligury, 4 id. Mart. (12. března) 
[222] M. Claudius M. f. M. n. Marcellus, proconsul, nad Insuberskými Gally a Germány/de Galleis Insubribus et Germaneis, k. Mart. (1. března); přinesl s sebou spolia opima, když v Clastidiu zabil vůdce nepřátel, Virdumara
[několik řádků zničeno, v nich 219 L. Aemilius Paullus, nad Illyry/de Illyriis, 219 M. Livius Salinator, nad Illyry, 211 M. Claudius Marcellus ii. nad Syrákúsany/de Syracusanis, 211 M. Claudius Marcellus iii. ovace na Syrákúsany, 209 Q. Fabius Maximus Verrucosus ii., nad Tarenťany, 207 M. Livius Salinator ii., nad Kartháginci a Hasdrubalovi/de Poenis et Hasdrubale, 207 C. Claudius Nero, ovace (?) nad Kartháginci a Hasdrubalovi, 201 P. Cornelius Scipio Africanus, nad Hannibalem, Kartháginci a král Syfakem, 200 L. Cornelius Lentulus, ovace nad Hispánií, 200 L. Furius Purpureo, nad Gally, 197 C. Cornelius Cethegus, nad keltskými Insubry a Cenomany]
[197] [Q. Minucius C. f. C. n. Rufus, consul,] nad G[ally a Ligury, na hoře] Albské, [xxx] 
[196] M. Claudius M. f. M. n. Marcellus, consul, nad Insuberskými Gally, 4 non. Mart. (4. března) 
[196] Cn. Cornelius [...] Blasio; protože neměl řádné [velení] v Přední Hispánii, [byla mu povolena] ovace [nad Keltibéry/de Celtiberis ...] 
[195] M. Helv[ius ... proconsul, ovace nad Keltibéry ... ] 
[195] Q. Mi[nucius Q. f. L. n. Thermus,] proconsul, [nad Zadní Hispánií (ex Hispania ulteriore ... ] 
[194] M. Por[cius M. f. Cato, proconsul,] nad [Přední Hispánií/ex Hispania citeriore ... ] 
[194] T. Quinc[tius T. f. L. n. Flamininus,] proconsul, [nad Makedonií a králem] Filippem [po tři dny ... ] 
[191] M. Fulvius M. f. Ser. n. Nobilior proconsul, ov[ace nad Zadní Hispánií], 15 k. Ian. (16. prosince)
[191] P. Cornelius [Cn. f. L. n. Nasica, consul, nad Bójskými Gally/de Galleis Boieis ... ] 
[189] [L. Aemilius M. f. ... Regillus, pro]praetor, námořní triumf nad Asií a králem Antiochem, k. Feb. (1. února) 
[189] L. Cornelius P. f. L. n. Scipio, proconsul, nad Asií a [králem Antiochem, pr. k. Mart.] (28. února) 
[188] Q. Fabius Q. f. Q. n. Labeo, [praetor,] námořní triumf [z] Asie nad králem Antiochem, non. Feb. (5. února) 
[187] [M. Ful]vius M. f. Ser. n. Nobil[ior ] (ii.), [consul, nad Aitóly a Kef[allénií, 10 k. Ian.] (23. prosince) 
[187] [Cn. Manlius] Cn. f. L. n. Vulso, [consul, z Asie nad Gally, 3 non. Mart.] (5. března) 
[asi 19 řádků zničeno] 
178 [Ti. Sempronius P. f. Ti. n.] Gracchus, [proconsul, nad Kelt]ibéry a Hispánci, 3 non. F[eb.] (3. února) 
178 [L. Postumius] A. f. A. n. Albinus, pro[consul, nad] Lúsítánií a Hispánií, pr. non. Feb. (4. února) 
[177] C. Claudius [Ap. f. P. n.] Pulcher, consul, nad Istry a Ligury, k. Interk. 
[175] Ti. Sempronius P. f. Ti. n. Gracchus (ii.), proconsul, nad Sardinií, terminálie (23. února) 
[175] M. Titin[ius ...] M. n. Curvus, pro[consul, z Přední Hispánie nad ... ]
[175] M. Aemilius M. f. M. n. Lepidus, consul (ii.), nad Ligury, 4 id. [Mart.] (12. března) 
[175] P. Mucius Q. f. P. n. Scaevola, consul, nad Ligury, 4 id. [Mart.] (12. března) 
[174] Ap. Claudius C. f. Ap. n. Centho, pro[consul], ovace nad Keltibéry v Hispánii, [k. Mart.] (1. března) 
[172] [C. Ci]cer[eius ... který byl] písařem, propraetor, na Albské hoře nad Korsikou, k. Oct. (1. října) 
[167] L. Aemilius L. f. M. n. Paullus (ii.), proconsul, nad Makedonií a králem Perseem, po tři dny, 4, 3, pr. k. Dec. (27. – 29. listopadu) 
[167] Cn. Octavius Cn. f. Cn. n., propraetor, námořní triumf nad Makedonií a králem Perseem, k. Dec. (1. prosince) 
167 L. Anicius L. f. M. n. Gallus, propraetor, nad králem Genthiem a Illyry, quirínália (17. února)
166 M. Claudius M. f. M. n. Marcellus, consul, nad Contrubskými Gally, Ligury a Eleaty (ligurský národ), k. Interk. 
166 [C. Sulpici]us C. f. C. n. Galus, consul, nad Ligury Ta[...]rny, 10 k. Mart. (20. února) 
[158] [M. Fulvius] M. f. M. n. Nobilior, proconsul, nad Ligurskými Eleaty, 12 k. Sept. (19. srpna) 
[155] [M. Claudius] M. f. M. n. Marcellus (ii.), consul (ii.), [nad ...]es a Apua[ny, ... ] 
[155] [P. Cornelius] P. f. Cn. n. [Scipio Nasica, consul (ii.)], nad Dalmaty ... ] 
[asi 33 řádků ztraceno, v tom 152 L. Mummius nad Zadní Hispánií/ex Hispania ulteriore, 146 Q. Caecilius Metellus Macedonicus nad Makedonií s Andriskem/ex Macedonia de Andrisco, 146 P. Cornelius Scipio Africanus Aemilianus nad Afrikou/ex Africa, 145 L. Mummius ii., nad Achájí a Korinthem/ex Achaea et Corintho, 143 Ap. Claudius Pulcher, nad keltskými Salassy/de Gallis Salassis, 133 (?) D. Iunius Brutus Callaecusnad Gallaiky a Lusity/de Callaecis et Lusitanis, 132 P. Cornelius Africanus Aemilianus ii., nad Numantinci/de Numantinis, 132 P. Rupilius ovace nad Sicílií] 
129 C. Sempronius C. f. C. n. Tuditanus, consul, nad Iápydy/de Iapudibus, k. Oct. (1. října) 
126 M´. Aquillius M´. f. M´. n., proconsul, nad Asií, 3 id. Nov. (11. listopadu) 
123 M. Fulvius M. f. Q. n. Flaccus, pro[consul, nad Li]gury, Vocontiy (gallský národ) a Sallúviy (ligurský národ) [ ... ]
[122] C. Sextius C. f. C. n. Calvinus, proconsul, nad Ligury, Vocontiy a Sallúviy [...] 
[122] L. Aurelius L. f. L. n. Orestes, proconsul, nad Sardinií, 6 id. Dec. (8. prosince) 
[121] Q. Caecilius Q. f. Q. n. Metellus Balearicus, proconsul, nad Baleáry, pr. n[on... ] 
[120] Q. Fabius Q. Aemiliani f. Q. n. Maximus, proconsul, nad Allobrogy a Bituitem, králem Arvernů, 10 k. [... ] 
[120] Cn. Domitius Cn. f. Cn. n. Ahenobarbus, proconsul, nad Arvernskými Gally, 16 k. [... ] 
[117] L. Caecilius L. f. Q. n. Metellus Delmaticus, proconsul, nad Dalmaty, 3 n[on... ] 
[117] Q. Marcius Q. f. Q. n. Rex, proconsul, nad ligurskými Styny, 3 non. Dec. (3. prosince) 
115 M. Aemilius M. f. L. n. Scaurus, consul, nad Karnskými Gally (Karnové, Carní cf. Korutany), 5 [...De]c., listopad/prosinec? 
111 M. Caecilius Q. f. Q. n. Mete[llus, pro]consul, nad Sardinií, [id. Quin]t. (15. července) 
111 [C. Caeci]lius Q. f. Q. n. [Metellus Capruarius, proconsul, nad Thrákií, id.] Quint. (15. července)
110 [M. Livius C. f. M. Aemiliani n.] Drusus, [proconsul, nad Scordisky] a Makedony, k. Mai. (1. května) 
107 [Q. Servilius Cn. f. Cn. n.] Caepio, pro[consul, nad Zadní Hispánií], 5 k. Nov. (28. října) 
106 [Q. Caecilius L. f. Q. n. Metel]lus Numidicus, [proconsul, nad Numidy a] králem Iugurthou, [ ... ] 
106 [M. Minucius Q. f. ... Rufus, pro]consul, [nad Scordisky a Thráky, [...]k. Sext. (nejpozději 1. srpna)
104 [C. Marius C. f. C.n., consul (i.), nad Numidy a králem Iugurthou, k. Ian.] (1. ledna) 
[11 řádků ztraceno, v tom 101 C. Marius ii. nad Kimbry a Teutony, 101 Q. Lutatius Catullus nad Kimbry, 100 M. Antonius nad piráty z Kilikie, 100 (?) T. Didius nad Makedonií, 99 M'. Aquillius, nad otroky ze Sicílie] 
98 L. Cornelius P. f. L. n. Dolabella, proconsul, ze Zadní Hispánie nad Lúsítány, 5 k. Feb. (28. ledna) 
93 T. Didius T. f. Ser. n. (ii.), proconsul, z Hispánie nad Keltibéry, 4 id. Iun. (10. června) 
93 P. Licinius M. f. P. n. Crassus, proconsul, nad Lúsítány, pr. id. Iun. (12. června) 
89 Cn. Pompeius Sex. f. Cn. n. Strabo, consul, nad Pícény z Ascula, 6 k. Ian. (27. prosince)
88 [P.] Servilius C. f. M. n. Vatia, propraetor, [nad ...], 12 k. Nov. (21. října) 
81 [L. Cornelius L. f. P. n. Sull]a Felix, dictator, [nad králem Mithridátem,] 4, 3 k. Feb. (29. a 30. ledna) 
81 [L. Licinius L. f. ... Murena, propraetor, nad králem Mithridátem, ... ] 
[asi 30 řádků zničeno, v tom 81 n. 80 C. Valerius Flaccus nad Keltiberií a Gallií, 81 n. 80 Cn. Pompeius Magnus nad Afrikou, 77 Cn. Cornelius Dolabella nad Makedonií, 74 P. Servilius Vatia Isauricus ii. nad Isaury, 72 (?) C. Scribonius Curio nad Dardany, 71 M. Terentius Varro Lucullus nad Bessy, 71 Q. Caecilius Metellus Pius nad Zadní Hispánií, 71 M. Licinius Crassus, ovace nad uprchlými otroky a Spartakem, 71 Cn. Pompeius Magnus ii. nad Přední Hispánií, 70 (?) L. Afranius nad Přední Hispánií, 69 M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus nad Zadní Hispánií, 63 L. Licinius Lucullus z Pontu nad králem Mithridátem a z Armenie nad králem Tigránem] 
[62] [Q. Caecilius C. f. Q. n. Metellus Creticus, proconsul, nad ostrovem Krétou, ...] k. Iun. (nejpozději 1. června)
61 [Cn. Pompeius Cn. f. Sex. n. Magnus (iii.),] proconsul, [nad Asií, Pontem, Armenií, Pafla]gonií, Kappadokií, [Kilikií, Syrií, Skythy, Židy, Alb]anií a piráty, [dva dny, 3, pr. k. O]ct. (29. a 30. září] 
54 [C. Pomptinus ..., propraetor, nad Allobrogy, (?) 4 non. Nov.] (2. listopadu) 
[asi 16 řádků zničeno, v tom 54 n. 53 Q. Caecilius Metellus Pius Scipio nad neznámým nepřítelem, 51 P. Cornelius Lentulus Spinther nad Kilikií, 47 M. Aemilius Lepidus nad Hispánií, 46 C. Iulius Caesar nad Gallií, 46 C. Iulius Caesar ii. nad Egyptem, 46. C. Iulius Caesar iii. z Pontu nad králem Farnakem, 46 C. Iulius Caesar iiii. z Afriky nad králem Iubou, 46 C. Iulius Caesar v. nad Hispánií] 
[45] Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus, consul, nad Hispánií, 3 id. Oct. (13. října) 
[45] Q. Pedius M. f., proconsul, nad Hispánií, id. Dec. (13. prosince) 
[44] C. Iulius C. f. C. n. Caesar (vi.), dictator (vi.), ovace na Albské hoře, 7 k. Feb. (26. ledna)
[43] L. Munatius L. f. L. n. Plancus, proconsul, nad Gally, 4 k. Ian. (29. prosince) 
[43] M. Aemilius M. f. Q. n. Lepidus (ii.), triumvir r. p. c., proconsul, nad Hispánií, pr. k. [Ian.] (31. prosince) 
[42] P. Vatinius P. f., proconsul, nad Illyrikem, pr. [k. Sext.] (31. července) 
[41] L. Antonius M. f. M. n., consul, nad Alpami, [k. Ian.] (1. ledna) 
[40] Imp. Caesar Divi f., triumvir r. p. c., ovace za to, že udělal mír s M. Antoniem [...] 
[40] M. Antonius M. f. M. n., triumvir r. p. c., ovace za to, že udělal mír s Imp. Caesar [...] 
[39] L. Marcius L. f. C. n. Censorinus, consul, nad Makedonií, k. Ian. (1. ledna) 
[? 39] C. Asinius Cn. f. Pollio, proconsul, nad Parthíny (illyrský národ), 8 k. Nov. (25. října) 
[38] P. Ventidius P. f., proconsul, nad oblastí pohoří Tauru a Parthy, 5 k. Dec. (27. listopadu) 
36 Cn. Domitius M. f. M. n. Calvinus, proconsul, nad Hispánií, 16 k. Sext. (17. července) 
36 Imp. Caesar Divi f. (ii.), triumvir r. p. c. (ii.), ovace nad Sicílií, id. Nov. (13. listopadu)
34 T. Statilius T. f. Taurus, proconsul, nad Afrikou, pr. k. Iul. (30. června) 
34 C. Sosius C. f. T. n., proconsul, nad Iúdaiou, 3 non. Sept. (3. září) 
34 C. Norbanus C. f. Flaccus, proconsul, nad Hispánií, 4 id. Oct. (12. října) 
[asi 17 řádků zničeno, v tom 33 L. Marcius Philippus nad Hispánií, 33 L. Cornificius nad Afrikou, 29 Imp. Caesar iii. nad Dalmaty, 29 Imp. Caesar iiii. z Aktia, Imp. Caesar v. nad Egyptem, 28 C. Calvisius Sabinus nad Hispánií] 
[28] [C. Carrinas C. f. ..., proconsul, nad Gallií,] pr. [id. Iul.] (14. června) 
[28] L. Autronius P. f. L. n. Paetus, proconsul, nad Afrikou, 17 k. Sept. (16. srpna) 
27 M. Licinius M. f. M. n. Crassus, proconsul, nad Thrákií a Gety, 4 non. Iul. (4. července) 
27 M. Valerius M. f. M. n. Messalla Corvinus, proconsul, nad Gallií, 7 k. Oct. (25. září) 
26 Sex. Appuleius Sex. f. Sex. n., proconsul, nad Hispánií, 7 k. Feb. (26. ledna) 
21 L. Sempronius L. f. L. n. Atratinus, proconsul, nad Afrikou, 4 id. Oct. (12. října) 
19 L. Cornelius P. f. Balbus, proconsul, nad Afrikou, 6 k. Apr. (27. března)

Doplněk z fasti consulares:
47 C. Iulius C. f. C. n. Caesar ii. d[ict(ator) rei gerundae caussa], M. Antonius M. f. M. n. ma[g(ister) eq(uitum). Eodem anno Q. Fufius Q. f. C. n. Calenus P. Vat[inius P. f.]
46 C. Iulius C. f. C. n. Caesar iii. M. A[imilius M. f. Q. n. Lepidus]
45 C. Iulius C. f. C. n. Caesar iii. d[ict(ator) rei gerundae caussa] M. Aimilius M. f. Q. n. Lepidus ma[g(ister) eq(uitum).
Eodem anno C. Iulius C. f. C. n. Caesar iiii. sine c[onlega abd(icavit)]. Eodem anno Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus in mag(istratu) mortuus C. Tre[bonius C. f. - n.] est. In eius l(ocum) f(actus) est C. Caninius C. f. C. n. Rebilus.
44 C. Iulius C. f. C. n. Caes[a]r iiii. abd(icavit) [dict(ator) rei gerundae caussa] M. Aimilius M. [f. Q. n. Lepidus ii. abd(icavit) mag(ister) eq(uitum). [C. Iulius C. f. C. n. Caesar in perpetuum dict(ator) rei gerundae caussa] [M. Aimilius M. f. Q. n. Lepidus iii. mag(ister) eq(uitum). [C. Octavius C. f. C. n., qui postea Imp. Caesar Divi f.] [appellatus est, magister equitum designatus erat] ut, qum M. [Lep]idus paludatu[s exiisset, iniret. Non iniit] Cn. Domitius M. f. M. n. Calvin[us mag(ister) eq(uitum)] in insequentem ann[um ----- designatus] erat. Non iniit C. Iulius C. f. C. n. Caesar v. [in m(agistratu) occ(isus) [M. Antonius M. f. M. n.] e(st). In e(ius) l(ocum) f(actus) e(st)] P. Cor[nelius P. f. - n. Dolabella]
43 C. Vibius C. f. [C. n. Pansa Caetronianus] [A. Hirtius A. f. - n. in mag(istratu) mortuus est. In e(ius) in mag(istratu) m[ortuus est. In e(ius) l(ocum) l(ocum) f(actus) e(st)] f(actus) est] [Q. Pedius M. f. in mag(istratu) mortuus est. In e(ius) l(ocum) C. Iulius C. f. [C. n. Caesar, qui] f(actus) e(st)] postea Imp. [Caesar Divi f. appel(latus)] [P. Ventidius P. f. postea quam praetura abiit] est, abd(icavit). In [e(ius) l(ocum) f(actus) e(st)] [C. Carrinas C. f. - n.] 
37 M. Aimilius M. f. [Q. n. Lepidus ii. M. Antonius M. f. [M. n. ii. iii.viri rei publi(cae) constit(uendae) caussa] Imp. Caesar Divi [f. C. n. ii.] M. Agrippa L. f. [L. Caninius L. f. - n. Gallus abd(icavit). In e(ius) l(ocum) f(actus) e(st)] [T. Statilius T. f. Taurus.

triumvirové, triumvirí, kollegium tří mužů k provedení zákonného nařízení; podobné komise pracovaly po celou dobu republikánských dějin, rozdělovaly dobytou půdu, zakládaly kolonie, řídily některé sakrální úkony apod., na konci republiky se označení dokonce přeneslo na brutální formu rozdělení státní moci, na mocenský kartel, a tak se slova tr. používá dodnes (srov. pod triarchie a Ptolemaiovci):§
triumvirí agrís dívidendís§ 467
triumvirí agrís dandís, adsignandís, indicandís§ 133, 129
triumvirí epulónés§ 196

triumvirí monétálés, plným titulem iiivirí aere, argentó, auró flandó, feriundó/iiiVIR A. A. A. F. F., "trojčlenná komise pro tavbu a ražbu mědi, stříbra & zlata"§ 75 

triumvirí reí públicae constituendae§ 1. 60, 56; 2. 43, 42, 37, 36, 33

triumvirí mensárií§ 351

"triumvirát gallský"§ 60