Dynastové VI. (Assyřané)

Seznamy vládců starého světa, vi.

 

XXXV. Králové Assyřanů

i. Rané období

 

„Vládci žijící ve stanech“

1. Tudija§ c. 2400

2. Adamu

3. Janqi

4. Kitlamu či Suchlamu/Sachlamu

5. Charcharu

6. Mandaru

7. Imsu či Imzu

8. Charsu či Charzu

9. Didánu

10. Chanú

11. Zuabu

12. Nuabu

13. Abazu či Azuzu

14. Bélu či Tillu

15. As/zarach

16. Ušpíja

17. Apiašal I.

[mimo oficiální královské seznamy známe z předsargonovské doby ještě jména Tisatal, za akkadských Sargonovců Ititi; říše Agade 2371 - 2191. Kam zařadit nápisně doloženého Silulua, syna Dakikiho, neznámo možná no. 28?]

 

Vládci zvaní „předkové (ensiů)“

18. Apiašal II.§ c. 2150

19. Chalé

20. Samánu

21. Chajáni

22. Ilu-mér

23. Jakmesi

24. Jakmeni

25. Jazkur-ilu

26. Ilu-kabkabi

27. Aminu§ c. 2000

 

Vládci, ensiové, staré dynastie

28. Sulílí (c. 2000)

29. Kikkíja

30. Akíja§ současník vládce Larsy Émisum

31. Puzur-Aššur I.§ současník Émisa a Iddin-Dagána z Isinu

32. Šalim-achum

33. Ilušuma, Ilušumma§ současník Lipit-Ištara z Isinu a Sumu-abum z Babylónu, 1934 - 1920

 

ii. Stará říše c. 1920 - 1830 (o staroassyrských datech viz rok 1920) 

34. Eríšum/Iríšum I.§ 1920 - 1880 

35. Ikúnum§ 1880 - 1850

36. Šarru-kén I.§ 1850 - 1840

37. Puzur-Aššur II.§ 1840 - 1830

 

Vládcové z Ešnunny

38. Narám-Sîn§ 1830 - před 1815

39. Eríšum/Iríšum II.§ před 1815 - 1815

 

Dynastie z Terqy, 1815 - c. 1700

40. Šamší-Adad I.§ 1815 - 1781

41. Išme-Dagán I.§ 1781 - 1742, současník Chammurapiho

42. Mút-Aškur (Aššur), syn č. 41, pak/nebo usurpátor Aššur-Dugul§ 1742 - 1736

43. Aššur-apla-iddin/idí§ krátce, rok?

44. Násir-Sîn§ krátce, rok?

45. Sîn-námir§ krátce, rok?

46. Ipqi-Ištar§ ? - c. 1700

Podle oficiálního královského seznamu vládl po Išme-Dagánovi I. Mút-Aškur, pak Talmu-š[arri], resp. Rímu[š]? a Asínum, pravnuk Šamší-Adada I.? Následovala anarchie v zemi

 Adasiho dynastie, c. 1700 - 722

(* jiná posloupnost od 1275 do 1116 viz dole)

47. Adad-salúlu/salílí alias Adasi§ ? c. 1700 - 1670

48. Bél-báni§ 1670 - 1660

49. Libáj(a)§ 1660 - 1643

50. Šarmá-Adad I.§ 1643 - 1631

51. LI.TAR-Sîn/Iptar?-Sîn§ 1631 - 1619

52. Bazáj(a)§ 1619 - 1591

53. Lulláj(a)§ 1591 - 1585

54. Kidin-Ninúa n. Šú-Ninúa, syn Bazáje§ 1585 - 1571

55. Šarmá-Adad II.§ 1571 - 1568

56. E/Iríšum III.§ 1568 - 1555

57. Šamší-Adad II.§ 1555 - 1549

58. Išme-Dagán II.§ 1549 - 1533

59. Šamší-Adad III.§ 1533 - 1517

60. Aššur-nérári I.§ 1517 - 1491

61. Puzur-Aššur III.§ 1491 - 1477

62. Enlil-násir I.§ 1477 - 1464

63. Núr-ilí§ 1464 - 1452

64. Aššur-šadúni§ 1452

65. Aššur-rabî I.§ 1452 - 1451

66. Aššur-nádin-achi/achché I.§ 1451 - 1431

67. Enlil-násir II.§ 1431 - 1426 (podle jiného počítání c. 1420-1415)

68. Aššur-nérári II.§ 1426 - 1420

69. Aššur-bél-nišéšu§ 1420 - 1411

70. Aššur-rîm-nišéšu§ 1411 - 1403

71. Aššur-nádin-achché II.§ 1403 - 1393

72. Eríba-Adad I.§ 1393 - 1366

 

Středoassyrská říše, 1366 - 1077

73. Aššur-uballit I.§ 1366 - 1330

74. Enlil-nérári§ 1330 - 1320

75. Arik-dén-ili§ 1320 - 1308

76. Adad-nérári I.§ 1308 - 1275

77. Salmán-ašaréd I. (hebr. Šalmaneser)§ 1275 - 1235 (** jiná posloupnost od 1275 do 1116 viz dole)

78. Tukulti-Ninurta I.§ 1235 - 1198

79. Aššur-násir-apla (I.?)§ 1198

80. Aššur-nádin-apla§ 1198 - 1194

81. Aššur-nérári III. a spoluvládce Ilu-chadd᧠1194 - 1188

82. Enlil-kudurrí-usur§ 1188 - 1183

83. Ninurta-apal-Ekur§ 1183 - 1180

84. Aššur-dan I.§ 1180 - 1134

85. Ninurta-tukulti-Aššur§ 1134 - 1133

86. Mutakkil-Nusku§ 1133 - 1132

87. Aššur-réša-íší I.§ 1132 - 1116

88. Tukulti-apal-Ešarra I. (hebr. Tiglatpilesar I.)§ 1116 - 1077

 

Meziobdobí

89. Ašaréd-apal-Ekur§ 1077 - 1075

90. Aššur-bél-kala§ 1075 - 1057

91. Eríba-Adad II.§ 1057 - 1055

92. Šamší-Adad IV.§ 1055 - 1051

93. Aššur-násir-apla I. (II.?)§ 1051 - 1032

94. Salmán-ašaréd II.§ 1032 - 1020

95. Aššur-nérári IV.§ 1020 - 1014

96. Aššur-rabî II.§ 1014 - 973

97. Aššur-réša-íší II.§ 973 - 968

98. Tukulti-apal-Éšarra II.§ 968 - 935

 

Raná novoassyrská říše

99. Aššur-dan II.§ 935 - 912

100. Adad-nérári II.§ 912 - 891

101. Tukulti-Ninurta II.§ 891 - 884

102. Aššur-násir-apla II. (III.?)§ 884 - 859

103. Salmán-ašaréd III.§ 859 - 824

104. Šamší-Adad V.§ 824 - 811

105. Adad-nérári III. (regentkou do 806 Šammu-ramát)§ 811 - 782

106. Salmán-ašaréd IV.§ 782 - 772

107. Aššur-dan III.§ 772 - 755

108. Aššur-nérári V.§ 755 - 746

 Novoassyrská říše

109. Tukulti-apal-Éšarra III.§ 746 - 727

110. Salmán-ašaréd V.§ 727 - 722

Šarrukénova dynastie

111. Šarru-kén II.§ 722 - 705

112. Sîn-achché-eríba (hebr. Sancherib)§ 705 - 681

113. nejstarší syn Sancheribův, jméno neznáme§ 681

114. Aššur-acha-iddina§ 681 - 669

115. Aššur-báni-apla§ 669 - 631

116. Aššur-etil-iláni§ 631 - 628

117. Sîn-šuma-líšir§ 628 - 627

118. Sîn-šarra-iškun§ 627 - 612

119. Aššur-uballit II.§ 612 - 606

konec státu§

 

* jiná posloupnost v letech 1700 - 1420, srov. nahoře:

47. Adad-salúlu/salílí alias Adasi§ ? c. 1736 - 1700

48. Bél-báni§ 1700 - 1691

49. Libáj(a)§ 1691 - 1674

50. Šarmá-Adad I.§ 1674 - 1662

51. LI.TAR-Sîn/Iptar?-Sîn§ 1662 - 1650

52. Bazáj(a)§ 1650 - 1622

53. Lulláj(a)§ 1622 - 1616

54. Kidin-Ninua, či Šú-Ninua, syn Bazáje§ 1616 - 1602

55. Šarmá-Adad II.§ 1602 - 1599

56. E/Iríšum III.§ 1599 - 1586

57. Šamší-Adad II.§ 1586 - 1580

58. Išme-Dagán II.§ 1580 - 1564

59. Šamší-Adad III.§ 1564 - 1548

60. Aššur-nérári I.§ 1548 - 1522

61. Puzur-Aššur III.§ 1522 - 1498

62. Enlil-násir I.§ 1498 - 1485

63. Núr-ilí§ 1485 - 1473

64. Aššur-šadúni§ 1473

65. Aššur-rabî I.§ 1473 - 1453

66. Aššur-nádin-achi/achché I.§ 1453 - 1433

67. Enlil-násir II.§ 1433 - 1427

68. Aššur-nérári II.§ 1427 - 1420

 

** jiná posloupnost v letech 1275 - 1116, srov. nahoře:

77. Salmán-ašaréd I.§ 1275 - 1245

78. Tukulti-Ninurta I.§ 1245 - 1208

79. Aššur- nádin-apla§ 1208 - 1204

?

81. Aššur-nérári III.§ 1204 - 1198

82. Enlil-kudurrí-usur§ 1198 - 1193

83. Ninurta-apal-Ekur§ 1193 - 1180

84. Aššur-dan I.§ 1180 - 1134

85. Ninurta-tukulti-Aššur - 86. Mutakkil-Nusku, oba§ 1179 - 1134

87. Aššur-réša-íší I.§ 1134 - 1116

epónymní úředníky limmú viz v indexu sub voce

nejnovější navrhovaná datace pro druhé tisíciletí s použitím astronomických diářů (Gasche et alii, Dating the Fall, viz v bibliografii "Východ"):

2000-1953 vládl Šulgi Urský

1911 padl Ur

1550 první rok královlády Ammisadúqy Babylónského

1499 asi rok pádu Babylónu

1496 asi rok nového osídlení města