Dynastové II. (východ 1)

Seznamy vládců starého světa, ii.

 

V této části:

xi. Armenie, xii. Parthie/Arsakovci, xiii. Indobaktrie, xiv. Chalkis a Libanos, xv. Nabatové, xvi. Židé

 

XI. Králové Armenů, satrapové a dynastové

 

Kroniky křesťanských armenských autorů uvádějí jako prvního královského vladaře z doby po c. 800 jistého Paroira/Paruyira, současníka médského Varbaka, od něhož byl korunován. Následovalo osm dalších, mezi nimi Jervand I. Sakavakjats neboli Orontés I., zakladatel dynastie Orontovců, a jeho nástupce, devátý z králů, Tigran/Tigránés, oba současníci médského Astyaga (585-550). Zakladatel armenské historiografie Mosés z Chorény (zemřel kolem roku 490 n. l.) uvádí jako praotce Armenů jménem Hajk/Hayk, po němž si sami Armeni říkají Hajer/Hayer (pl. od Hajk). Vládnout prý začal hérós Armenům roku 2492 nebo 2107. Název bývá dáván do souvislosti s chetitským označením pro jednu z anatolských říší na horním Eufrátu Chajaša, viz rok 1370; jména prvních králů viz rok 800.

 

1. Mithrénos, satrapa§ od 331 - krátce (před ním Orontés I. jako satrapa Dáreia III., asi potomek Oronta, syna Artasyrova, s Rhodogúnou, dcerou Artaxerxa II., viz rok 401)

 

2. Orontés I. (Aroandés, Jervand), satrapa§ jeho nástupcem - po roce 317

 

3. Neoptolemos, satrapa§ 323-317

 

4. Artasmás, dynasta v Samosatách, popř. [xxx]danés§ neznáme

 

5. Samos I., dynasta i v Kommágéně§ kolem roku 250

 

6. Arsamés, dynasta i v Kommágéně§ do roku 230?

 

7. Abdisarés, dynasta v jiné části Arménie§ jeho současník

 

8. Xerxés, dynasta, po roce 223 satrapa§ asi 230-205

 

9. země rozdělena:§

 

Zariadrés, satrapa§ 205-189?

Artaxiás I.§ 205-162?

Orontés II. (Aroandés, část a Kommágéné, viz Tabulka II.) - jejich současník

 

10. v Sóféně (= Západní Armenie):§

 

Mithridátés, syn Antiocha Velikého (?)§ po r. 188-162

Mithrobúzanés§ 162-?

Artanés, syn Zariadrův§ dv. 97?

 

11. Morfilig, dynasta, nástupce Artaxiův§ 162-148?

 

12. Artavasdés I., královský titul§ 148-97 (o možnosti, že po něm od c. 115 vládl Tigránés I. a pak teprve tohoto syn Tigránés II. Veliký, viz rok 97)

 

13. Tigránés I., Král králů§ 97-56

 

14. Artavasdés II.§ 56-34

 

15. Artaxiás II. (n. Artaxés), první vláda§ 34-33

 

16. Artavasdés Médský, část Arménie§ 34-20?

 

17. Alexandros Hélios Egyptský§ 33-30

 

Artaxiás II. (n. Artaxés), druhá vláda§ 32-20

 

18. Tigránés II.§ 20-12

 

19. Tigránés III. Filellén§ 12-2 n. l.

samostatně I.§ 12-6

s Erató§ 6-1

samostatně II.§ 1-2 n.l.

 

20. Ariobarzánés§ 2-3

 

21. Artavasdés III.§ 3-10/11

 

22. Tigránés IV.§ 10/11?-12

 

23. Arsakés XX. Vonónés§ 12-15?

 

25. Artaxiás III. (Zénón z Pontu)§ 18-34 n. l.

 

26. Arsakés I. § 34-35

 

27. Oródés I., 1. vláda§ 35

 

28. Mithridátés Ibérský, 1. vláda§ 35-37

 

Oródés I., 2. vláda§ 37-41

 

Mithridátés Ibérský, 2. vláda§ 41-51

 

29. Tíridátés I. Parthský (s přestávkami)§ 51-po roce 75 (66 korunován Neronem v Římě)

 

30. Rhadamistos Ibérský (s přestávkami)§ 51-54

 

31. Tigránés V. Kappadocký§ 60-62

 

32. Sanatrukés§ po 75-c. 109

 

33. Axidárés§ c. 109-113

 

34. Parthamasiris§ 113-114

 

35. S. P. Q. R.§ 114-117

 

36. Vologaisés I.§ 117-c. 136

 

37. Soaimos Emesský, 1. vláda§ c. 136-161

 

38. Pakoros/Aurélios Pakoros§ 161-163

 

Soaimos, 2. vláda§ 163-c. 178

 

39. Vologaisés II. (= Vologaisés V. Parthský?)§ c. 178-198

 

40. Chosroés I.§ c. 191 n. 198-215

 

41. Tíridátés II.§ 215 a 217-252

 

42. Hormuzd Perský§ 252 (?)-c. 270

 

43. Artavasdés IV. Emesský§ c. 252-c. 262

 

44. Chosroés II.§ c. 262-287

 

45. Narsés Perský§ c. 270-293

 

46. Tíridátés III. Veliký§ 287-330

 

47. Chosroés III. Malý§ 330-338

 

48. Tigránés VIII§ 338-351

 

49. Arsakés II.§ 351-367

 

50. Papa/Papas§ 367-374

 

51. Varasdátés§ 374-379

 

52. Arsakés III. a Vologaisés III., spoluvláda§ 379-387, kdy bylo království rozděleno mezi Řím a Persii; perská, východní větší část, nazývána ve Středomoří Persarmenií

Arsakés III., samostatná vláda v římské části Armenie, menší § 387-389 n. 390 území proměněno v provincii

 

53. Chosroés IV. v Persarmenii, první vláda§ 387-c. 392

 

54. Vramšápúh/Bahrám-šápúr§ 392-c. 414

 

Chosroés IV., druhá vláda§ c. 414-415

 

55. Šápúr IV.§ 415-420

 

56. regentství§ 420-422

 

57. Artaxiás IV.§ 422-428, Bahrám V. proměnil Armenii v satrapii, konec staroarménské monarchie

 

 

XII. Králové Parthů, dynastie Arsakovců

(řecké podoby jmen) 

1. Arsakés I. Ktistés I.§ 250-248

 

2. Arsakés II. Tíridátés I.§ 248-211

 

3. Arsakés III. Artabános I.§ 211-191

 

4. Arsakés IV. Friapatios§ 191-176

 

5. Arsakés V. Fraátés I.§ 176-171

 

6. Arsakés VI. Mithridátés I. Megas basileus basileón§ 171-133/2 

 

7. Arsakés VII. Fraátés II. Theopatór§ 133/2-124

 

[7a. Arsakés Bagasis/Bagájáša§ 124 (v. rok 155, 138 a 124)]

 

8. Arsakés VIII. Artabános II. Theopatór Filadelfos Filellén§ 124-123

 

9. Arsakés IX. Mithridátés II. Megas Dikaios Epifanés Filellén§ 123-88

 

10. Arsakés X. Artabános III. Theopatór Euergetés Epifanés Níkéforos Filellén§ 88-76

 

11. Arsakés XI. Sinatrokés Autokratór Filopatór Epifanés Filellén§ 76-70

 

12. Arsakés XII. Fraátés III. Theos Euergetés Epifanés Filellén§ 70-57

 

13. Arsakés XIII. Mithridátés III. Dikaios Epifanés Filellén§ 57-54

 

14. Arsakés XIV. Oródés II. Ktistés II., Euergetés Dikaios Epifanés Filellén (po něm užívali všichni Arsakovci tutéž titulaturu)§ 57-37

 

15. Arsakés XV. Pakoros I.§ 38

 

16. Arsakés XVI. Fraátés IV.§ 37-3

 

17. Arsakés XVII. Tíridátés II.§ 32-25

 

18. Arsakés XVIII. Fraátés V. = Fraátakés s královnou Músou§ 3/2př. n. l. - 4 n. l.

 

19. Arsakés XIX. Oródés III.§ 4 n. l. - 8 n. l.

 

20. Arsakés XX. Vonónés I.§ 8-12

 

21. Arsakés XXI. Artabános IV. (též jako II. označ.)§ 10-38 s přestávkami

 

22. Arsakés XXII. Tíridátés III.§ 35-36

 

23. Arsakés XXIII. Vardánés I.§ 38-47

 

24. Arsakés XXIV. Gotarzés II.§ 38-35 a 47-51

 

25. Arsakés XXV. Sanabarés§ c. 50-65

 

26. Arsakés XXVI. Vonónés II.§ 51

 

27. Arsakés XXVII. Vologaisés/Vologaisos I.§ 51-78

 

28. Arsakés XXVIII. Vardánés II.§ c. 55-58

 

29. Arsakés XXIX. Vologaisés II.§ c. 77-80

 

30. Arsakés XXX. Pakoros II.§ c. 78-105

 

31. Arsakés XXXI. Artabános V. (III.)§ c. 80-90

 

32. Arsakés XXXII. Vologasés III.§ c. 105-147

 

33. Arsakés XXXIII. Osroés/Chosroés/Chósroés I.§ c. 109-129

 

34. Arsakés XXXIV. Parthamaspatés§ c. 116

 

35. Arsakés XXXV. Mithridátés IV.§ c. 129-140

 

36. Arsakés XXXVI. neznámý král§ c. 140

 

37. Arsakés XXXVII. Vologasés IV.§ c. 147-191

 

38. Arsakés XXXVIII. Osroés II.§ c. 190

 

39. Arsakés XXXIX. Vologaisés V.§ c. 191-208

 

40. Arsakés XXXX. Vologasés VI.§ c. 208-228

 

41. Arsakés XXXXI. Artabános VI. (IV.)§ c. 214-224

 

konec dynastie, říše se zmocnila perská dynastie Sásánovců

 

Nearsakovští vládci (usurpace):§

 

Gotarzés I.§ 91-81

 

Oródés (Hýródés) I.§ 81-76

 

Kinnamos§ 35-36 n. l.

 

 

XIII. Indobakterští vládcové

V podstatě od rozdělení říše jsou "dynastická" řazení, nebo spíše nástupnictví bez známých rodových vazeb, ryze spekulativní. 

a. Diodotovci:§

1. Diodotos I.§ 256-248

2. Diodotos II.§ 248-235

 

b. Euthydémovci:§

3. Euthydémos I.§ 235-200

4. Démétrios I.§ 200-185

5. Euthydémos II.§ 200-190

 

rozdělení jednotné říše, asi r. 190:§

 

b. Euthydémovci

6. Pantaleón§ 185-175

7. Agathoklés§ 180-165

8. Zóilos I. Dikaios§ 165-125

9. Lýsiás Aníkétos§ 125-110

10. Theofilos Autokratór Dikaios§ 110-85

 

c. Antimachovci

11. Antimachos I. Theos§ 190-180

12. Démétrios II. Aníkétos§ 180-165

13. Menandros Dikaios Sótér a Agathokleia Theotropos§ 155-130

14. Stratón I. Sótér, 1. vláda§ 130-95

15. Apollodotos Filopatór Megas Sótér§ 115-95

16. Zóilos II. Sótér§ 95-80

17. Dionýsios§ 95-80

18. Apollofanés Sótér§ 95-80

19. Stratón II. Filopatór§ 80-75

 

jiná větev:§

20. Antimachos II. Níkéforos§ 130-125

21. Filoxenos Aníkétos§ 125-115

22. Níkiás Sótér§ 95-85

23. Hippostratos Sótér§ 85-70

24. Polyxenos Epifanés Sótér§

25. Epandros Níkéforos, oba snad údělní vládcové pod Menandrem, do r. 130

 

d. Eukratidové:§

26. Eukratidés I. Megas Sótér§ 171-155

27. Platón Epifanés§ 155-?

28. Hélioklés I.§ 155-140

29. Eukratidés II.§ 140-130

30. Archebios Dikaios Níkéforos§ 130-120

31. Hélioklés II. Díkaios§ 120-115

32. Antialkidás Sótér Níkéforos§ 115-100

33. Diomédés Sótér§ 95-85

34. Telefos Euergetés§ 95-80

35. Amyntás Níkátór§ 85-75

36. Eukratidés III. Megas§ 85-75

37. Hermaios Sótér a Kalliopé§ 75-55

 

e. dynasticky nezařaditelní:§

38. Artemidóros Aníkétos§ ?-95

39. Peukoláos Sótér§ ?-85

40. Thrasón/Thrasos§ ?-80

40. Sófytés§ 303-294

41. Menandros II.§ po 130

42. Theodamás§ 1. st. př. n. l.

 

XIV. Vládci v Chalkidě a Libanu, tetrarchové a archiereové arabských Iturajů

 

1. Ptolemaios, syn Mennaiův§ 85-40

 

2. Lýsaniás§ 40-36

 

3. (Kleopatra VIII. Filopatór§ 36-34)

 

4. (Ptolemaios XVI. Filadelfos II.§ 34-30)

 

5. Zénodóros§ 30-20

 

6. (Héródés Veliký§ 20-4)

nominálně pod židovskými tetrarchy, r. 41 n. l. se Héródés, bratr Agrippy I. Filokaisara, prohlásil králem Chalkidským (do r. 48 n. l.). V letech 54 n. l. až 92 n. l. tentýž titul požíval Aristobúlos III. Pak celé území připojeno k provincii Syria.

 

 

XV. Králové Nabatů

 

1. Aretás I. (= Hárithath)§ před 168-110

 

2. Aretás II. Hérotymos§ 110-96

 

3. Obodás I. (= 'Ubdat)§ 96-87

 

4. Rabbel I.§ 87

 

5. Aretás III. Filellén§ 87-62

 

6. Obodás II.§ 62-59 (47) 

 

7. Malichos I. (= Málku/Máliku)§ 59 (47)-30

 

8. Obodás III.§ 30-9

 

9. Aretás IV. Filopatris§ 9 př. n. l. - 40 n. l.

 

10. Malichos II.§ 40-70

 

11. Rabbel II. Sótér/Rabb'íl§ 70-106

 

12. Malichos III., dostal od Římanů knížectví severozápadně od Mrtvého moře (v bývalé Iúdaji), z vlastního území Nabatů vytvořena Provincia Arabia, sídelním městem Bostra§ 106-634

 

XVI. Vládcové Židů

 

1a. Šá'úl§ 1015 – 1012

 

1b. Eš-Ba´al, Íš-Ba'al (psán jako Íšbošeth)§ 1012 - 1010

 

1. Dáwíd§ 1010, resp. 1011 král v Hebronu, od roku 1005 v Jerúsalému - 972

 

2. Šlomo§ 972 - 933, rozdělení na severní a jižní království

 

Království Israél, 933 - 722

 

3. Járáb'ám I.§ 933 - 912

 

4. Nádáb§ 912 - 911

 

5. - 7. Ba'šá, Élá a Zimrí§ všichni do roku 887

 

8. Tibní, 'Ámrí§ 887 - 877

 

9. Ach'áb§ 877 - 853

 

10. Achazjáhú§ 853 - 852

 

11. Jhórám§ 852 - 842

 

12. Jéhú§ 842 - 815

 

13. Jhóachaz§ 815 - 798

 

14. Jóaš/Jhóᚧ 798 - 787

 

15. Járáb'ám II.§ 787 - 747

 

16. Zecharjáhú§ 747

 

17. Šallum§ 747 - 746

 

18. Mnachém§ 746 - 737

 

19. Pqachjáhú§ 737 - 736

 

20. Péqach§ 736 - 730

 

21. Hóšé'a§ 730 - 722

 

assyrská provincie

 

Království Jhúdá, 933 - 587

 

22. Rchab'ám§ 933 - 917

 

23. Abijám/Abij᧠917 - 914

 

24. Ás᧠914 - 873

 

25. Jhóšáfát§ 873 - 849

 

26. Jhórám§ 849 - 845

 

27. Achazjáhú§ 845-842

 

28. 'Athaljá, královna§ 842 - 840

 

29. Jóaš/Jhóᚧ 840 - 797

 

30. Amasjáhú§ 797 - 773

 

31. 'Azarjá alias 'Uzzijáhú§ 773 - 736

 

32. Jótám§ (751), 736 - 735

 

33. Ácház§ 735 - 728

 

34. Chizqíjáhú§ 728 - 699

 

35. Mnašše§ 699 - 643

 

36. Ámón§ 643 - 641

 

37.  J'ošijáhú§ 641 - 609

 

38. Jhóácház/Jehóácház§ 609 - 608

 

39. Jhójáqím, Jehójáqím§ 608 - 597

 

40. Jhójáchín, Jehójáchín§ 597

 

41. Sidqijáhú§ 597 - 587

 

babylónská provincie, od roku 539 součást říše Peršanů, od roku 332 součástí Alexandrovy říše a později ptolemaiovského imperia, od roku 200 seleukovského

Jedno z mnoha dalších možných řazení israélských a júdských panovníků

(prvním rokem nového vládce počítán až první celý rok jeho vlády a nikoli přímý nástup na trůnu):

 

Israél, spojené království (délka vlády v rocích): Šá'úl (22) 1053-1032, Dáwíd (40) 1031-992, Ešba´al (2) 1031-1030 a Šlomo (40) 991-952 • Israél, samostatné království: Járáb'ám I. (22) 951-930, Nádáb (2) 930-929, Ba'šá (24) 929-906, Élá (2) 906-905, Zimrí (7 dnů) 905, Tibní (905-901?), 'Ámrí (12) 905-894, Ach'áb (22) 893-872, Achazjá (2) 874-873, Jórám (12) 873-860, Jéhú (28) 859-832, Jóachaz (17) 832-816, Jóáš (16) 816-801, Járáb'ám II. (41) 800-760, Zakarja a Šallum (6, resp. 1 měsíc roku 759), Menachém (10) 759-750, Peqachjá (2) 750-749, Péqach (20) 749-730, Hóšé'a (9) 732-722 • Júdá: Rchab'ám (17) 951-935, Abijá,(3) 934-932, Ásá (41) 931-891, Jóšáfát (25) 891-867, Jórám (8) 872-860, Achazjá (1) 861-860, Athaljá (7) 859-853, Jóáš (40) 853-814, Amazjá (29) 814-786, Azarjá (52) 786-735, Jótham (16) 758-743, Ácház (16) 742-727, Chizqíjá (29) 726-698, Manašše (55) 697-643, Ámón, (2) 642-641, Jóachaz (3 měsíce) 609, Jójáqím (11) 608-598, Jóšija (31) 640-610, Jójáchín (3 měsíce) 597, Sidqijá (11) 596-586

Ethnarchové, tetrarchové a králové z rodu Hasmónajů a z Idúmaje, 166 - 4

 

1. Mattathiás§ 166

 

2. Iúdás Makkabaios (Makkabá)§ 166 - 160

 

3. Iónathan Affos (alias Iannaios)§ 160 - 143

 

4. Simón§ 143 - 135

 

5. Ióannés Hyrkanos I., první král po r. 587§ 135 - 104

 

6. Aristobúlos I. alias Iúdás, krátce r. 104 spoluvládl s Antigonem I.§ 104 - 103

 

7. Alexandros I. Iannaios alias Iónathan§ 103 - 76

 

8. Alexandra Salómé§ 76 - 67

 

9. Ióannés Hyrkanos II. (král. titul od r. 69), první vláda§ 67

 

10. Aristobúlos II.§ 67 - 63

 

Ióannés Hyrkanos II., druhá vláda§ 63 - 43

 

(Alexandros II.§ 62 - 57)

 

11. Antigonos II. alias Mattathiás, 1. vláda§ 43 - 42

 

Ióannés Hyrkanos II., třetí vláda§ 42 - 40

 

Antigonos II., druhá vláda, poslední z dynastie Hasmónajů§ 40 - 37

 

12. Héródés Veliký z Idúmaje§ (40), 37 - 4 př. n. l.

 

Tetrarchové, 4 př. n. l. - 100 n. l.

 

13. Héródés Archeláos, ethnarchos§ 4 př. n. l. - 6 n. l.

 

14. Héródés Antipás, tetrarcha v Galilaji a Peraji§ 4 př. n. l. - 40 n. l.

 

15. Héródés Filippos, tetrarcha v Bataneji, Trachonítidě a Auranítidě§ 4 př. n. l. - 33 n. l.

 

16. Héródés Agrippa I. Filokaisar, král. titul§ 37 n. l. - 44

 

17. Héródés Agrippa II.§ 48 - 94 (100?)

 

18. Héródés, bratr Agrippy I., král v Chalkidě§ 44 - 48

 

19. Aristobúlos a Salómé II., král tamt鞧 54 - 92