Dynastové X. (Egypťané 3)

 

Seznamy vládců starého světa, x.

 

V této části:

xxxvii. Egypt (c)

 

Nová říše

(XVIII. dynastie, 1570 - 1320)

XVIII. dynastie, Thutmosovci/Túthmósovci, 1570 - 1320

 

166. Hor Aacheperu Nebpehtire Ahmose I., řec. Amósis§ 1570 - 1546

167. Hor Kawaftaui Džeserkare Amenhotep I., řec. Amenófis I.§ 1546 - 1526

168. Hor Kanechetmerimaat Aacheperkare Džehutimes/Thutmose I., řec. Túthmósis I.§ 1526 - 1512 (krátce spoluvládl s čís. 167)

169. Hor Kanechetuserpechti Aacheperenre Džehutimes§ 1512 - 1504

170. Hor Useretkau Maatkare Hatšepsut§ 1504 - 1482 spoluvláda se svým nevlastním synem, čís. 171, předtím s bratrem-manželem od 1526 do jeho smrti

171. Hor Ka-nechet-chajem-Waset Mencheperre Džehutimes, řec. Menfrés, Misafris či Misfrag§ 1482 - 1450 vládl sám

172. Hor Kanechetwerpechti Aacheperre Amenhotep II., řec. Amenófis II.§ 1450 - 1425

173. Hor Kanechettutenchau Mencheperre Džehutimes/Thutmose IV., řec. Thútmósis II.§ 1425 - 1417

174. Hor Kanechetchaemmaat/Kanechet-heqaheqau Nebmaaatre I. Amenhotep III., řec. Hóros§ 1417 - 1379

175. Hor Kanechetkajšuti Nefercheperre Amenhotep IV., řec. Amenófis III., od roku 1373 vládl jako Achenaten§ 1379 - 1362

176. Anchcheperre Semenchkare (poslední z Túthmósovců)§ 1364 - 1362 jako spoluvládce čís. 175

Anchcheperure Semenchkare§ 1362 - 1361 vládl sám

177. Hor Kanechettutmesut Tutanchamun, zprvu krátce vládl jako Tutanchaten§ 1361 - 1352

178. Hor Kanechetčechencheperu Chepercheperure Aja/Eje II.§ 1352 - 1348

179. Hor Kanechetsepedcheru Džesercheperre Horemheb, řec. Harmais§ 1348 - 1320

 

Třetí mezidobí

(XIX. - XXXV. dynastie, 1320 - konec egyptského státu; konec Nové říše ale může ležet na konci XX. dynastie v roce 1085)

 

XIX. dynastie, I. ramessovská

(1320 - 1200; sídelním městem Mennofer/Memfis, Théby kultovním cenrem)

 

180. Hor Kanechetwadinesit Menpehtire Ramesse I.§ 1320 - 1318

181. Hor Kanechetchajem-Wasetseanchtaui Menmaatre I. Seti/Sethós I.§ 1319 - 1318 jako spoluvládce čís. 180

Menmaatre I. Seti I.§ 1318 - 1304 vládl sám

182. Hor Kanechetmerimaat Usermaatre I. Ramesse II. přezdívaný Sese§ 1304 - 1237 nějaký čas byl spoluvládcem čís. 181, doba neznáma

183. Hor Kanechetchajemmaat Baenre Merneptah I.§ 1237 - 1223

184. Hor Kanechetmerimaatšementaui Menmaatre Amenmesse, přezdívaný Mose (?)§ 1223 - 1217 (?)

185. Hor Kanechetwerpechti Usercheperure Seti/Sethós II.§ 1217 - 1210 (?)

186. Hor Kanechetmerihapiseanchtanebemkaefreneb Achenresetepenre/Sechajenremeriamun Merneptah II. Siptah, též Sechaenre Ramesse Siptah/Saptah§ 1210 - 1205 (?), celou dobu spoluvládcem své nevlastní matky, č. 187.

187. Hor Kanechetmerimaat Sitrameritamun Tausret/Tewosret§ 1210 - 1205 (?), spoluvládkyně čís. 186

Sitrameritamun Tausret§ 1205 - 1200 (?), vládla sama

pravděpodobně následovalo kratší interregnum a anarchie

 

XX. dynastie, II. ramessovská

(1200 - 1085)

188. Hor Kanechetwerpechti Userchauresetepenremeriamun Setnachtmereramunre/Setnacht§ 1200 (?) - 1198

189. Hor Kanechetaanesit Usermaatremeriamun I. Ramasisuheqajunu/Ramesse III.§ 1198 - 1166

190. Hor Kanechetanchemmaat (Nebhebusedmiitef-Ptah-Tatenen) Usermaatresetepenamun I./Heqamaatresetepenamun Ramesisuheqamaatmeriamun/Ramesse IV.§ 1166 - 1160

191. Hor Kanechetmenmaat Usermaatresecheperenre Ramesisuimenchepešef/Ramesse V.§ 1160 - 1156

192. Hor Kanachtaanechetuseanchtaui Nebmaatremeriamun II. Ramesisuamunherchepešefnečerheqajunu/Ramesse VI.§ 1156 - 1148

193. Hor Kanachtanemnesu Usermaatresetepenremeriamun Ramesisuitiamunnečerheqajunu/Ramesse VII.§ 1148 - 1147

194. Usermaatreachenamun Ramesisusetherchepešefmeriamun/Ramesse VIII.§ 1147 - 1140

195. Hor Kanachtchajemwaset Neferkaresetepenre Ramesisuchajemwasetmereramun/Ramesse IX.§ 1140 - 1121

196. Hor Kanachtsechaaenre Chepermaresetepenre Ramesisuamunherchepešef/Ramesse X.§ 1121 - 1113

197. Hor Kanachtmerire Menmaatresetepenptah Ramesisuchajemwasetmereramunnečerheqajunu/Ramesse XI.§ 1113 - 1085

 

Amonův stát v Thébách se stal plně autonomní; podle jiného časového řazení začíná rokem 1085 Třetí mezidobí

XXI. dynastie, tanská

(1085 - 945, sídelním městem Tanis)

198. Hor Kanechetmerireseuseramunchepešefseqajmaat Hedžcheperresetepenre Nisubanebdžedetmeriamun/Nesbenebded, řec. Smendés§ 1085 - 1075

199. Neferkareheqawaset Amunemnesumeriamun/Amenemnesut, řec. Nefercherés§ cca. 1075 - 1065

200. Hor Kanechetemdžedamun(userfausechajemwaset) Aacheperresetepenamun Pasebechajenniutmeriamun, řec. Psúsennés I. (používal též thébskou Amunovu kněžskou titulaturu)§ cca. 1065 - 1045

201. Usermaatresetepenmeriamun Amenemipetmeriamun/Amenemope, řec. Amenófthis§ cca. 1045 - 995

202. Aacheperresetepenre Userken, řec. Osochór - Aacheperre Osorkon§ cca. 995 - ?

203. [Psinachés; Tutcheperrre Šošenq??]§ ? - 975

204. Hor Kanechetmerimaat/Kanechetmerimaatsaenamunperienchauef Nečericheperresetepenamun Siamun/Saamunmeriamun/Nesutsaamun VI.§ cca. 975 - 955

205. Titcheperuresetepenamun Pasebachajenniutmeriamun/Horpasebachajenniutmeriamun, řec. Psúsennés II.§ 955 - 945

 

Dědiční velekněží a vládci kněžského státu Théby

Usermaatrenacht§ za časů Ramesse III., zemřel mezi 1173 - 1166

Ramessenacht§ ? - 1140

Nesamun§ 1140 - 1131

Amenhotep§ 1131 - 1102 (?)

Pianch§ 1102 - 1090 (?)

Hor Kanechetsaamun Hemnečertepienamun Saamunherihor/Herihor§ 1090 - 1080?

Pinudžemmeriamun/Pinudžem I., jeho královská titulatura zněla Hor Kanechetmeriamun Cheperchauresetepenamun§ ? 

Masahert/Masaharta§ ?

Hemnečertepiemamun Mencheperre§ ?

Džedchonsuefanch§ ?

Nesbanebdžed II. z Théb§ ?

Pinudžem II.§ ?

Pasebachajenniut, řec. Psúsennés III., převzal asi také vládu v Taně, poslední a jediný vládce této "dynastie", který kraloval v Thébách i v Taně; vládu kněží v Thébách ukončil zakladatel XXII. dynastie Šošenq I.§ ? - 945

 

Jiná řazení XXI. dynastie:

 

a.

Smendés§ 1085 - 1080

Psúsennés I.§ 1080 - 1040

Neferkare XII., Nefercherés§ 1040 - 1028

Amenófthis§ 1028 - 1018

?

Siamun§ 977 - 975

Psúsennés II.§ 975 - 945

 

b.

Herihor§ do 1080

Pinudžem I.§ 1080 - 1048

Masaherta§ krátce

Mencheperre§ 1048 - 1000

Smendés II.§ krátce

Pinudžem II.§ 1000 - 974

Psúsennés III.§ 974 - 945

 

XXII. dynastie, I. libyjská

(945 - 720, resp. 715, sídelním městem Tanis)

206. Hor Kanechetmeriresechajefemnesuersemataui Hedžcheperresetepenre ŠešonqmeramunnečerheqaJunu/Šošenk I., hebr. Šišak, řec. Sesónchósis/Sesónchis§ 945-924

207. Sechemcheperresetepenre Osorkonmeriamun/Osorkon I., hebr. Berach, řec. Osorthón§ 924-889

208. Heqacheperresetepenre Šešonqmeriamun/Šošenk II. (spoluvládce Osorkona I., zemřel dříve?)§ o možnosti, že se pod jeho jménem skrývají další královí, viz rok 924

209. Hedžcheperresetepenre Takelotmeriamun/Takelot I., řec. Takelóthis§ 889 - 874

210. Hor Kanachtmerimaatsechajsureernesutaui Usermaatresetepenamun Osorkonsabastetmeriamun/Osorkon II. (jako nominální spoluvládce v Thébách, Ammónův velekněz Hor Kanechetchajemwaset Hedžcheperre Setepenamun Horsaasetmeriamun/Harsiese)§ 874 - 850 (c. 870 - 860)

211. Hor Kanachtchajemwaset Hedžcheperresetepenre, saasetnečerheqawaset Takelotmeriamun/Takelot II.§ 850 - 825

212. Usermaatresetepenre/Usermaatresetepenamun Šošenk III.§ 825-764 (též 816 - 764)

213. Usermaatresetepenamun Pamimeriamun/Pami, Pimaj§ 764 - 758

213a. Mencheperre Ini IV.§ ?

214. Hor Userpechti Aacheperre Šošenk V.§ 758 - 730

215. Aacheperresetepenamun Osorkon IV.§ 730 - 720 či 715

 

XXIII. dynastie, II. libyjská

(809 - 715, sídelním městem Leontopolis a Théby)

216. Usermaatresetepenamun Pedubast§ 809 - 784

217. Juput I. (spoluvládce)§ 804 - 803

218. Usermaatre Šošenk IV.§ 784 - 778

219. Hor Kanechetchajemwaset Usermaatresetepenamun Osorkonsaasetmeriamun/Osorkon III.§ 778 - 750

220. Hor Wadžtaui Usermaatresetepenamun Takelot III.§ 750 - 748

221. Hor Nebmaacheru Usermaatresetepenamun Rudamun§ 748- 745

222. Usermaatre Auput/Juput II.§ 745 - 720

223. Usermaatreseriamun Šošenk VI.§ 720 - 715 (?)

 

XXIV. dynastie, I. sajská

(730 - 715, sídelním městem původně Sais, později Memfis/Mennofer)

224. Šepsesre Tefnacht§ 730 - 720

225. Wahkare Bekenrinef/Bakenrenef, řec. Bokchoris§ 720 - 715

Podle Manethóna jediným panovníkem XXIV. dynastie byl Bokchoris.

 

XXV. dynastie, nubijská či ethiopská

(730 - 655, sídelním městem Napaty a Memfis)

226. Hor Semataui/Seheteptowifi/Katowifi Chajemwaset Usermaatre/Mencheperre Meriamunpianchi Pije (též Pianchi)§ (751), 730 - 716

227. Hor Sebektaui Neferkare XIII. Šabaka§ 716 - 695

228. Hor Džedchau Džedkaure Šabataka, řec. Sebichós§ 695 - 690

229. Hor Qajchau Chujnefertemre Taharqa, řec. Tarkos nebo Tarakos, ass. Tarku, hebr. Tyrháka§ 690 - 664

230. Hor Wahmerut Bakare Tanutamun, ass. Tandamane, kúšit. Tanwet-amani§ 664 - 655

 

assyrská okupace (671 - 651)

Král Aššuru Aššur-acha-iddina (hebr. Asarhaddon) obsadil roku 671 celou Dolní zemi, v letech 666 - 664 Assyřané kontrolovali celý Egypt, včetně Horní země. Po dlouhých bojích byli Assyřané roku 655 definitivně vytlačeni z Théb a roku 651 král Aššur-báni-apli (hebr. Aššurbanipal), nástupce Aššur-acha-iddina, stáhl assyrské posádky i z Dolní země.

 

XXVI. dynastie, II. sajská

(664 - 525, sídelním městem Sais)

231. Hor Aaib I. Wahibre II. Psamtek I., řec. Psammétichos I.§ 664 - 610

232. Hor Siaib Wehemibre Nekau II., řec. Nechaó, Nekós II.§ 610 - 595

233. Hor Menechib Neferibre Psamtek II., řec. Psammétichos II., Psammúthis§ 595 - 589

234. Hor Wahibre Haaibre Wahibre, řec. Apriés/Uafris§ 589 - 568

235. Hor Semenmaat Chnumibre Ahmose II., řec. Amásis/Amósis§ 570 - 526

236. Anchkaenre Psamtek III., řec. Psammecherités§ 526 - 525

 

XXVII. dynastie, I. perská

(525 - 404)

237. Hor Semataui Mesutre Kembidžet, řec. Kambýsés II. (= pers. Kambudžija)§ 530 - 522, v Egyptě od roku 525

(237a, b. Bardya alias Smerdys, a Gaumáta, oba pouze nominálně§ 522)

238. Hor Menechib/Wernebmerišemau Seteture Deriuš, řec. Dáreios I. (pers. Darajawahuš)§ 522 - 486 [o Chabbašovi viz zde níže]

239. Xerxés I., per. Chšajárša, eg. Chašajaruša§ 486 - 465

(239a. Artabános, pouze nominálně§ 465)

240. Artaxerxés I. Makrocheir (= Artachašatra)§ 465 - 425

241. Xerxés II. alias Sogdis§ 425 - 424

242. Dáreios II. Nothos§ 424 - 404

243. Artaxerxés II. Mnémón (alias Arsakés)§ 404 - 359, v Egyptě pouze nominálně

 

XXVIIa. údělní vládci v Deltě, event. protiperští povstalci

Iret-Heru/Ierau, řec. Inarós, syn knížete či „krále“ Libyjců Psammeticha, povstalec v Deltě, podporován Hellény§ 463 - 453

Thannyrás, Inarův syn, vládl jako údělný dynasta v Deltě, a to s Artaxerxovým svolením§ od 453 - ?

Amunirdes, řec. Amenardés I., řec. Amyrtaios I., vládl v Deltě§ ? - cca. 450 (?)

Pausiris, syn Amyrtaiův, vládl v Deltě§ 450 (?) - ?

?

XXVIII. dynastie, III. sajská

(404 - 399, sídelním městem Sais)

244. Amenardés II., řec. Amyrtaios nebo Amonortais§ 404 - 399

 

XXIX. dynastie, mendétská

(399 - 380, sídelním městem Mendés ve východní Deltě)

245. Hor Aaib II. Baenremerinečeru Najefaaurud/Nefaarud I., řec. Neferités I.§ 399 - 393

246. Hor Aaibmeritaui Chenemmaatre Heker/Hakor, řec. Achóris či Akorés§ 393 - 380

247. Múthés§ 393

248. Hor Aapehtimarsepu Userresetepenptah Pašerienmut/Pšenmut, řec. Psamúthis§ 393

249. Nefaarud II., řec. Neferités II.§ 380

 

XXX. dynastie, sebennytská

(380 - 343, sídelním městem Sebennytos)

250. Hor Čemaa Cheperkare Nechtnebof I., řec. Nektanebós I.§ 380 - 361

251. Hor Chajemmaatsechemtaui Irimaatenre Džedhorsetepeniniheret/Džedhor II., řec. Tachós/Teós (II.)§ 361 - 360

252. Hor meritaui Senedžemibresetepenheret Nechthorenhebitmerienhathor, řec. Nektanebós II. (poslední domácí vládce, pak již jen cizinci, viz ale roky 338-336)§ 360 - 343

 

XXXI. dynastie, II. perská

(343 - 331)

 

253. Artaxerxés III. Óchos§ 359 - 338, v Egyptě od 343

254. Arsés/Artaxerxés IV.§ 338 - 336

254a. Chabbaš, Chababaša, Senenptah-setepentenen§ 338-336 [srov. případné zařazení pod Dáreia a Xerxa; pak by byl on posledním domácím vládcem, viz rok 343]

255. Dáreios III. Kodomannos§ 336 - 330, v Egyptě do roku 331

 

XXXII. dynastie, argívská/alexandrovská

(331 - 310)

256. Hor Mekemet/Heqaqemitekenchasut Setepenremeriamun Aluksindres, řec. Alexandros III. Veliký§ 336 - 323, v Egyptě od roku 331

257. a 258. Hor Wadžtaui Setepenkaremeriamun Pilipus, řec. Filippos III. Arrhidaios, a Hor Henuuserpehti Chajibresetepenamun Aleksindres, řec. Alexandros IV. Aigos§ 323 - 317, oba od roku 322 pouze nominálně, spoluvláda

Alexandros IV. Aigos (poslední panovník z rodu Argívského, potomků Hérákleových)§ 317 - 310, samostatně, jen nominálně

 

XXXIII. dynastie, ptolemájovská

(305 - 30)

Ptolemaios I. Sótér§ (322), Meriamun Setepenre§305 - 285

Ptolemaios II. Filadelfos I., Userkaen Meriamun§ 285 - 246

Ptolemaios II. a Arsinoé II. Filadelfos vládli spolu jako Theoi Filadelfoi§ 276 - 270

Ptolemaios III. Euergetés I., Juaen Nečerujsenuj Sechemanchre Setepamun§ 246 - 221

Ptolemaios IV. Filopatór I., Juaen Nečerujmenchuj Setepptahuserkare§ 221 - 205, (204)

Ptolemaios IV. a Arsinoé III. Filopatór vládli spolu jako Theoi Filopatores I.§ 211 - 204 (smrt Filopatóra I. byla dlouho skrývána)§

Ptolemaios V. Epifanés, Juaen Nečerujmerujit Setepptahuserkare§ 204 - 181

Ptolemaios VI. Filométór I., Juaen Nečerujperuj Setepenptah Chepriirimaatenamun§ 181 - 145

samostatně§ 181 - 176

s Kleopatrou II. jako Theoi Filométores I.§ 176 - 170

Ptolemaios VI. s Kleopatrou II. a Ptolemaiem VII. Euergetem II. (vulgo Fyskónem) jako Theoi Filométores II., první vláda§ 170

Kleopatra II. s Ptolemaiem VII. jako Theoi Filométores III., první vláda§ 170 - 169

(Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos§ 170 - 169, seleukovská vláda)

Theoi Filométores II., druhá vláda§ 169 - 164

Theoi Filométores III., druhá vláda§ 164 - 163

Theoi Filométores I., druhá vláda§ 163 - 145

Ptolemaios VIII. Filopatór II.§ 145

Ptolemaios VII., Kleopatrá II. a Ptolemaios VIII. jako Theoi Filométores IV.§ 145

Theoi Filométores III. se přejmenovali na Theoi Euergetai I.§ 145 - 144

Theoi Euergetai I. (Ptolemaios VII. s Kleopatrou II.) s Ptolemaiem Euergetem III. (vulgo Memfítés) jako Theoi Euergetai II.§ 144 - 142

Theoi Euergetai I. s Kleopatrou II. Euergetis jako Theoi Euergetai III., první vláda§ 142 - 133

Ptolemaios VII., Kleopatra III. a Ptolemaios Euergetés III. jako Theoi Euergetai IV.§ 133 - 131

Kleopatrá II. Sóteirá (Filométór Euergetis) Theoi Euergetai V. - Ptolemaios VII. a Kleopatra III.§ 130 - 124

Theoi Euergetai III., druhá vláda§ 124 - 118

(Theoi Euergetai V., druhá vláda§ 118 - 116)

Kleopatra II. a Kleopatra III. jako Theai Euergetai (předpokládáno)§ 116

Kleopatra III. Filométór Sóteirá II.§ 116 - 115

Ptolemaios IX. Sótér II. Filométór Filadelfos s Kleopatrou III. jako Theoi Filométores Sótéres I.§ 115 - 114

Kleopatra III., Ptolemaios IX. s Alexandrem I. jako Theoi Filométores Sótéres II.§ 114 - 108

Kleopatra III. s Alexandrem I. neboli králem Ptolemaiem X. Alexandrem I. Theem Filométorem III. jako Theoi Filométores Sótéres III.§ 108 - 101

Ptolemaios X. Alexandros I. Filométór III. s Bereníkou III. jako Theoi Filométores IV.§ 101 - 88

Ptolemaios XI. Sótér II. Filométór Filadelfos (vulgo Lathyros) s Bereníkou III. Filométór Filadelfos§ 88 - 80

Bereníké III. Filométór Filadelfos§ 80

Bereníké III. s Ptolemaiem XI. Alexandrem II. (smrtí Alexandra II. skončila legitimní linie Ptolemájovců)§ 80

Ptolemaios XII. Theos Filopatór Filadelfos Neos Dionýsos (vulgo Aulétés), Juaenpanečernehem Setepenptahirimaat§ 80 - 79

Ptolemaios XII. s Kleopatrou VI. Tryfainou II. Filopatór Filadelfos§ 79-58

Kleopatra VII. Tryfaina III. s Bereníkou IV.§ 58

Bereníké IV. (spolu se Seleukem VII., ?)§ 58 - 56

Bereníké IV. s Archeláem Kappadockým§ 56 - 55

Ptolemaios XII., druhá vláda§ 55 - 51

Kleopatra VIII. Filopatór s Ptolemaiem XIII. Filopatórem III. jako Theoi Filopatores II. (od r. 48 ve válce)§ 51 - 47

Kleopatra VIII. s Ptolemaiem XIV. Filopatorem IV. jako Theoi Filopatores III.§ 47 - 44

Kleopatra VIII. s Ptolemaiem XV. Filopatorem Filométorem (vulgo Kaisarión)§ 44 - 30

Ptolemaios XV. Filopatór Filométór, Juaenpanečernehem Setepenptahirimaatre Sechemanchamun§ 30

 

XXXIV. dynastie, protiptolemájovští povstalci

Harwennefer, Herwennefer, řec. Harmachis, Haronnófris, Hyr Gonafor§ 204 - 199

Anchwennefer, řec. Chaonnófris, Anchmachis, Anchonnófris§ 199 - 186

 

 

XXXV. římská doba

(od roku 30 př. n. l. do roku 641 n. l., kdy země dobyta muslimskými Araby)