Dynastové VIII. (Egypťané 1)

Seznamy vládců starého světa, viii.

 

V této části:

 

xxxvii. Egypt (a)

 

XXXVII. Králové Egypta

(číslování dynastií tradiční podle Manethóna, členění na říše je novodobé)

Panovníci užívali pěti jmen: Horova, Nebti/"dvou paní", zlatého, trůnního a osobního/rodného (reovského). Historie nejvíce uchovala poslední dvě a ta spolu s Horovým v CSD uvádím (po Horovu jméno trůnní a rodné, jsou-li všechna zachována; pořadová čísla slouží k orientaci):

 

1. král „Škorpión“ z Nechenu/Hierákónpole, král Horního Egypta, poslední svého „knížecího“ rodu. Dobyl Egypt až po Deltu. Bývá ztotožňován s čís. 2.§ zemřel 3236. Jména jeho předchůdců, "dynastie 0 a 00" v obou zemích viz roku 3500.

 

Thínské království, období archaické 

(I. - II. dynastie, 3236 - 2686; sídelním městem Čeni, řec. Thís u Abýdu)

 

I. dynastie (3236 - 2983)

[eg. titul Hor znamená "sokol", čteno též Har, Her, Heru; kopt. Hór, řec. Hóros, lat. Hórus, uváděna jména pouze horovská, trůnní a rodná]

2. Hor Nar/Narmer/Narmerčaj, pravděpodobně totožný s člověkem s osobním jménem Mén, Ménés, Mín§ 3236 - 3174

3. Hor Aha I., řec. Athóthis I.§ 3174 - 3127, resp. 3117

3a. Teti I./Atoti, řec. Athóthis I., asi identický s no. 3

4. Hor Džer alias Iti, Atti, Iteti, řec. Athóthis II. Kenkenés§ 3127, resp. 3117 - 3096, resp. 3086

5. Hor Džet/Wadžet Ittiu, řec. Uenefés/Onófris§ 3096, resp. 3086 - 3054, resp. 3073

6. Merit-Neit/Merineit, královna-regentka (?)§ krátce

7. Hor Den/Dewen Chasti/Sepati, řec. Usafais; zvaný též Udimu, první panovník s titulem „Král Horního a Dolního Egypta)§ 3054 - 3034, resp. 3053

8. Hor Anedžib/Adžib Meribiape, řec. Miebis§ 3034 - 3008, resp. 3027

9. Hor Semerchet Iri-nečer/Semsu (?), řec. Semempsés§ 3008 - 2990, resp. 3009

10. Hor Qa'a, řec. Biénechés či Ubienthés§ 2990 - 2983

10a. Hor Sneferka/Nefersieka§ ?

10b. král "Pták"/Hor Ba? (Sa, Geb?)§ ?

10c. Hor Sechet§ ?

II. dynastie (2983 - 2686)

11. Hor Hetepsechemuj Bedžatau, z toho řec. forma Boéthos/Bóchos§ 2983 - 2945

12. Hor Reneb/Nebre, resp. Nubnefer, Weneg, řec. Kaiechós§ 2945 - ? (nebo shodný s nos. 13-14a.)

13. Hor Ni-nečer či Ba-nečeru, řec. Binóthris§ ? - 2906

13a. Nub-nefer, jiný než no. 12?

14. Weneg/Uneg či Wadžnes (bez Horova jména)§ 2906 - 2889, nebo shodný s no. 12

14a. Wadžnes, řec. Tlás§ ?, snad shodný s no. 12 a 13

15. Sened, řec. Sethenés (bez Horova jména)§ 2889 - 2848

15a. Sechemib (-Perenmaat)§ ? viz no. 16 

16. Peribsen (rovněž bez Horova jména, jde o Setovo jméno; možná, že mu náleží Horovo jméno Sechemib, nebo jde o dva různé panovníky, no. 15a.)§ 2848 - 2766

17. Hor Aaka alias Neferkare I. (bez Horova jména), řec. Chairés§ 2766 - 2732

18. Neferka-Sokar, řec. Nefercherés (?)§ 2732 - 2724

19. "Hudžefa I.", "ztracené jméno", řec. Sesóchris§ 2724 - 2703

20. Chasechemuj (jediný ze známých vladařů používal Horovo i Setovo jméno), řec. Chenerés§ 2703 - 2686

 

Stará říše

(III. - VI. dynastie, 2686 - 2181; sídelním městen byl Mennofer/Memfis)

III. dynastie (2686 - 2613)

21. Hor Sanacht Nebka, řec. Necheróchis, Tyreis, Mesóchris či Sóyfis§ 2686 - 2667

21a. Hor Sanacht§ identický s no. 21?

22. Hor Nečerej-chet Nub-Hor alias Džoser, řec. Tosorthros§ 2667 - 2648

23. Hor Sechemchet Hetepren alias Džoserti, Džoserteti, Teti (II.), řec. Tosertasis§ 2648 - 2642

24. Hor Chaba, řec. Achés§ 2642 - 2636 (možná shodný s nos. 24a-b.)

24a. "Hudžefa II."§ ?

24b. "Sedžes"§ ?

25. Nebkare I., řec. Sefúris n. Mesóchris?§ 2636 - ?

25a. Neferkare II.§ ?

25b. Hor Qa-hedžet§ ?

25c. Hor Sa, možná identický s no. 21a.§ ?

26. Huni§ ? - 2613

IV. dynastie (2613 - 2498)

27. Hor Nebmaat Sneferu/Snofru, řec. Sóris, Súfis I.§ 2613 - 2589

28. Hor Medžedu Chufu, řec. Cheops/Cheóps (Hérodotos), Kefrén (Diodóros) či Súfis II. (Manethón)§ 2589 - 2566

29. Hor Cheper Radžedef/Džedefre, řec. Rhatoisés§ 2566 - 2558

30. Hor Userib Chafre, řec. Chefrén§ 2558 - 2533

31. Hor Baka/Bakare, řec. Bicheris§ krátce 2533

32. Hor Kachet Menkaure, řec. Mencherés/Mykerinos (tak Hérodotos)§ 2533 - 2505

33. Hor Šepsechet Šepseskaf, řec. Sebercherés/Seberkerés§ 2505 - 2498 (?)

[33a. podle Manethóna patřil do této dynastie i jistý Thamfthis (řec.), snad Džedefptah n. královna Chentkaus I.§ krátce (?)]

 

V. dynastie (2498 - 2345)

34. Hor Irimaat Userkaf, řec. Usercherés§ 2498 - 2491

35. Hor Nebchau Sahure, řec. Sefrés§ 2491 - 2477

36. Hor Userchau Neferirkare I. Kakaj, řec. Nefercherés§ 2477 - minim. 2467

37. Hor Sechemchau Šepseskare, řec. Sisirés§ 2467 - 2460

38. Hor Chaunefer Raneferef Isi, řec. Cherés§ 2460 - 2453

39. Hor Setibtaui Niuserre Ini I., řec. Rhathúrés§ 2453 - 2422

40. Hor Menchau Menkauhor Ikauhor/Horikau n. Ikau/Kaju, řec. Menchnés§ 2422 - 2414

41. Hor Džedchau Džedkare Isesi, řec. Tancherés§ 2414 - 2375

42. Hor Wadžtaui Unas (neměl druhé trůnní jméno), řec. Onnos či Únos§ 2375 - 2345

 

VI. dynastie (2345 - 2181)

43. Hor Sehoteptaui Teti III., řec. Othoés§ 2345 - 2333

44. Userkare/Weserkare§ krátce 2333

45. Hor Merejtaui Nefersahor/Merire Pepi I., řec. Fios§ 2333 - 2283

46. Hor Anchchau Merenre Nemtiemsaef/Antiemsaef I., řec. Methúsúfis§ jako spoluvládce 2292 - 2283, samostatně 2283 - 2278

47. Hor Nečerchau Neferkare III. Pepi II. (dříve také čteno Pjopej), řec. Fióps§ 2278 - 2184 (doložený světový rekord)

48. Hor X Anchkare Nemtiemsaef/Antiemsaef II., řec. Menthesúfis (cf. no. 66)§ 2184 - 2183

49. Hor Nečerikare§ krátce, popř. identický s no. 50

50. Saptah/Siptah Neitiqirti, Hellény zženštěn jako královna Nitókris§ 2183 - 2181

 

První mezidobí

VII. - X. dynastie, 2181 - 2040)

 

VII. dynastie (c. 2181)

podle Manethóna vládlo sedmdesát králů sedmdesát dnů, jméno neznáme žádné ("junta"?). Logicky tvoří celek s následující manethónovskou 

 

VIII. dynastie (c. 2181 - c. 2160)

51. Menkare (?)

52. Neferkare IV.

53. Neferkare V. Nebi

54. Džedkare Šemaj

55. Neferkare VI. Chendu

56. Merenhor

57. Neferkamin I.

58. Nikare I.

59. Neferkare VII. Tereru

60. Neferkahor

61. Neferkare VIII. Pepiseneb

62. Neferkamin II. Anu

62. Qakare Ibi 

63. Neferkaure

64. Neferkauhor Chujujhapi

65. Neferirkare II.

66. Sechemkare/Anchkare (? = no. 48?)

67. Hor Demedžibtaui Wadžkare, vide 2170

68. Iti

68a. Imhotep

68b. Hetep/Hotep (= no. 68a?)

68c. Chuj

68d. Isu

68e. Ijčenu

 

Hérákleopolská říše

(IX. - X. dynastie, c. 2160 - 2130, resp. 2040; sídelním městem Henen-nesut/Neni-nesu, Ninsu, řec. Hérákleopolis, dn. Ihnásja al-Madína

IX. dynastie (2160 - 2130)

69. Wahkare I. Cheti, řec. Achthoés I.§ 2160 - ?

70. ?§ ?

71. Neferkare IX.§ ?

72. Hor Meribtaui Meriibre n. Meriibre Cheti§ ?

73. Neferkare X. Cheti, řec Achthoés II. (?)

74. - 82. Setut/Senen-[...], [...], Merej-[...], Šedet-[...], Hu[...], [...], [...], [...] a User?-[...]§ všichni do c. 2130 (?)

 

X. dynastie (2130 - 2040)

83. Nebkaure Cheti§ 2130 - ?

84. Wahkare II. Cheti, řec. Achthoés III. (?)§ ? - cca. 2100

85. Merikare§ cca. 2100 - 2050

86. poslední z dynastie, jehož jméno neznáme§ krátce cca. 2040

 

XI. dynastie, I. thébská (2133 - 1991)

87. Hor Tepia Mentuhotpe I.§ krátce 2133

88. Hor Sehertaui Antef I.§ 2133 - 2118

89. Hor Wahanch Antef II.§ 2118 - 2069

90. Hor Nachtnebtepnefer Antef III.§ 2069 - 2061

91. Hor Sanchibtaui, od roku 2047 Hor Nečerihedžet a nakonec Hor Šemataui Nebhapetre Mentuhotpe II. (ukončil roku c. 2040 panování X. dynastie a tím celé hérákleopolské říše, začátek střední říše)§ 2061 - 2010