Dynastové VIIII. (Egypťané 2)

 

Seznamy vládců starého světa, viiii.

 

V této části:

 

xxxvii. Egypt (b)

Střední říše

(XI. - XII. dynastie, 2040 - 1786)

92. Hor Seanchtowejef Seanchkare/Seneferkare Mentuhotpe III.§ 2010 - 1998

93. Hor Nebtowej Nebtowejre Mentuhotpe IV.§ 1998 - 1991

93a. Hor Senefertowejef Qakare Sareini/Qakare Ini§ ? jen v Núbii/vzdorokrál?

93b. Hor Geregtowejef Ijibchentre§ ? jen v Núbii/vzdorokrál?

93c. Menechkare Segerseni§ ? jen v Núbii/vzdorokrál?   

 

XII. dynastie (1991 - 1786)

94. Hor Wehemmesut Sehetepibre I. Amenemhet I., řec. Ammenemés I.§ 1991 - 1962

95. Hor Anchmesut Cheperkare Senwosret I. (Senusert), řec. Sesóstris I. § 1972 - 1962 jako spoluvládce svého otce, 1962 - 1929 vládl sám a 1929 - 1928 jako spoluvládce se svým synem, čís. 96.

96. Hor Hekenemmaat Nebukaure Amenemhet II., řec. Ammenemés II.§ 1929 - 1928 jako spoluvládce svého otce, čís. 95., 1928 - 1897 vládl sám, 1897 - 1895 jako spoluvládce se svým synem, čís. 97.

97. Hor Sešemutowej Chacheperre Senwosret II., řec. Sesóstris II.§ 1897 - 1895 jako spoluvládce svého otce, čís. 96, 1895 - 1878 vládl sám

98. Hor Nečericheperu Chakaure Senwosret III., řec. Sesóstris III.§ 1878 - 1843

99. Hor Aabau Nimaatre Amenemhet III., řec. Ammerés§ 1843 - 1798 vládl sám, 1798 - 1797 jako spoluvládce svého syna, čís. 100

100. Hor Cheper-cheperu Maacherure Amenemhet IV., řec. Ammenemés III.§ 1798 - 1797 jako spoluvládce svého otce, čís. 99, 1797 - 1790 vládl sám

101. Hor Meritre Sobkkare, řec. Skemiofris (královna)§ 1790 - 1786

101a. Hor Seanchibtowej Seanchibre§ ? 

 

Druhé meziobdobí

(XIII. - XVII. dynastie, 1786 - 1570)

 

XIII. dynastie

(1786 - 1633, sídelním městem Ič-towej a Memfis)

101b. Hor Sechem-nečeru Chujtowejew Wegaf

102. Hor Sechemkare I. Amenemhet VI. Senbuef§ 1786 - 1781 + x

103. Hor Chajbau Sechemrechujtowej§ ? - cca. 1770

104. Ameni Qemau§ jeden rok

105. Hor Susechtowej Sehetepibre§ ?

105a. Semenkare Iufni/Efni

106. Hotepibre Qemau-sa-hor-nedž-her-jotef/Hornedžherjotefsaqemau§ ?

107a. Sewadžkare (trůnní jméno)§ ?

107b. Nedžemibre (trůnní jméno)§ vládl pouze několik dnů

107c. Hor Sematowej Chajanchre Sobekhotep, Sobkhotpe II./Sobekhotepre§ ?

108. Renseneb Amenemhet VII.§ vládl čtyři měsíce

109. Hor Hetepibtowej Awibre Hor I.§ ?

110. Hor Heriteptowej Sedžefakare Kaj Amenemhet VIII.§ ?

111. Hor Menech-[x] Sechemrechujtowej Amenemhet IX. Sobekhotep§ ?

111a. Hor Džedcheperu Userkare II. Chendžer (Neegypťan?)§ ?

111b. Semenchkare I. Emrameša/Imiramešta§ ?

111c. Sehotepkare Antef/Anjotef§

111d. [x]-i[bre] Set/Sutech§ 

111e. Hor Chujtowej Sechemre Sewadžtowej Sobekhotep III.§ všichni před c. 1740

112. Hor Geregtowej Chasechemre Neferhotpe I.§ c. 1740 - 1730

112a. Menwadžre Sihathor/Sahathor§

112b. Hor Anchibtowej Chaneferre Sobkhotpe IV., řec. Chenefrés§ do c. 1720

112c. Chahotepre (n. Merihotpere?) Sobkhotpe V.§

112d. Wahibre Jajebi/Jajb n. Ibiau§ kolem c. 1700

112e. Merineferre Aja/Eje§ do c. 1676

113.  Merihotepre Sobekhotpe VI.§ ?

113a. Merihotepre Ini/Ani§ 

113b. Seanchenre/Sewadženre-sewadžtu§

113c. Merisechemre Ined/Neferhotpe II.§

113d. Sewadžkare Hori§ 

114. Merkaure Sobkhotpe VII.§ ? 

115. Hor Wadžchau Džedhotepre Dedumose I.§ 

115a. Džedneferre Dedumose II., řec. asi Tútimaios (totožný s no. 115?)§ ? 

116. [x]-maatre Ibi II.§ ?

116a. [x]-webenre Hor II.§

116c. Se[x]kare§

116d. Sewahenre Senebmiu§

116e. Sechaenre§

116f. Mercheperre§

116g. Merkaa§

117. Hor Wehemanch Seneferibre Senwosret IV.§

118. Džedanchre Montemsaf§  

119. Hor Wadžchau II. Sechemreseanchtowej Neferhotpe III.§ c. 1650

119a. Merianchre Mentuhotpe V.§ 

119b. Usermont/Montuser§ 

119c. Sechemreseusertowej Sobkhotpe VIII.§ 

120. Merišepesre Ini I.§ ?

121. Sewadžare Mentuhotpe VI.§ ?

122. Hor Sewadžtowej Menchaure Senaaib§ ?

123. Sechemreneferchau Upuautemsaf/Wepwawetemsaf§ 

124. Sechemrechujtawej Penčeni/Pentini§ 

125. Weseribre/Useribre Senebkaj§ 

126. Maare Sobkhotpe IX.§

127. Abaj§

128. Aqen§

129. Sebekaj (možná Amenemhet VII. nebo některý ze Sobkhotepů)§ 

130. Chujqer§ ?

131. Sehekaenre Seanchptah§ ?

132. Nerkare§ ?

133. Sikare§ ?

133a. Hor Nehsej/Nehesej (poslední král XIII. dynastie, „vládl“ v Avaridě, sídle Hyksů)§ ? - do 1633

pokračováním XIII. dynastie je dynastie XVII. (II. thébská)

 

XIV. dynastie, ksojské království, západní Delta

(1786 - 1603)

Jména všech 76 místních panovníků, jak je spočetl kdysi Manethón, neznáme, více než třicet jich je známo z velmi poničeného Turínského kanónu, panovníci téměř bez historických památek a přináležitost do této skupiny spíše symbolická (většinou trůnní jména).

141 (úhrnné číslo pro celou dynastii): [neznámý], Aasehre Nehesej/Nehesi, "Núbijec" (doložen archeologicky, začal vládnout c. 1786 = no.133a), Chatire/Chatitre, Nebfaure, Sehabre, Merdžefare (doložen nápisně, vládl c. dva roky), Sewadžkare (srov. stejné trůnní jméno ve Třinácté dynastii), Nebdžefare, Ubenre, [x]-džefare, [x]-ubenre, Auibre, Heribre, Nebsenre (vládl pět měsíců s dvacet dnů), Secheperenre (vládl dva měsíce a jeden den), Džedcharure (dva měsíce a pět dnů), Seanchibre, Kanefertemre (20. král seznamu), Sechem-[x]-re, Kakemetre, Neferibre, A-[xx] (vlastní jméno), Chakare, Anchkare, Semenenre Hepu, Džedkare Anati, [x]-kare Bebnem (29. král, též Bebhem, Asiat), asi poslední z dynastie; nezařaditelná jsou jména králů Senefer-[x]-re, Menibre, Džed-[x]-re, Saket, Ar-[xx], Sa-Sobek (poslední tři jména jsou osobní). 

 

Vláda Hyksů

(XV. - XVI. dynastie, 1720 - 1567, vládly paralelně)

XV. dynastie, „Velcí“ Hyksóvé

(sídelním městem Auaris, kde od 1720 sídlili hyksští šejkové)

134. Aqen (první známý král Hyksů)

135. Šarek či Šalek, Hor Maaibre Šeši, řec. Salitis§ 1673 - 1662

136. Jaqobher/Jak-Baal či Jaked-Baal, Hor Meriuserre Jaqobher, řec. Bnón či Beón§ 1662 - 1655

137. Chjan či Chajana, Hor Ineqtowej Seuserenre, řec. Iannás či Staan§ 1655 - 1615

138. Hor [x]seheteptowej Aa-user-re, Auserre, řec. Apófis I.§ 1615 - 1570

139. Aaqenenre, řec. Apófis II. (nebo jedna osoba s předcházejícím?)§ 1570 - 1567

140. Aasebre Chamudi (?), řec. snad Archlés či Assis (pak byli Hyksóvé králem XVIII. dynastie Ahmosem I. vytlačeni zpět do Palestiny a zde vyhubeni)§ krátce 1567

 

XVI. dynastie, „Malí“ Hyksóvé

(bez časových údajů, lokální knížata jednotlivých kmenů:)

(pod číslem 141 vide XIV. dynastii, archeologicky doložena pouze jména)

142. Anather/Anat-Haddu

142a. Aperanat/Aperenati

143. Semqen

143a. Sekerher, Sokarhor/Sikru-Haddu

143b. Nebuuser Jamu

144. Seneferanchre Pepi III.

145. Nebmaatre

146. Aahetepre

147. Sechaenre Jaqebmu

148. Chauserre Aamu

149. Nebchepešru Apófis III. (?poslední ze XVI. dynastie?)§ kolem 1567

další nápisně doložení: Aanečerire, Meribre, Nubanchre, Nikare II., [x]kare, [x]kare, [x]kare, Wadžed, Chaweserre Qar/Qur, Šenes, Anak/Inek, dvě jména na Turínském kanónu zničena: A[x], Ap[x] 

 

XVII. dynastie, II. thébská

(cca. 1650 - 1567, sídelním městem Théby; je pokračováním dynastie XIII, která existovala v Horním Egyptě do roku 1633)

150. Hor Wahanch Sechemrewahchau Rehotpe/Rahotep alias Sechemrewahanch§ cca. 1650 - 1647

150a. Hor Hotepnečeru Sechemrewadžchau Sobekemsaf I§ ?

151. Hor Wepmaat Sechemrewepmaat Antef/Anjotef, Iniitefas V. („Starší“)§ 1647 - 1645

152. Sechemre-heru-her-maat Antef/Anjotef VI. („Mladší“)§ 1645 - 1644

153. Sechemre-šedtowej Sobkemsaf II.§ 1644 - 1629

154. Hor Ičiemnechtu Sechemresementowej Džehuti§ 1629 - 1628

155. Seanchenre Mentuhotpe VI.§ 1628 - 1627

156. Hor Sewadžtowej Sewadženre Nebirirau I.§ 1627 - 1621

157. Neferkare IX. Nebirirau II.§ krátce 1621

158. Semenre§ cca. 1620

159. Seuserenre Bebianch§ 1620 - 1608

160. Sechemre-šedwast§ 1608 - 1605

161. Hor Nefercheperu Nebucheperre Antef/Anjotef VII.§ 1605 - cca. 1600

162. Hor Merimaat Senachtenre Ahmose§ ?

163. Seqenienre I. Tao I. („Starší“, současník Apófia I.)§ ?

164. Hor Chajem-Waset Seqenienre II. Tao II. („Udatný“, shodný s no. 163?)§ ? - 1577

165. Hor Chaj-her-neset-ef Wadžcheperre Kamose§ 1577 - 1570

165a. panovník nezařaditelný stejně jako již uvedení: Heqa-Ptah