Dynastové I. (Seleukovci, Anatolie)

Seznamy vládců starého světa, I.

 

(pozdější panovníky a volené představitele s mapami a vlajkami středověkých, novověkých a moderních států viz vyčerpávající webovou encyklopedii worldstatesmen.org)

 

V této části:

 

i. Seleukovci, ii. Kommágéné, iii. Kappadokie, iv. Bíthýnie, v. Pontos, vi. Kilikie, vii. Bosporos Kimmerský, viii. Galatie, ix. Paflagonie, x. Attalovci

 

I. Seleukovští vládcové a usurpátoři, vládcové hellénistické Syrie

 

1. Seleukos I. Níkátór (samostatně)§ 305-292

 

2. Seleukos I. Níkátór a Antiochos I. Sótér§ 292-281

 

3. Antiochos I. Sótér a Seleukos§ 281-268

 

4. Antiochos I. Sótér a Antiochos II. Theos§ 268-261

 

5. Antiochos II. Theos§ 261-246

 

6. Seleukos II. Kalliníkos alias Pógón§ 246-225

 

6a. usurpátor: Antiochos Hierax§ 242-228 

 

7. Seleukos II. Kalliníkos a Seleukos (Alexandros) III. Sótér alias Keraunos§ ?-225

 

8. Seleukos III. Sótér§ 225-223

 

9. Antiochos III. Megas (I. samostatně)§ 223-211

 

9a. usurpátor: Achaios ml.§ 221-213

 

10. Antiochos III. Megas a Antiochos, jeho syn (bez dynast. přívlastku)§ 211-192

 

11. Antiochos III. Megas (II. samostatně)§ 192-189

 

12. Antiochos III. Megas a Seleukos IV. Filopatór§ 189-187

 

13. usurpátoři za Antiocha III.:§

                  Molón§ 221-220

                  Achaios (II.)§ 221-213

 

14. Seleukos IV. Filopatór§ 187-175

 

15. Antiochos (bez dynast. přívlastku), syn Seleuka IV.§ 175

 

16. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos vulgo Epifanés (I. samostatně)§ 175

 

17. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos a Antiochos, syn Seleuka IV.§ 175-170

 

18. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos (II. samostatně)§ 170-165

 

19. Antiochos IV. Theos Epifanés Níkéforos a Antiochos V. Eupatór§ 165-164

 

20. Antiochos V. Eupatór§ 164-162

 

21. Démétrios I. Sótér§ 165-150

 

22. usurpátoři za Démétria I.:§

                   Tímarchos, Král králů§ 161

                   Alexandros I. Theopatór Euergetés vulgo Balas§ 152-150

 

23. samostatná usurpace:§

                    Alexandros I. Theopatór Euergetés§ 150-146

 

24. intervence:§

                   Alexandros I. Theopatór Euergetés§ 146-145

                   Ptolemaios VI. Filométór I.§ 146

                   Démétrios II. Filadelfos Níkátór vulgo Níkátór (1. vláda)§ 146-145

 

25. Démétrios II. Filadelfos Níkátór (1. vláda, suverenní)§ 145

 

26. Démétrios II. Filadelfos Níkátór (1. vláda, s protikrálem)§ 145-138

 

27. usurpátoři za Démétria II.:§

                   Antiochos VI. Epifanés Dionýsos§ 145-140

                   Tryfón Autokratór, občansky Diodotos§ 140-137

 

28. Antiochos VII. Euergetés Sótér vulgo Sidétés§ 138-129

 

29. Démétrios II. Theos Níkátór (2. vláda)§ 130-125

 

30. usurpátor za Démétria II. (za 2. vlády):§

                   Alexandros II., občansky Zabinás§ 128-123

 

31. Kleopatrá Theá Euetériá, dcera Ptolemaia VI.§ 125-124

 

32. usurpace za Kleopatry Euetérie:§

Seleukos V. (narozen jako Démétrios)§ 125-124

 

33. Kleopatrá Theá Euetériá a Antiochos VIII. Epifanés Filométór Kalliníkos vulgo Grýpos§ 124-120

 

34. Antiochos VIII. Epifanés Filométór Kalliníkos, vláda samostatn᧠120-96

 

rozdělení Syrie na království potomků Démétria II. a jeho bratra Antiocha VII. (de facto):§ 114

 

a. vládci v Antiochii:

35. Antiochos IX. Filopatór vulgo Kýzikénos§ 114-95

36. Seleukos VI. Epifanés Níkátór, spojil nakrátko celou doménu Seleukovců§ 95

37. Antiochos X. Eusebés Filopatór§ 95-83

37a. Kleopatrá V. Seléné I. s Antiochem XIII. Filométorem§ 83-69

 

b. vládci na syrském pobřeží a v Kilikii:

38. Seleukos VI. Epifanés Níkátór, cf. pod č. 36§ 96-95

39. Antiochos XI. Epifanés Filadelfos a Filippos I. Filadelfos§ 95

40. Filippos I. Epifanés Filadelfos§ 95-83

 

c. vládci v Damašku (do roku 84):

41. Démétrios III. Theos Filopatór Sótér vulgo Eukairos nebo Akairos§ 95-88

42. Antiochos XII. Epifanés Filopatór Kalliníkos vulgo Dionýsos§ 88-84

 

43. intervence:§

                 Tigránés I. Arménský, Král králů§ 83-69

 

44. Antiochos XIII. Eusebés (?) Filadelfos Filométór vulgo Asiátikos§ 69-64

 

45. usurpátor za Antiocha XIII.:§

                  Filippos II. Filorhómaios§ 65-64

 

46. Seleukos VII. vulgo Kybiosaktés (není v pramenech titulován jako král, vládl mimo Antiocheji, b. no. 44), poslední známý Seleukovec§ 64-56

 

47. S. P. Q. R. I.§ 64-34

 

48. Ptolemaios XVI. Filadelfos II.§ 34-30

 

49. S. P. Q. R. II.§ 30 př. n. l. - 636 n. l.

 

 

II. Vládcové Kommágény

(jinou následnost kommagénských dynastů po roce 31 viz v CSD roku 29)

 

1. Aroandés I. (Orontés)§ doba neznámá

 

2. Artasmás (oba jen dynastové v Samosatách)§ doba neznámá

 

3. Samos I. (již dynasta v Kommágéně)§ kolem roku 250

 

4. Arsamés (dynasta v Arménii)§

 

5. Aroandés II. (Orontés)§ kolem r. 200

 

6. Ptolemaios (první s královským titulem)§ 164-130

 

7. Samos II. Theosebés Dikaios (spolu s královnou Ísiás Filostorgos)§ 130-98

 

8. Mithridátés I. Kalliníkos§ 98-69

 

9. Antiochos I. Theos Dikaios Epifanés Filorhómaios Filellén§ 69-38

 

10. Mithridátés II.§ 38-31

 

11. Antiochos II.§ 31-29

 

12. Mithridátés III.§ 29-20

 

13. Antiochos III.§ 20-17 n. l.

 

14. S. P. Q. R.§ 17-38

 

15. Antiochos IV. Epifanés I.§ 38-72

 

16. Antiochos V. Epifanés II. a Antiochos VI. Kalliníkos§ ?

 

17. S. P. Q. R.§

[rod kommágénských dynastů měl nepochybně dlouhého trvání; cos. suff. roku 109 n. l. byl jistý C. Iulius Antiochus Epiphanes Philopappus/Gáios Iúlios Antiochos Epifanés Filopappos, syn C. Iulia Archelaa Antiocha Epiphana (asi vnuk Antiocha IV.) s Claudií Capitolinou (zemřel roku 116 n. l.) a cos. roku 431 n. l. byl Antiochus (z téhož rodu?)]

 

 

III. Ariaráthovští a ariobarzánovští vládcové Kappadoků a usurpátoři

 

V podání Diodórově odvozovala dynastie svůj původ nepřímo od perského Kýra. Kýrův otec Kambýsés měl sestru Atossu, která provdána za Farnaka, údajně krále v Kappadokii, měla syna jménem Gallos (nikde nedoložen), jehož synem byl Smerdis, jeho Artamnés/Artamenés a toho Anafás I./Onofás alias Otanés, který v počtu sedmi spiklenců dostal k moci Dáreia I. a za odměnu dostal potvrzenu dědičně a bez tributu Kappadokii. O perském původu Ariaráthovců a přízni s Achaimenovci panovala v klasických pramenech shoda. 

Jeho synem byl Anafás II., který měl dva syny jménem Datamés a Arimnaios. Tento Datamés není totožný s prominentním satrapou, který povstal proti Artaxerxovi II., který byl rodem Kár, po matce Paflagon. Následoval Datamův syn Ariamnés, který měl syna Ariarátha a Holoferna, který přišel o život za egyptského tažení Artaxerxa III. roku 343sq. Po padesátileté vládě otcově dosedl na trůn Ariaráthés I. a poněvadž neměl mužského potomka, adoptoval staršího ze synů Holofernových Ariarátha II. (jeho bratrem byl Arysés, který v historii stopu žádnou nezanechal). 

 

1. Ariaráthés I. (dynasta)§ 330-322

 

2. (diadochové:§

Eumenés z Kardie§ 322-321

Níkánór§ 321-311

Antigonos I. Monofthalmos§ 311-301)

 

3. Ariaráthés II. (dynasta)§ 301-280

 

4. Ariamenés (již královský titul)§ 280-230

 

5. Ariaráthés III.§ 230-220

 

6. Ariaráthés IV. Eusebés§ 220-164

 

7. Ariaráthés V. Eusebés Filopatór I. (narodil se jako Mithridátés)§ 164-130

 

8. (Orofernés Níkéforos)§ 159-156

 

9. Nýsa Láodiké§ 130-125

 

10. Ariaráthés VI. Epifanés Filopatór§ 125-111

 

11. Ariaráthés VII. Filométór§ 11-99

 

12. Ariaráthés VIII. Eusebés Filopatór II.§ 99-86

Ariaráthés VIII., 1. vláda§ 99-96

 

13. Ariaráthés IX.§ 98

 

14. Ariobarzánés I. Filorhómaios§ 96-62

Ariobarzánés I, 1. vláda§ 96-93

Ariaráthés VIII., 2. vláda§ 93-92

Ariobarzánés I., 2. vláda§ 92-90

Ariaráthés VIII., 3. vláda§ 90-89

Ariobarzánés I., 3. vláda§ 89

Ariaráthés VIII., 4. vláda§ 89-86

interregnum§ 86-85

Ariobarzánés I., 4. vláda§ 85-83

římská okupace§ 83-82

Ariobarzánés I., 5. vláda§ 82-67

armenská okupace§ 67-66

Ariobarzánés I., 6. vláda§ 66-62

 

15. Ariobarzánés II. Filopatór§ 62-52

 

16. Ariobarzánés III. Eusebés Filorhómaios§ 52-42

 

17. Ariaráthés X. Eusebés Filadelfos§ 42-36

 

18. Archeláos Filopatris Ktistés§ 36-17 n.l.

 

19. S. P. Q. R.§

 

 

IV. Královská dynastie Bíthýnů

 

1. Doidalsés, dynasta§ konec 5. st.

 

2. Boteirás, dynasta§ zač. 4. st.

 

3. Bás, dynasta§ 377-327

 

4. Zipoités I., dynasta, od r. 297/6 král§ 327-280

 

5. Níkomédés I.§ 280-246

 

6. (Zipoités II.§ 280-277)

 

7. Ziaélás§ 246-229

 

8. Prúsiás I. Chólos§ 229-182

 

9. Prúsiás II. Kynégos§ 182-149

 

10. Níkomédés II. Epifanés§ 149-95

 

11. Níkomédés III. Euergetés Filopatór§ 95-74

 

12. (Níkomédés IV. Filopatór - Sókratés Chréstos§ 91-89)

 

13. Níkomédés V.§ 74

 

14. S. P. Q. R.§

 

podle jiné chronologie králů jménem Níkomédés po roce 149 vypadá řazení:

Níkomédés II. Epifanés§ 149-128 n. 127

Níkomédés III. Euergetés§ 128 n. 127-asi 94

Níkomédés IV. Filopatór§ asi 94-74, pak provincie 

 

 

V. Vládcové království Pontos

 

1. Orontobatés n. Rhodobatés§ zač. 4. st.

 

2. Mithridátés I.§ zemř. 362

 

3. Ariobarzénés I. (vše dynastové)§ 362-337

 

4. Mithridátés II., dynasta v Kiu§ 337-302

 

5. Mithridátés III. Ktistés, král§ 302-266

 

6. Ariobarzánés II.§ 266-249

 

7. Mithridátés IV. Filopatór Filadelfos§ 249-190

 

8. Farnakés I.§ 190-169

 

9. Mithridátés V. Euergetés§ 169-121

 

10. Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos§ 121-63

 

11. západní část: S. P. Q. R. (připojena k Provincii Bithynia)§ od roku 64

12. východní část: S. P. Q. R.§ 64-46

 

13. Farnakés II.§ 47

13.a. Mithridátés z Pergamu§ 47-46 

14. Dáreios, král. titul§ 46-36 (?)

[14.a. Arsakés§ 36] 

15. Polemón I. Eusebés§ 36-8

 

16. Pýthodóris§ 8 př. n. l.-22 n. l.

 

17. Antónia Tryfaina§ 22 n. l.-49 n. l.

 

18. Polemón II. (od roku 38-49 král Bosporu)§ 49-64

 

19. S. P. Q. R.§ 

 

pontští králové podle jiné chronologie:

na perské satrapy Frygie Ariobarzána I. (není zde výše), Mithridáta I., Ariobarzána II. (362-337) a Mithridáta II. (do 332) rodově navazoval roku 302 Mithridátés I. Ktistés vládnoucí do roku 266. Po něm Ariobarzánés panoval do roku c. 250, Mithridátés II. do c. 220, Mithridátés III. do c. 195 (oba nejsou s chronologii, rozdělují dlouhou vládu Mithridáta IV.), Farnakés I. do c. 170, Mithridátés IV. do c. 150, Mithridátés V. do c. 120, Mithrdiátés VI. do 63. Viz též roky 302 a 249.

 

 

VI. Králové Kiliků

 

1. Tarkondimotos I. Filantónios§ 64-31

 

2. Filopatór (= Tarkondimotos II. Fil.)§ 31-30

 

3. Tarkondimotos III.§ 30-17 n.l.

 

4. S. P. Q. R.§ 17-42

 

5. Polemón II. Pontský§ 42-64

 

6. S. P. Q. R.§

 

 

VII. Archonti a králové v Pantikapaiu, vládcové Bosporské říše

 

a. Spartokovci

 

1. Spartokos I.§ 438-433

 

2. Seleukos§ 433-393

 

3. Satyros I. (spoluvládce)§ (433), 393-389

 

4. Leukón I.§ 389-349

 

5. Spartokos II.§ 349-344

 

6. Pairisados I. (spoluvládce)§ (349), 344-310

 

7. Satyros II.§ 310-309

 

8. Prytanis§ 309

 

9. Eumélos (poslední archón)§ 309-304

 

10. Spartokos III. (král. titul)§ 304-284

 

11. Pairisados II.§ 284-245

 

12. Spartokos IV.§ 245-215

 

13. Kamasaryé Filoteknos a Pairisados III.§ 215-190

 

14. Kamasaryé Filoteknos a Pairisados IV. Filométór§ 190-po r. 175

 

15. Pairisados IV. Filométór§ po r. 175-160

 

16. Spartokos V. a Leukón II.§ "krátce"

 

17. Leukón II.§ do asi 150

 

18. Hygiainón (archón)§ (roční) úřední období

 

19. Pairisados V. (poslední z dynastie Spartokovců, král. titul)§ do 108

 

20. Saumakos (I.)§ 108-107

 

b. Mithridátovci

 

21. Mithridátés VI. Eupatór Dionýsos Pontský (Mithridátés I., první personální unie s Královstvím Pontu)§ 107-80

 

22. Macharés§ 80-65

 

Mithridátés VI., druhá vláda§ 65-63

 

23. Farnakés II. Basileus basileón megas, roku 47 druhá personální unie s Pontem§ 63-46

23a. Mithridátés II. Pergamský§ 46 nominálně 

 

24. Asandros (král od r. 44)§ 46-19: Ti. Iúlios A. Filokaisar Rhómaios

 

25. Dynamis§ 19-15

 

26. Polemón I. Eusebés Pontský a Dynamis§ 15-14

 

27. Polemón I. Eusebés Pontský (třetí personální unie s Královstvím Pontu)§ 14-8

 

28. Aspúrgos§ 8 př. n. l.-38 n. l.

 

29. Mithridátés III.§ 38-45

 

30. Kotys I.§ 45-63: až do konce dynastie plným jménem Ti. Iúlios NN Filokaisar Filorhómaios Eusebés

 

31. provincie S. P. Q. R.§ 63-68

 

32. Rhéskúporis I.§ 68-c. 90

 

33. Sauromatés I.§ c. 90-123

 

34. Kotys II.§ 123-132

 

35. Rhoimétalkés§ 132-153

 

36. Eupatór§ 153-c. 170

 

37. Sauromatés II.§ c. 170-210

 

38. Rhéskúporis II.§ 210-227

 

39. Rhéskúporis III., jeho spoluvládce (?)§ do 227

 

40. Kotys III.§ 227-234

 

41. Sauromatés III., jeho spoluvládce§ do c. 232

 

42. Rhéskúporis IV., spoluvládce Kotya III.§ c. 232-234

 

43. Ininthiméos, krátce spoluvládce Kotya III., pak panovník§ 234-c. 240

 

44. Rhéskúporis V.§ c. 240-276

 

45. Farsanzés, jeho spoluvládce§ ?-c. 254

 

46. Syngés, spoluvládce č. 44§ c. 254-256

 

47. Teiranés, spoluvládce č. 44 do 276, pak panovník§ 276-279

 

48. Sauromatés IV., spoluvládce č. 47§ 276

 

49. Thothórsés, spoluvládce č. 44 od 276, panovník§ 279-308

 

50. Rhéskúporis VI., spoluvládce č. 49 od roku 303§ 308-342

 

51. Rhadamasadés, spovládce č. 50§ 308-323

 

konec mincovní ražby známe ještě jména Chédosbios, snad další syn Rhéskúporida IV., a asi dva Sauromatové§

 

V datování vládců Bosporské říše panuje značná nejednota. Zde příkladem interpretace odlišná (o Bosporské říši je nedostatek písemných pramenů, příslušné údaje se získávají z materiálů epigrafických a numismatických):

 

........

Pairisados II.§ 284/3-c. 245

Spartokos IV.§ c. 245-240

Leukón II§ 240-220

Hygiainón§ 220-200

Spartokos V.§ 200-180

Pairisados III.§ 180-150

Pairisados IV.§ 150-125

Pairisados V.§ 125-109

(interregnum)§

Mithridátés VI.§ 107-63

Farnakés II.§ 46-47

Asandros§ 47-17

Dynamis, první vláda§ 17-16

Scribonius§ 15?

Polemón I. Pontský§ 14-8

Dynamis, druhá vláda§ 8-7/8 n.l.

neznámý král§ 2 roky

Aspúrgos§ 10/11 n.l.-37/8 n.l.

atd.§

 

 

VIII. Králové Galatů

 

1. Déiotaros I., první vláda§ 64-58

 

2. Brogitaros§ 58-53

 

Déiotaros I., druhá vláda§ 53-41

 

(interregnum)§

 

3. Kastór (II.)§ 40-36

 

4. Amyntás (byl i králem Lykáonů, Isaurů, Pamfylů a v západní Kilikii)§ 36-25

 

5. S. P. Q. R.§ od r. 25

 

 

IX. Králové Paflagonů

 

1. Pylaimenés I. (jen dynasta?)§ před r. 132-107

 

2. Pylaimenés II. Euergetés§ 107-96

 

3. rozpad na místní dynasty§ 96-64

 

4. rozděleno mezi dynasty a Galaty§ 64-36

 

5. Déiotaros (IV.) Filadelfos a Adobogiona (II.), v galatské části§ 36-31

 

6. Déiotaros (IV.) Filadelfos a Déiotaros (V.) Filopatór31-5

 

7. připojeno k Provincii Galatia§ r. 5

 

 

X. Attalovští králové, vládcové v Pergamu

 

1. Filetairos z Tia, dynasta§ 283-263

 

2. Eumenés I. Euergetés, přijal král. titul§ 263-241

 

3. Attalos I. Sótér§ 241-197

 

4. Eumenés II. Sótér§ 197-159

 

5. Attalos II. Filadelfos§ 172, 159-138

 

6. Attalos III. Filométór§ 138-133

 

7. Eumenés III. Filopatór (Androníkos)§ 133-129

 

8. S. P. Q. R., Provincia Asia§