Domů

CHRONOGRAFIE STAROVĚKÝCH DĚJIN

 


Starožitnosti, velká a malá data v příručce pro školu, privát i kancelář

 

Události před naším letopočtem a do roku 393 našeho letopočtu 

 

Cokoli lidé dělají, co si přejí, čeho se bojí, na co se hněvají, jejich vášně,

radosti, pobíhání, to je pell-mell naší knížky.

Quidquid agunt homines, votum, timor, ira, voluptas,

Gaudia, discursus, nostri farrago libelli est.

D. Iunius Iuvenalis, Sat. I., 85sq.

 

 

CHRONOGRAFIE (CSD) ANNALISTICKY ŘADÍ DĚJINY STARÝCH NÁRODŮ, aby bylo možné se snadno orientovat v souvislostech a přitom nepřehlédnout žádnou z důležitých ani pozoruhodných událostí. Rozsahem je příručkou pro odborníky i laiky, ať již historiky jiných období nebo zájemce o dějiny starého věku z řad nejširší veřejnosti. Drobné až podrobné údaje jsou určeny vlastním zájemcům o staré dějiny, sběratelům kuriosit, prostě všem těm, kteří milují kompendiální úplnost a mají požitek ze sledování dějů dávno minulých. CSD informuje podle zásady "kdy, co, kde" a jako bonus "jak a proč" a nevyhýbá se chronografickým záznamům považovaným obvykle moderními historiky za smyšlené. 

 

Jádrem informatoria je antický starověk a dějiny národů s přímou návazností na dění ve středomořské oblasti. Pro srovnání jsem připojil některé údaje z dějin Indie, Číny a ostatního světa, neboť se Středomořím udržovaly obchodní styky. Hellénské a římské elity znaly jistě více indického zboží než například skandinávského, mnohem bližšího, a množství africké zvěře zahubené pro zábavu římským světem nelze ani odhadnout: s lidmi byl starý svět ve styku vzácně a znalosti Hellénů o vzdálených zemích byly vcelku podle všeho chabé.

 

Tradičním začátkem hellénských dějin bylo datum dobytí Troje, které Eratosthenés kladl do roku 1184 př. n. l. Začátkem hlavní části Chronografie je rok 776 př. n. l., doba první historické olympiády a zároveň první obecně přijímané datum dějin evropských. Za spodní hranici CSD jsem původně zvolil rok 1 našeho letopočtu. Je to sice významově datum nevýrazné, ale můžeme na něm dokumentovat populární omyly při počítání našeho letopočtu na "před" a na "po". V posledních letech jsem CSD rozšířil o nástin chronografie událostí před rokem 776 a do roku 393 n. l., do roku poslední olympiády a symbolického okamžiku zániku polytheistické evropské civilisace. 

 

Orientaci v CSD usnadňuje index. Není pouhým odkazem na roky výskytu jmen a pojmů, podává další informace, které nejsou v textu Chronografie. Přílohou jsou dynastické seznamy, stručná pojednání o kalendáři, svátcích, měrách a vahách, mapy, mince, bibliografie etc.

 

Vzhledem k tomu, že Kleió je publikací onlineovou, nezatěžují orientaci žádná corrigenda ani addenda. Chyby s překlepy odstraňuji bezprostředně, tedy jakmile na ně narazím, a o těch, které přehlédnu, mi jistě řekneš ty, laskavý uživateli příručky.

 

Josef Landergott